HK: Ledige svigtes af privat jobindsats

DEBAT: Regeringens lovprisninger af en konkurrenceudsat og privatiseret beskæftigelsesindsats er en gammel traver, der allerede har været afprøvet med fatale konsekvenser til følge, skriver Mads Samsing, næstformand i HK Kommunal.

Af Mads Samsing
Næstformand HK Kommunal

Beskæftigelsesminister Troels Lund Poulsen (V) og børne- og socialminister Mai Mercado (K) taler i Altinget 21. december for, at flere private aktører skal lukkes ind i varmen gennem mere konkurrenceudsættelse på social- og beskæftigelsesområdet.

Ministrenes udliciteringsoffensiv sker på baggrund af en ny analyse fra Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen, der viser, at potentialet for konkurrenceudsættelse af særligt stort på de to ressortområder.

Inden de borgerlige privatiseringsfortalere får andre beslutningstagere med på vognen, vil det være på plads med lidt historik.

Antallet af ledige steg under privatisering
De hidtidige erfaringer med udliciteringer på især beskæftigelsesområdet er nemlig særdeles dårlige. I de to kommuner, hvor man indtil videre har forsøgt sig med en omfattende privatiseringseksperimenter, er det gået rigtigt galt.

I Køge hyrede man for nogle år tilbage det hollandsk baserede firma Agens, men fyrede firmaet igen, da man kunne se, at det ikke hjalp de arbejdsløse.

Endnu værre gik det, da man i Gribskov Kommune privatiserede beskæftigelsesindsatsen til Jobcenter Gribskov A/S. Under privatiseringen steg antallet af ledige, som Gribskov A/S ikke formåede at skaffe meningsfuld beskæftigelse, dramatisk. Og kommunen stod tilbage med en stor regning, da privatiseringseksperimentet lukkede ned og opgaven måtte hjemtages igen.

Jeg anerkender, at en privat jobindsats kan give god effekt på begrænsede områder. Men jeg er ikke i tvivl om, at de økonomisk pressede kommuner for længst ville have udliciteret mere af beskæftigelsesindsatsen, hvis den ellers var bedre eller billigere end den kommunale indsats.

Jeg ser derfor i høj grad ministrenes udmeldinger som udslag af ideologisk ønsketænkning. For i den praktiske virkelighed har vi rigelige erfaringer med privatiseret jobindsats, der har været til skade for såvel de ledige og sygemeldte som for medarbejderne og den kommunale økonomi.

Der er ingen grund til at kaste beskæftigelsesindsatsen ud i nye ideologisk betingede eventyr. Tværtimod. For eksempel har Rigsrevisionen over flere omgange påvist, at de kommunale jobcentre er bedre til at få arbejdsløse i job end private aktører.

At Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens konkluderer, som den gør, kommer i øvrigt ikke som nogen overraskelse. For styrelsen er simpelthen sat i verden for at finde områder, hvor driften i princippet kan udsættes for mere konkurrence. Fair nok. Der er imidlertid alenlangt fra styrelsens teoretiske modeller og så til den praktiske anvendelighed.

Forrige artikel Handicapforbund: Fleksjobbere ekskluderes fra demokratiet Handicapforbund: Fleksjobbere ekskluderes fra demokratiet Næste artikel Kommunalvalget er overstået og konstitueringen på plads: Tillykke med valget – og arbejdstøjet Kommunalvalget er overstået og konstitueringen på plads: Tillykke med valget – og arbejdstøjet
Ny aftale fordeler 760 millioner kroner til socialt udsatte

Ny aftale fordeler 760 millioner kroner til socialt udsatte

DEAL: Et flertal af partier har besluttet at fordele pengene fra resterne af satspuljen til en ny civilsamfundsstrategi, en udvidelse af hjemløseindsatsen og et videnscenter for anbragte unge. Aktører roser tiltagene, men savner en plan for fremtidig finansiering.