HK: Ledige svigtes af privat jobindsats

DEBAT: Regeringens lovprisninger af en konkurrenceudsat og privatiseret beskæftigelsesindsats er en gammel traver, der allerede har været afprøvet med fatale konsekvenser til følge, skriver Mads Samsing, næstformand i HK Kommunal.

Af Mads Samsing
Næstformand HK Kommunal

Beskæftigelsesminister Troels Lund Poulsen (V) og børne- og socialminister Mai Mercado (K) taler i Altinget 21. december for, at flere private aktører skal lukkes ind i varmen gennem mere konkurrenceudsættelse på social- og beskæftigelsesområdet.

Ministrenes udliciteringsoffensiv sker på baggrund af en ny analyse fra Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen, der viser, at potentialet for konkurrenceudsættelse af særligt stort på de to ressortområder.

Inden de borgerlige privatiseringsfortalere får andre beslutningstagere med på vognen, vil det være på plads med lidt historik.

Antallet af ledige steg under privatisering
De hidtidige erfaringer med udliciteringer på især beskæftigelsesområdet er nemlig særdeles dårlige. I de to kommuner, hvor man indtil videre har forsøgt sig med en omfattende privatiseringseksperimenter, er det gået rigtigt galt.

I Køge hyrede man for nogle år tilbage det hollandsk baserede firma Agens, men fyrede firmaet igen, da man kunne se, at det ikke hjalp de arbejdsløse.

Endnu værre gik det, da man i Gribskov Kommune privatiserede beskæftigelsesindsatsen til Jobcenter Gribskov A/S. Under privatiseringen steg antallet af ledige, som Gribskov A/S ikke formåede at skaffe meningsfuld beskæftigelse, dramatisk. Og kommunen stod tilbage med en stor regning, da privatiseringseksperimentet lukkede ned og opgaven måtte hjemtages igen.

Jeg anerkender, at en privat jobindsats kan give god effekt på begrænsede områder. Men jeg er ikke i tvivl om, at de økonomisk pressede kommuner for længst ville have udliciteret mere af beskæftigelsesindsatsen, hvis den ellers var bedre eller billigere end den kommunale indsats.

Jeg ser derfor i høj grad ministrenes udmeldinger som udslag af ideologisk ønsketænkning. For i den praktiske virkelighed har vi rigelige erfaringer med privatiseret jobindsats, der har været til skade for såvel de ledige og sygemeldte som for medarbejderne og den kommunale økonomi.

Der er ingen grund til at kaste beskæftigelsesindsatsen ud i nye ideologisk betingede eventyr. Tværtimod. For eksempel har Rigsrevisionen over flere omgange påvist, at de kommunale jobcentre er bedre til at få arbejdsløse i job end private aktører.

At Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens konkluderer, som den gør, kommer i øvrigt ikke som nogen overraskelse. For styrelsen er simpelthen sat i verden for at finde områder, hvor driften i princippet kan udsættes for mere konkurrence. Fair nok. Der er imidlertid alenlangt fra styrelsens teoretiske modeller og så til den praktiske anvendelighed.

Forrige artikel Handicapforbund: Fleksjobbere ekskluderes fra demokratiet Handicapforbund: Fleksjobbere ekskluderes fra demokratiet Næste artikel Kommunalvalget er overstået og konstitueringen på plads: Tillykke med valget – og arbejdstøjet Kommunalvalget er overstået og konstitueringen på plads: Tillykke med valget – og arbejdstøjet
 • Anmeld

  Erik Nørgaard · Selvstændig

  Forkert indsats

  Igen bliver man forundret.
  Ikke over artiklen, - den er god og relaterer til virkeligheden; men mere over at det endnu engang bekræftes, at man bruger milliarder og milliarder på ledige og på at få dem i arbejde på et arbejdsmarked, som det ser ud netop nu.
  Men der er jo ikke plads til alle!
  Det er ligesom en bus, hvor der kan være halvtreds passagerer og så bruger man oceaner af skattekroner på at forsøge at presse tres mennesker ind i bussen; men resultatet er, at hvis man med mange kunstgreb og falbelader får "stoppet" tre ledige ind i bussen gennem den ene dør, så ryger der tre andre ud af den anden dør.
  Resultat: Der er brugt mange, mange penge på at nå det resultat, der var der i forvejen.
  Hvorfor bruger man ikke de mange milliarder på at gøre arbejdsmarkedet større? (Bygge bussen om til tres passagerer!)
  Der er masser af ting derude der skal gøres og masser af idéer, der kan sættes i gang, så der bliver plads til alle på arbejdsmarkedet.
  For hvis stillingerne er der, (modsat hvad Arbejdsgiverforeningen påstår) så bliver de besat.
  Men i stedet vælger man bevidstløs at fortsætte med at hælde skattekroner af milliardstørrelse i kloakken.
  Ufatteligt spild; men politikerne, som er dem, der ville kunne ændre dette, får selvfølgelig deres pæne løn og gode pension alligevel.
  Det gør dem, der er ledige ikke!

 • Anmeld

  Victor · Selvstændig

  Beskæftigelsesindsatsen er Danmark dyreste cirkus

  Beskæftigelsesindsatsen koster henved 17 milliarder skattekroner... om året...!!!

  Herunder er indregnet alle Jobcentre og de ansatte, diverse tilskudsordninger, jobpræmier til de ledige, udregninger af de månedlige statistikker, kurser, dyre eksterne konsulenter, Anden aktørers andel, driftsmæssige omkostninger, osv, osv osv.

  Hele beskæftigelsessystemet SKAL laves om hurtigst muligt - og gerne ved næste folketingsvalg.

  Borgerløn, nu...!!!!

 • Anmeld

  Claus Sønderkøge · Økonom

  En fagforening som vil vise sit værd skal være velkommen

  Fagbevægelsen har aldrig været til gavn for andre end dem som ingen behov har.

  Skulle HK være af en anden mening synes jeg det efter mere end 50 års fejl og undladelser er blevet tid til at vise at jeg har uret.

  HK kunne have budt på opgaven i Køge og vist hvordan det skal gøres. Men det gjorde man ikke.

  Under hele den lange Helle Thorning periode hvor regeringen piskede folk rundt i manegen gennem 4 år sad man på hænderne. Alle ulovlighederne i Københavns Kommune under Mee Allerslev har man helt passivt blot kigget på. Jeg gætter på man vasker fingre og vil påstå at man intet vidste. Sikkert rigtigt men det var nu engang Jeres opgave at vide hvad der foregår og specielt når det er kriminelt det der foregår. Det skulle være forskellen mellem den rigtige fagbevægelse og de gule fagforeninger. - Men der er ingen forskel for Jeres fokus er helt forkert.

  HK har nu muligheden for at byde på den nye omgang privatisering som man her fortæller at andre ikke kan løse. HK har muligheden for at vise at fagbevægelsen kan - gør det. Vis at I kan være noget for dem der har behov, det er helt nyt for HK og fagbevægelsen.

 • Anmeld

  Lone Bording

  Det er VLAK og Os Strategi at flytte skattekroner til skattely

  Det er VLAK og Os strategi at flytte skattekroner i skattely - Danskerne har været underlagt Tvangsliberalisering i 15 slet skjult under dække af forlorne ønsker om bedre velfærd med private aktører - Vi bør have et ægte frit valg så alle os der ikke vil lægge skattekroner til kapitalfonde i skattely kan vælge almennyttige institutioner og brugerplatforme til og private aktiveringsaktører fra på beskæftigelse aktivering handicap og socialområdet

 • Anmeld

  Erik Bresler

  Ikke fordi det ændre noget!

  Men undertegnede har for ti år siden kørt en ufrivillig tur i aktiveringskarrusellen der endte med et tilsyneladende klokkeklart og aldeles upåagtet alvorligt straffelovsbrud.

  Begyndelsen kunne have været da en vis hr Frederiksen under flere taler for grupper af jobkonsulenter fremlagde en opdigtet historie om ledige idet han U-dokumenteret postulerede at ledige nægtede at tage imod arbejde til en månedsløn på 25.000 kr. "Det må vi gøre noget ved" sagde han. Eller kort: Claus Hjort Frederiksen beskyldte ledige for at bryde dagpengeloven ved ikke at ville tage anvist arbejde.
  Om dette er åbenbaret hr Frederiksen ved selvransagelse under dyb meditation, ved hegnsdruk, eller studier i hans omgangskreds, eller måske er tilhvisket ham fra spindoktorer, står hen i det uvisse.

  Cirka fem måneder efter hr Frederiksens svovlende hadetaler mod ufrivilligt ledige fulgte fire personer i den lukrative beskæftigelsesindustri, plus en tilsynsmyndighed hr Frederiksens antydning ved noget som umiddelbart ligner et tilfælde men som kunne have været aftalt mellem to eller flere parter.

  Deres fælles, eller ikke fælles bestræbelser, endte med undertegnedes omdømme skadedes ligesom økonomien led dokumenterbar skade. Immaterielle skader er ikke opgjort.

  Under aktivering og efter afsluttet praktikperiode foranstaltet af et aktiverings-aktieselskab sendte aktieselskabets betroede medarbejder et notat til den statslige enhed Jobcentret, hvor det på notatets mest fremtrædende plads var anført at undertegnede under fire ugers praktik på en selvejende institution ifølge notatet, var "passiv" hvilket hvis det var korrekt, er et brud på Dagpengeloven der medfører økonomiske sanktioner. Notatet angiver tillige at praktikstedet afgav samme besked.

  Efter efter notatet var gjort bekendt for praktikleder der både havde "ansat" (til 0 kr i løn) og forestået selve aktiveringen fra dag til dag, afviste praktikleder kategorisk at give et kort referat af forløbet for dermed at dementere den falske anklage.
  Ligeledes er Praktikleder ophav til flere fantasifulde forsøg på at dække over straffelovsbruddet. Det mest spektakulære var en skriftlige trussel om at afsløre oplysninger der kunne skade min sag.

  Efter henvendelse til Praktikleders chef gående ud på at den selvejende institution måtte være forberedt på offentligt at forsvare de påstande som aktiverings-aktieselskabet i notatet til staten angiver som kommende fra praktikstedet, fremkom Praktikleders email med et fuldstændigt dementi på notatets mest vægtige påstande.
  Citat: At du naturligvis har arbejdet med i arbejdstiden siger sig selv. Citat slut.

  Med et tilsyneladende retsgyldigt dementi der indikere at aktiverings-aktieselskabets notat´s mest fremtrædende punkter er i strid med det 8. bud om ikke at give falsk vidnesbyrd mod sin næste. I den verdslige version i straffelovens Kapitel 17, hvor lignende, hvis ikke identiske forhold, beskrives som strafbare med bøder og op til 6 års fængsel under skærpende omstændigheder, mente undertegnede var saglig grund til fornyet henvendelse til Jobcenteret i den tro at centrets chef ville være overordentlig interesseret i at høre om det firma Jobcentret havde overdraget ansvaret for min aktivering, tilsyneladende ikke kendte forskel på fantasi og virkelighed, og måske endda havde mulighed for at rette urigtige påstande i omtalte notat før det videresendtes til den lovbestemte straf såfremt forholdet havde hold i virkeligheden og ikke var opdigtet ligesom Frederiksens påstande om ledige.

  Men det var forgæves, Jobcenterchefen brugte i stedet 64 minutter på at forklare at han var forhindret i at gribe ind.

  Senere oplyste Arbejdsmarkedsstyrelsen, efter flere henvendelser var besvaret med høflige velformulerede akademiske uforskammetheder, at det netop var til Jobcentret henvendelsen skulle rettes til hvis der var tale om falske anklager.

  En fornyet henvendelse til jobcentret blev afvist ligesom også henvendelse til Jobcentrets tilsynsmyndighed, kommunens borgmester, resulterede i en afvisning skrevet af kommunens chefjurist som i direkte modstrid med forvaltningsretslige principper og god forvaltningsskik, oplyste at hverken Jobcenter eller borgmester vil svare på min henvendelse og heller ikke svarer på fremtidige henvendelser.

  Ingen af de aktivt medvirkede har på noget tidspunkt henvendt sig til undertegnede vedr. de dokumenteret falske anklager.

 • Anmeld

  Erik Nordborg · Journalist

  Ikke kun dig....

  @ Erik Bresler
  Det er desværre ikke kun dig, der har været ude for det, du beskriver. Det er der flere tusinde ledige, der har prøvet og med særdeles alvorlige konsekvenser for hus, lejlighed, økonomi og almindelig status og anseelse.
  Det var netop kernen i ridefoged Claus Hjort Frederiksens agenda: Slå fløjten af fagforeningerne (hvilket lykkedes) og gør de ledige umælende og dybt forgældede uden f. eks. pensionsmuligheder - det giver Danmark en bedre konkurrenceevne, fordi en sund økonomi i ridefogeders perspektiv, helt klart står over menneskers liv og levned.
  Det lykkedes også for ham. Det blev ad kringlede omveje nærmest legaliseret at bruge udenlandsk arbejdskraft, på de områder i samfundet hvor indtjeningen skabes og kunne de fortærskede ledige ikke følge med ned på de fremmedes lønniveau og samtidig betale kost, forsikring, husleje m.m. så kunne de efter ridefogedens mening lade være og bare passe sig selv.
  Han var nemlig imponerende ligeglad med landet og dets indbyggere, blot han kunne ernære sig selv og sine i udstrakt og overordentlig grad.
  Derfor har han også sat forholdet til Grønland over styr (fordi han er totalt ligeglad med menneskeskæbner, blot han selv har det godt) og det er måske også derfor, at han med ubesindige udtalelser og mangelfulde påstande er i gang med at forværre DK's forhold til vores store østlige nabo.
  Du skal søge aktindsigt i din sag - det der kaldes partsaktindsigt - ved de pågældende aktører.
  Du vil uden tvivl få en hel masse ubrugeligt nonsens sendt retur.
  Så må du rykke for de reelle oplysninger to gange.
  Herefter lader du alle sagens akter overgå til Ombudsmanden, hvor du efter alt at dømme vil få en fair behandling, som det menneske du er: Dansk statsborger med visse pligter; men også rettigheder.

 • Anmeld

  Jesper Østergaard · Ledig underviser

  Jobcentret til RENOVATION

  Jeg er helt ufrivilligt havnet i jobcentret af flere omgange, og er blevet tvunget i flere forløb, blandt de helt tåbelige kan nævnes privatfirmaet Alecto som anden aktør, som med statsgaranti ikke har fået ledige i arbejde, men er gode til at malke kommunekassen. Der kan heller ikke, ja faktisk slet ikke, gives eksempler på at jobcenteret har fået mig og andre i omgangskredsen derfra, har fået beskæftigelse. Det er til trods for det groteske forhold at undertegnede og alle nærmeste, alle er videreuddannede, har mere end 5 års erfaring, fra mange brancher. Før jeg blev tvunget i jobcenteret havde jeg ingen problemer med at finde job, tyg lidt på den!.

EL øger pres på regeringen: Ikke ét satspuljeprojekt kan undværes

EL øger pres på regeringen: Ikke ét satspuljeprojekt kan undværes

SATSPULJE: Enhedslisten forlanger fuld finansiering af de satspuljeprojekter, der står til udløb i år. Og garantien skal falde allerede i regeringens finansloftsudspil, så de enkelte projekter ikke havner som brikker i forhandlingernes slutspil, lyder det fra støttepartiet.