Hjemløse: Hvor må vi sove i nat?

DEBAT: Hjemløse er med zoneforbud blevet ofre for regeringens kamp mod udenlandsk immigration. Mange kommuner hjælper dog ikke hjemløse nok, og samtidig undlader Socialministeriet trods kritik at gribe ind over for kommuner, skriver SAND.

Af Ask Svejstrup
Sekretariatsleder i SAND – de hjemløses landsorganisation

I SAND – de hjemløses landsorganisation – mener vi, at der bør være rimelighed i de krav, der stilles til folk.

Når man kriminaliserer hjemløse og straffer dem for at sove på gaden uden at give dem en mulighed for at komme ind på et herberg, få en skæv bolig eller et andet tilbud, der matcher deres behov, har systemet mistet sin legitimitet.

Hvor må hjemløse sove i nat?
Hjemløse har forstået, at de er uønskede og udenfor, men de samfundsborgere, der ønsker et humant samfund, hvor hjemløse og andre medborgere, der har brug for en hjælpende hånd, også får det, bør overveje at stemme på nogle politikere, der vil og kan gøre en positiv forskel for hjemløse.

De nuværende magthavere har i hvert fald bekendt kulør. De vil ikke tilgodese hjemløses behov, inkludere dem i samfundet eller gå ind i en nuanceret debat om, hvordan man kan ændre en uhensigtsmæssig lov om zoneforbud. De vil kort sagt ikke forholde sig til, hvor hjemløses må og kan sove i nat. 

Danske hjemløse er nødvendigt offer
14. november spurgte Pernille Skipper statsministeren, hvad hjemløse, der fik zoneforbud, skulle gøre, nu der ikke var herbergspladser til dem.

Med vanlig politikersnilde undlod han at svare direkte på spørgsmålet og forsøgte i stedet at få diskussionen til at handle om valget mellem at have en overflod af Romalejre og tiggere på hvert gadehjørne og et København, hvor man kunne være fri for at se verdens armod i øjnene.

Og hvis man ikke forstod, at det sidste ville være det lykkelige scenarie og regeringens vision, slog han fast, at alle, der er imod politiets mulighed for at give zoneforbud i en kommune, ønsker, at Danmark skal oversvømmes af udenlandske tiggere.

Justitsminister prioriterer turister over retssikkerhed
De danske hjemløse, der måtte ofres i denne mission, er et tab, som er nødvendigt og til at bære. Eller som hans justitsminister tidligere har udtrykt det:

”I sommeren 2017 havde vi en situation, hvor mange romaer kom hertil og nærmest besatte vores gader og stræder i hovedstaden. Det førte til denne her lovgivning ... Det går så også ud over de danske hjemløse. Det kan jeg selvfølgelig godt forstå, at de er ærgerlige over, men loven gælder for alle ...” (kilde: dr.dk).

Justitsministeren er en lov og orden-mand, rundet af en nationalkonservativ ideologi, hvor strengere straffe, ro og orden i gaderne sættes over retssikkerhed og social ansvarlighed, så turister og familier på tur kan nyde en gåtur uden at støde på hverken hjemløse eller tiggere.

Statsministeren har et lidt andet opdrag, men løsningen bakker han helt og holdent op om.

Partier problematiserer zoneforbud
Politikere fra Alternativet, Radikale Venstre, Dansk Folkeparti og Enhedslisten har problematiseret forskellige aspekter ved zoneforbuddet, og det skortede heller ikke på kritiske høringssvar fra veletablerede institutioner – for eksempel Institut for Menneskerettigheder – i høringssvarene forud for vedtagelsen af loven. Vi må konstatere, at de mange kritiske bemærkninger og problemstillinger, loven har affødt, bliver ignoreret af regeringen.

Men hjemløse sover ikke på gaden af lyst. De gør det af nød. De sover der, fordi der ikke er plads på et herberg, fordi herberget ikke kan rumme dem.

For eksempel fordi de har en hund, fordi deres psykiske sygdom ikke tillader dem at være sammen med andre mennesker eller lukket inde. For dem alle gælder det, at vi som samfund har valgt, at vi ikke kan eller vil rumme dem.

Regeringen sender ansvaret til kommunerne
I den sammenhæng er den klassiske kommentar fra regeringspartierne, at det er kommunernes ansvar at sørge for, at der ydes en indsats til hjemløse. Kommunerne siger til gengæld, at de er ramt af anlægsloft og effektiviseringsbidrag (læs besparelser), og de efterspørger nogle bedre rammer, der i højere grad gør dem i stand til at løfte opgaven.

Det gælder både i forhold til at give kommunerne bedre mulighed for at bygge boliger, som lavindkomstgruppen, herunder hjemløse, kan betale, og i forhold til at iværksætte initiativer, der sikrer, at kommunerne etablerer det nødvendige antal pladser på forsorgshjem til hjemløse.

Rigsrevisionen kom med præcis den samme kritik – og meget mere – tilbage i 2014 og gentog den i 2016. Hverken Boligministeriet eller Socialministeriet har taget initiativer, der har ført til væsentlige ændringer i den kommunale praksis.

Hovedstaden virker til at vil undgå hjemløse
Kommunerne virker nu heller ikke, som om de er særligt interesserede i at få bedre mulighed for at huse hjemløse.

Hvis vi for eksempel tager Københavns Kommune, der rummer flest hjemløse i Danmark, har de gjort en del for at udelukke lavindkomstgruppen fra at kunne slå sig ned ved i årtier at stille krav om, at nybyggede lejligheder skal være over et vist antal kvadratmeter, og derfor reelt er ubetalelige for hjemløse, der gerne vil i egen bolig.

Ydermere sendte Københavns Kommune i 2013 73 millioner øremærkede byggekroner til hjemløseboliger retur til staten, fordi kommunen ikke ønskede at bruge penge på den efterfølgende sociale indsats.

København har også problemer med at give tag over hovedet til hjemløse, når det gælder ”hjemløseboliger”. I det nyligt vedtagne budgetforlig foreslog socialudvalget, at der blev bygget 36 skæve boliger og lavet 50–60 pladser til hjemløse, der har brug for endnu mere omsorg og støtte, end herbergerne kan give dem.

Behovet er der skam, men der kunne ikke skabes flertal for forslagene. Herbergspladser vil Københavns Kommune heller ikke oprette i tilstrækkeligt omfang.

Socialministeriet ser passivt til
Det fremgår tydeligt af lovgivningen på området, at kommunen skal sørge for, at der er det tilstrækkelige antal herbergspladser. Men der sker ikke noget ved at bryde loven. Socialministeriet kommer ikke efter kommunerne, når de ikke leverer.

Og tager – som Rigsrevisionen påpeger – heller ikke andre initiativer for at sikre, at hjemløses rettigheder sikres.

Det efterlader hjemløse uden alternativ til gaden. Og der må de så heller ikke sove i nat.

Forrige artikel Lejere: Indrøm nu, at ghettopakken bygger på mavefornemmelser Lejere: Indrøm nu, at ghettopakken bygger på mavefornemmelser Næste artikel Debat: Skal private investeringer spille en rolle i dansk socialpolitik? Debat: Skal private investeringer spille en rolle i dansk socialpolitik?
 • Anmeld

  Bo Håkansson

  Beskæmmende!

  Kære Ask Svejstrup - Hvor har du dog ret! Det er decideret beskæmmende, at man søger at "løse" problemet med hjemløse, ved at jage dem ud af byerne, frem for at sikre mennesker i en håbløs situation tag over hovedet... Det har intet med partifarver at gøre - det er almindelig grundlæggende anstændighed ikke at vende ryggen til medmennesker, der står i en barsk situation. Det er en gåde, at man vil være det bekendt i en tid, hvor samfundet nærmest svømmer over af rigdom - og den største dagligdags udfordring for de fleste af os er at få overblik over tilbuddene her på "Black Friday"...

 • Anmeld

  Arne Lund · pensioneret trafikrådgiver

  DK - en nation af velfærdschauvinister

  Nu hvor det store flertal har fået mere end de kan fordøje, og nu hvor det samme velbjergede flertal er ved at revne af selvfinansierede velfærdsgoder, så sidder samme flertal og stirrer ængsteligt på enhver, der ikke ligner dem selv. Og det uanset om det er en hjemløse, en roma, en asylansøger eller migrant - angsten for 2de andre" og "det anderledes" er massiv.
  Dengang folk flest var fattige og ikke havde ret meget, da kunne man godt dele, holde samme og være solidariske.
  I dag har nationen forvandlet til en flok uhyrlige velfærdschauvinister, der står med halvandet ben i f...…..

 • Anmeld

  Ole Damsgård Gisselmann · Cand.scient.pol

  Forundring

  Hvorfor finder de hjemløse ikke et hjem? Vi har masser af ledige boliger på Lolland-Falser, men de ligger jo ikke centralt, som på Rådhuspladsen.

 • Anmeld

  I.R.Bertelsen · Borger, vælger og pensioneret lærer / psykolog

  Det er ikke blot beskæmmende...

  ..det er dybt krænkende overfor os alle.
  Er helt enig med såvel Bo Håkanson som Arne Lund.
  *Et samfund skal vurderes ud fra, hvordan man behandler sine svageste.* DET er problematisk, når vi har fået valgt nogle ledere, der som Gisselmann her på tråden siger:" Jamen de kan da bare...." For det er netop DET, man ikke 'bare' kan, når man syg og svækket psykisk, fysisk eller socialt.
  ....
  Jeg er trist og beskæmmet over, at vi har fået valgt nogle politikere, der på tværs i Folketingssalen interesserer sig for minimalistiske detaljer for lovgivning om, hvordan vi skal hilse på hinanden, hvilket tøj, vi skal have på, hvad vi må spise og hvor vi må bo....for ikke at tale om politikernes overvældende interesse i, om drenge og voksne mænd har forhud eller ej.
  Alt imens politikerne bruger kræfter på at ensrette os andre, så sidder der bag væggen i ministeriet en kvinde, der har det store sugerør i Satspuljen, og de store banker og finansmændene får fred til at snyde os alle, så det driver os ned ad ryggen.
  Beskæmmende.
  Kære politikere: Vi voksne og unge danskere, der indtil videre har 'fået lov' til at få en uddannelse, vi er gennemgående rummelige og ordentlige mennesker. Stop nu al den detaljestyring og tag Jer af de overordnede problemstillinger !!
  Som et voksent menneske vil jeg i hvert fald ikke finde mig i, at "staten" skal bestemme, hvad jeg spiser, hvor jeg bor, om jeg har hat, tørklæde eller skæg eller om jeg vil passe mine små børn hjemme.
  Skulle jeg blive syg eller svækket, så regner jeg med, at vores "fællesforsikring", som jeg via skatten har indbetalt til i en menneskealder, vi træde til og vil behandle mig med værdighed.
  ....Men een ka' jo aldrig vide..?..
  Kom ned fra piedestalen. Mærk verden udenfor Christiansborgs mure og volde. Kan I ikke mærke virkeligheden, så skal I lade være med at stille op til en politisk tillidspost.

 • Anmeld

  Ole Damsgård Gisselmann · Cand.scient.pol

  I.R. Bertelsen

  Du er en pladderhumanist. Jeres tid er ved at rinde ud. "Verden er ond, det ved selv et barn, der er ingen retfærdighed til", C.V. Jørgensen "Til Skaberens fulde tilfredshed".

 • Anmeld

  Kim Nielsen · Verdensborger

  Kim Nielsen

  Den lyse blå regering (2011 -2015) udover at EU anbefalet en forringelse eferlønnen og fleksjobsordningen samt at spare på udgifterne til førtidspension - fik SF og helt ud til liberal alliance den ide, at man kunne halvere kontanthjælpsydelserne for aldersgruppen 25 - 29 år.
  Der kan det næppe komme som en overraskelse at der ville enten ske de unge blev boende længere hos deres forældre eller ende som hjemløs.
  Samtidig har SF ud til liberal alliance at nedlægge almene boliger for at komme den noget nedladende betegnelse for et boligområde, der skulle være kendetegnende ved nogle beboere enten er kriminelle, eller er lavt udannede, eller lever på overførselsindkomster eller falder ind under kategorierne
  Selv førtidpensionister kan regnes med i den gruppe, som er afgørende for at boligområdet bliver betegnet som et gettoområde.
  Det er en fallit erklæring for et velfærdssamfund at de økonomiske svageste stillede enten betragtes som en belastning for et boligområde eller bliver presset ud i hjemløshed

 • Anmeld

  Preben Von Skjoeth · Fhv. redaktør

  INGEN BEHØVER AT VÆRE HJEMLØS

  Efter min opfattelse behøver ingen, gentager INGEN, at være hjemløs. Men sagen er jo den, at mange af de hjemløse selv har valgt at være uden fast hjem.

  Sådan har jeg opfattet det, de gange, jeg har talt med hjemløse, og givet dem 50 eller 100 kr. Langt de fleste erkender, hjemløsheden faktisk er deres eget valg.

  Jeg bryder mig alligevel ikke om, at der er kommet forbudszoner, for det mod de hjemløse. Det er en hån mod de hjemløsse, som ofte er flove over ikke at kunne klare sig selv. At en stor del af de hjemløse, bør have hjælp, er temmeligt indlysende.

  Men hvor skal pengene komme fra?
  Satspuljen er et godt sted at starte.
  Og kommunerne burde bruge færre penge på de dyre kunstværker. Jeg har intet mod kunst, men at bruge mange millioner til udsmykning af rundkørsler, byernes parker m,m, - som nogle kommuner, gør, er for meget af det gode. Det rimer ikke med sammenhold og velfærd.

 • Anmeld

  Kim Nielsen · Verdensborger

  Satspuljer

  Jeg deler ikke opfattelsen af at pengene til hjemløse skal komme fra satsmilderne - i det det er mennesker på overførselsindkomsterne der finansier satspuljen i form af en ringere regulering af ydelserne.
  Det har betydet at bl.a. folkepensionister siden indførelsen i 1990 har mister cirka 8000 kr om året.
  Hjemløshed burde kunne løses ved evt. ændringen af halveringen af de unges ydelse fra hjemmet eller ved en finansiering på finansloven

 • Anmeld

  J. Jensen

  Hjemløshed er en kompliceret størrelse

  Hvis ikke man gider sætte sig ind i de komplekse årsager til hjemløshed, og istedet genbruger sine meningsløse nonsens indlæg om EU, de sociale ydelser der aldrig er tilstrækkelige, og den førtidspension man tilsynelade ikke kan få tilkendt i alle mulige debatter, så kunne man jo læse om hvad der bringer folk ud i hjemløshed. Mon ikke at rigtig mange med forstand prøver at finde de bedste holdbare løsninger for de hjemløse

  SFIs kortlægning af hjemløshed fra 2017 peger på, at særligt psykisk sygdom er væsentlig årsag til hjemløshed. Det gælder for 36 pct. af de hjemløse, ligesom også problemer med stofmisbrug (27 pct.) eller alkoholmisbrug (23 pct.) er væsentlige faktorer. De psykosociale faktorer står dog ikke alene. For 25 pct. nævnes økonomiske vanskeligheder som en væsentlig årsag, og for 20 pct. er mangel på en egnet bolig eller et botilbud en væsentlig årsag. For 16 pct. af de hjemløse borgere er en udsættelse af boligen en væsentlig årsag, ligesom der
  var 18 pct., der ikke længere kunne bo hos familie og venner. Endelig nævnes også skilsmisse som en væsentlig årsag for 25 pct. af de hjemløse kvinder og 13 pct. af de hjemløse mænd. For 7 pct. af de hjemløse mænd var løsladelse fra fængsel en væsentlig årsag til hjemløsheden.
  Tallene understreger, at der er mange forskellige faktorer, der kan lede frem til en hjemløshedssituation, ligesom der ofte vil være et samspil mellem flere forskellige faktorer.
  Kilde: Hjemløshed i Danmark 2017. National Kortlægning. SFI

 • Anmeld

  Ole Damsgård Gisselmann · Cand.scient.pol

  J. Jensen

  Jeg er overbevist om at SF's analyse mht. hjemløshed er korrekt, og hvad kan man så gøre ved det? Velfærdssamfundets svar er, at ansatte en hær af omsorgsmedarbejdere, der forgæves forsøger at løse de hjemløses problemer.
  Lad de hjemløse være i fred. De skal have mulighed for et billigt sted at overnatte og et billigt måltid mad, og de skal selvfølgelig hjælpes, hvis de ønsker det., men Velfærdssamfundet skal lade dem være i fred, som langt de fleste ønsker.
  Vi ved at succesraten mht. til afvænning af alkoholikere og narkomaner er forsvindende lille, så vi skal holde op med at bruge så mange ressourcer forgæves. Vi kan så bruge disse ressourcer eksempelvis på en bedre omsorg for vore ældre medborgere.

 • Anmeld

  Kim Nielsen · Verdensborger

  Ressourcer til hjemløse og hjemløses selvbestemmelsesret

  Det afhjælper ikke hjemløsheden ved at halvere de unges ydelser som skete i 2012.
  Får at få hjælp fra det offentlige kræves der både en ansøgning fra og en visitering fra kommunen.
  Det er således den hjemløse selv som skal søge om hjælp til bl.a. bolig og man kan kun opfordre hjemløse at søge om hjælp.
  Der er således ingen som af velfærdsstaten der tvinges til at modtage - tværtimod er der nogen der udsættes for tvang, hvis de skal have hjælp fra det offentlige.
  Påstanden at hvis man spare eller ikke bruger ressourcer på kan det bruges på det ældre i stedet tror jeg ingen har oplevet i virkeligheden.
  Desuden ville det ikke føles særligt rart at vide en evt. lille stigning på folkepensionen eller andet betales af nogle der befinder sig i en absolut ringe livssituation.
  Desuden er Danmark rigt nok til også kunne finde en løsning på hjemløses problem eller andre sociale problemer og dette kan godt ske ved at respektere deres selvbestemmelse

 • Anmeld

  I.R.Bertelsen · Borger og vælger

  Satspuljemidlerne....?

  Et godt velfærdssamfund kendetegnes ved, at man med rettidig omhu sørger for at tage vare om de mest udsatte og de svageste.
  At påstå, at de svageste selv er skyld i at være svage, at de bare kan tage sig sammen og at de skal opleve insitament, er en påstand, der vidner om uvidenhed. Personen er jo netop blevet svækket, fordi de af de årsager, som J.Jensen anskueliggør ovenfor,r er kommet i en situation, hvor kræfterne psykisk, fysisk eller socialt har svigtet. . Det ved vi faktisk godt allesammen.
  Vi har alle familiemedlemmer, der på et eller andet tidspunkt har været svækket. Hvis man så ikke har et stærkt familie- eller vennenetværk, så kan det gå galt. Og så er det dybt beskæmmende, hvis man som lovgiver ikke sørger for, at hjælpen kan tilvejebringes rimeligt ukompliceret. At foretage lovstramninger for at besværliggøre mulighederne for at komme på højkant og fode,..eller lovgivning, der straffer, fordi man er svækket. DET er skræmmende. Det eneste, personen i den pågældende situation IKKE kan er "at tage sig sammen".
  ....
  Har arbejdet med børn, unge og familier i en menneskealder og vil til enhver tid skrive under på, at hvis man får sat det rette i værk på det rette tidspunkt, så kan man hjælpe rigtigt, rigtigt mange til at finde egen styrke, værdighed og selvtillid, så man kan komme ovenpå, selv magte livets udfordringer og fortsætte selvhjulpent.
  **Tidlig indsats lønner sig både menneskeligt, økonomisk og samfundsmæssigt.**
  ....
  Apropos Staspuljemidlerne, så er jeg bange for, at man overhovedet ikke har overblik over, hvad der foregår. Hvis man ser bort fra "lille fru Britta", så har man drejet anvendelsen af Satspuljemidlerne en knap. Mange af de midler, der skulle tildeles de mest udsatte og svageste mennesker, er ved et snuptag på regnearket blevet anvendt til lønninger af medarbejderne og til administratiove udgifteri de berørte ministerier. Se, det er i min optik noget af en grov, grim streg. Hvis det er rigtigt, burde der udstedes Zoneforbud fra Slotsholmen til de ansvarlige..
  Som man selv udtrykker det på Christiansborg, så skal der jo være en konsekvens, for at man selv kan finde insitament til at kunne lære at tage ansvar for egne handlinger...!?
  ....
  Kan kun opfordre til, at der kommer orden i regnskaberne, at man får evalueret ordentligt i samarbejde med den store vidensbank, der findes på området, så der kan blive skabt overblik både vho økonomien, behovet og indsatsen. At man kort og godt finder ud af: Hvad fungerer. Hvad fungerer ikke og HVAD er der behov for?
  Er det ikke sådan, de fleste arbejder til dagligt både indenfor den private og den offentlige sektors virkelighed?

 • Anmeld

  Kim Nielsen

  Noget hult symparti for de hjemløse

  Det er ret at se den ene radikale rose den anden så glemmer man partiet har har været med til at forringe levevilkårene for de selvsamme grupper.
  Det skete efter anbefaling fra EU.

  Satsreguleringen der ligger til grund for satspuljerne finansieres af de selv samme økonomiske svageste del af befolkningen.
  Udregninger har vist at siden indførelsen af fleksjobsordningen i 1990 har folkepenionister mistet tæt på 8000 kr. om året.
  Billedligt talt f.eks en direktør betaler ikke en kr. til satspuljerne, det gør derimod en hjemløs.
  Derfor virker den tilsyneladende bekymring for bl.a. hjemløse lidt hult, når man ikke har en modvilje at hugge pengene fra.
  Det er et godt princip i retsstat, at man erklærer folk skyldig, før domstolene har truffet deres afgørelse på bl.a. grundlag af beviser.