Kristendemokraterne: Du stoler mere på staten end familien, Mette Frederiksen

DEBAT: Det klinger meget hult, når Frederiksen vil være børnenes minister. Når hun foreslår at opskrive alle børn til institution, tror hun, at staten ved bedre end forældrene, skriver Isabella Arendt fra Kristendemokraterne.

Af Isabella Arendt
Næstformand, Kristendemokraterne

Mette Frederiksen har udnævnt sig selv til børnenes minister og fremlagt en række forslag til, hvordan barndommen bliver bedre.

Desværre ikke for alle børn. Udspillet fokuserer på de socialt udsatte. Og kun dem med dansk pas.

De mange børn på udrejsecentre i Danmark, som lever en hel barndom isoleret fra samfundet og i fængselslignende forhold er ikke nævnt. Det er de mange stressramte, helt almindelige familier og børn heller ikke.

Udspillet viser, at Frederiksen har mere tillid til staten end familierne. Hun vil automatisk opskrive alle børn til institution. Dermed lægger udspillet op til, at børnene først og fremmest er statens børn.

Jeg mener derimod, at børnene er forældrenes – og forældrene ved bedst, hvad der er godt for netop deres børn.

Jeg savner, at der er tilskud til hjemmepasning som forslag. Med et tilskud til hjemmepasning stilles forældrene i et frit valg om, hvordan deres børn skal passes. Men den tillid tør Frederiksen ikke vise forældrene.

Minimumsnormeringer ville hjælpe
Det er bestemt ikke, fordi jeg ikke har tillid til institutionerne. De gør deres allerbedste ud fra de forhold, der er. Der alt for få uddannede pædagoger og alt, alt for mange børn per voksen.

Det er desværre ikke en udfordring, som Frederiksen vil løse. Der er ingen minimumsnormeringer i udspillet. Uden ordentlige normeringer vil børnene ikke få den gode start på livet, som de har brug for – og tør jeg sige, krav på.

Frederiksen vil give normeringer til de allermest udsatte. Desværre er virkeligheden sådan, at uden normeringer til alle vil endnu flere blive udsatte.

Det klinger hult
Forslagsrækken fortsætter med fokus på folkeskolerne, hvor det igen kun er de allersvageste, som får hjælp.

Det store flertal af børn skal stadig leve med lange skoledage og et testregime, der dræner dem for selvværd og livsmod. I skolen er der brug for at afskaffe kravene om elevplaner og nationale test. Der er brug for tillid til lærerne og skolerne. Den tillid er der desværre heller ikke noget af i forslaget.

Alt i alt må jeg sige, at det klinger meget hult, når Frederiksen vil være børnenes minister. Der er ikke meget tillid til hverken forældre eller lærere.

Jeg så meget gerne, at Socialdemokratiet fik en familiepolitik. Desværre sker det heller ikke denne gang. Det er dejligt, at der sættes fokus på familie og børn – men uden konkret politik er det noget hyklerisk at ville være børnenes minister.

Forrige artikel Socialpædagogisk fond: Fejl og kontrol fylder for meget i debat om socialtilsyn Socialpædagogisk fond: Fejl og kontrol fylder for meget i debat om socialtilsyn Næste artikel Handicaporganisationer: Socialtilsynet skal have flere muskler Handicaporganisationer: Socialtilsynet skal have flere muskler
 • Anmeld

  Krister Meyersahm

  Respekt for familielivet.

  Lov af 1992, L. 285, stadfæster at staten ikke må gøre indgreb i familielivets tilrettelæggelse, Mette Fredriksen er på gale og ulovlige veje.

 • Anmeld

  Kim Kaos

  Godt for de små???

  "Jeg mener derimod, at børnene er forældrenes – og forældrene ved bedst, hvad der er godt for netop deres børn."

  Det har vi nu set mange beviser på at det netop ikke er sandt - vi ser små børn der møder op i skolen og knap nok forstår dansk og som hele deres skoletid igennem vil være år efter deres skolekammerater.

 • Anmeld

  I.R.Bertelsen · Borger, vælger, pens. lærer og psykolog.

  Til børnefamilierne. En upolitisk kommentar.

  Som mangeårig mellemleder på en stor, tresporet forstadsskole kan jeg kun opfordre forældrene til at tænke sig rigtigt godt om, når de går til valgurnerne.
  Først og fremmest er det forældrene, der har forældremyndigheden og ansvaret. Punktum.
  Den pligt og rettighed skal der ikke pilles ved gennem snørklede ekstraordinære love og regler målrettet mindretal og implicit rammende os alle.
  Forældrene er i deres fulde ret til at forvente, at vores ledende, ansvarlige politikere sørger for, at der er det nødvendige antal velkvalificerede voksne mennesker omkring deres børn, når de selv må haste afsted til en lang, krævende arbejdsdag.
  Som bedsteforældre til en hel håndfuld børnebørn i den skolepligtige alder, suser vi gamle i "ældrebyrden" afsted for at hente og bringe. Vi møder rigtigt mange velkvalificerede og ansvarsfulde voksne, der har alt for mange bolde i luften, fordi der er for mange børn til for få voksne.
  DET kan vi ikke være bekendt.
  Vis mig den borger og vælger, der synes, det vil være spild af skattekroner at investere i ALLE vores børns daglige tryghed, trivsel og udvikling, så de kan udvikle sig til harmoniske voksne.
  Hvis man vil kalde sig børnenes og familiernes minister, så må man se i øjnene, at man har det endelige ansvar, og at rammerne skal udstikkes via evaluering og udvikling i samarbejde med fagfolk (de ansatte) og forældre(kunderne).
  Hvis en driftsleder i et firma ville foranstalte reformer uden forudgående drøftelser og evalueringer sammen med medarbejderne, så ville firmaet sandsynligvis gå nedenom og hjem.
  Hvorfor har man som politisk ansvarlig troet, at man kunne udvikle og "reformere" helt egenrådigt uden at drøfte og at evaluere?? ... Man må da undersøge: Hvad, der fungerer. Hvad, der evt. ikke fungerer. Hvilke muligheder, der er.... og frem for alt
  **hvilke ressourcer, der er nødvendige for at tilsikre en ønsket "reform" og nytænknings gennemførelse og succes.
  Børn har brug for kvalificeret indsigt, nærvær, opmærksomhed og kvalificerede forventningskrav.
  Tænk Jer godt om, kære forældre, når I sætter Jeres kryds ved valgurnen.

 • Anmeld

  Martin Jørgensen

  Det bundløse kar

  Isabella Arendt mangler et forslag om at der gives et tilskud til hjemmepasning af børn - jamen hallo- i forvejen er der den betalte barselsorlov og der er børnechecken , hvor meget mere kan man forlange fra det offentlige ?
  Ja jeg tillader mig at spørge , for det at få børn må være en privat prioritering og ikke et offentlig anliggende.

 • Anmeld

  Lisbeth Sørensen

  bloggeren har fjernet mit lange saglige svar..

  Gider ikke genskrive det.

  Ca. 50% af ens kommentarer fjernes her, når blogger-ejer ikke bryder sig om dem.

  Til grin for egne skattepenge vi er..

EL øger pres på regeringen: Ikke ét satspuljeprojekt kan undværes

EL øger pres på regeringen: Ikke ét satspuljeprojekt kan undværes

SATSPULJE: Enhedslisten forlanger fuld finansiering af de satspuljeprojekter, der står til udløb i år. Og garantien skal falde allerede i regeringens finansloftsudspil, så de enkelte projekter ikke havner som brikker i forhandlingernes slutspil, lyder det fra støttepartiet.