Lejernes LO til Løkke: Din betændte retorik hjælper ikke ghettoerne

KRONIK: Både i Klampenborg og Mjølnerparken er der en del, der falder udenfor kategorien normaldanskere. Men lad os stoppe med at tale om parallelsamfund og i stedet bruge de redskaber, som kan afhjælpe de sociale problemer i en række danske byområder. 

Af Claus Højte 
Direktør, Lejernes Landsorganisation 

Som bestyrelsesmedlem i en fond deltager jeg jævnligt i møder, der afholdes i et advokatfirma med adresse tæt på Strandvejen.

Når jeg efter møderne sidst på eftermiddagen forlader bygningen, kan jeg iagttage, hvordan den tømmes for advokater.

Op af kælderen kører BMW’er, Landrovere og Mercedes’er.

De kører alle uden undtagelse nordpå, en del af dem formentlig til det forjættede Klampenborg, hvor man i gennemsnit har en disponibel indkomst, der er 3,5 gange så høj som indkomsten i Københavns Nordvestkvarter.

I Klampenborg adskiller man sig fra gennemsnittet
Klampenborg er beboet af beslutningstagere, folk derfra har indflydelse og magt.

På en studietur til Klampenborg for et par år siden observerede jeg, at de få mennesker på gaderne næsten udelukkende var yngre, asiatiske kvinder, gående med barnevogne eller hunde, formentlig au-pairs.

Jeg observerede også, at mange af husene ikke var synlige fra gaden på grund af høje mure og plankeværk eller torneroseagtige hække og beplantninger.

Jeg, som ellers bor i et område, hvor der er alle mulige forskellige mennesker på gaden kunne på baggrund af mine overfladiske observationer konkludere, at der i Klampenborg bor folk, der ikke er, som folk er flest i Danmark.

De isolerer sig inde i deres huse. De er fortrinsvist sammen med mennesker med samme socioøkonomiske baggrund, og de har i forhold til os andre normaldanskere enorme indtægter med lidt uklare oprindelser.

Og så har de uforholdsmæssigt stor og betænkelig indflydelse på alle andre danskeres forhold.

De rige kan også tvangsspredes 
Nytårsdag brugte statsministeren en meget stor del af sin tale på de såkaldte parallelsamfund. Han talte om at rive ghettoer ned og sprede indbyggerne. Han talte om at være hård.

Jeg tænkte: Så, nu bliver de bange i Klampenborg, nu skal de være lige som os andre, og de må vinke farvel til deres isolerede tilværelser og skal nu ud og bo i det almindelige, danske samfund, hvor de kan møde mennesker med andre kulturbaggrunde.

Måske skal de tvangsspredes i Københavns almene boligområder, hvor der er brug for folk med store indtægter, formuer og lange uddannelser?

Og der er åbenbart ikke nogen, der spørger dem, de bliver simpelthen tvangsflyttet, ligesom man gjorde i det gode, gamle Sovjet.

Men det var ikke, hvad statsministeren mente. Han talte i stedet om at rive almene boliger ned og tvangssprede beboerne.

Uanset om det drejer sig om Klampenborg eller Mjølnerparken, er retorikken ubehagelig og betændt. Hvad næsten værre er, så er det næsten sikkert, at det, statsministeren vil, overhovedet ikke virker.

For det første stiller de, der faktisk ved noget om udsatte boligområder, spørgsmålstegn ved, om der overhovedet er tale om parallelsamfund og ghettoer, for eksempel byforskeren Troels Schultz Larsen.

Han mener, at der ikke findes parallelsamfund; de områder, der findes på ghettolisten, har ingen egne, parallelle institutioner, tværtimod er de bærende institutioner i områderne skolen, kommunen og boligselskabet.

Han mener heller ikke, at der findes ghettoer, som er kendetegnet ved at være afskåret fra resten af samfundet, fysisk eller institutionelt.

Mjølnerparken er ikke et parallelsamfund
Når det så er sagt, er det åbenbart for enhver, at der er områder i Danmark, der er præget af store sociale problemer – arbejdsløshed (både ufrivillig og selvvalgt), dårlig indtægt og dårligt uddannede beboere – altså at der bor en del, der lige som i Klampenborg falder uden for kategorien normaldanskere. 

Men med mindre man kan kalde Klampenborg et parallelsamfund, så kan man altså heller ikke kalde Mjølnerparken det.

Så vidt problemerne. Men hvad skal vi gøre ved dem?

Allerførst må regeringen erkende, at der i de områder, den har udpeget som ghettoer, findes rigtig mange beboere, som dels er belastede af de sociale forhold, men endnu mere belastede af at høre på, hvor forfærdelige deres boliger og boligområder er.

I bydelen Tingbjerg, der også er på ghettolisten, overskygges alle de mange fremskridt, der er sket de sidste ti år af den politiske retorik, der sværter alle 6.500 indbyggere med ghetto-stemplet.

Folk, der står op hver morgen og går på arbejde, betaler deres skat og er aktive i de lokale sportsklubber må tåle, at Dansk Folkeparti nu vil forbyde deres børn at gå på gaden om aftenen.

Tænk, hvis vi talte sådan om borgerne i Klampenborg.

Hvis statsministeren og den øvrige regering vil, så findes der faktisk folk, der ved meget om, hvad der virker.

Fuldstændigt samstemmende siger disse, at det, der virker, er indsatser for at få mennesker i arbejde og for at få dem i uddannelse.

Og så virker det, at områderne fysisk renoveres og integreres fuldt i de omliggende boligkvarterer. Det har blandt andre Københavns Kommune dokumenteret.

Nedrivning kan være en del af en sådan proces, men løser i sig selv ingen problemer – ud over altså at få statsministeren til at se handlekraftig ud.

Det, der også virker, er, at kommunerne, når de anviser beboere, ikke kun anviser borgere med sociale problemer.

Lejerne bestemmer nedrivning  
Midt i alt dette overser de fleste – åbenbart også statsministeren – at det faktisk er beboerne selv, der bestemmer, hvad der skal rives ned.

For i almene boliger er det lejerne, der bestemmer, enten direkte eller indirekte gennem det lovfæstede beboerdemokrati.

Hvis statsministeren vil bestemme, hvad der skal rives ned, så skal det almene nærdemokrati afskaffes, og der skal eksproprieres i stor stil.

Sker det, ja, så er vi i virkeligheden ikke langt fra sovjetiske tilstande. Som i Sovjet er konsekvenserne heller ikke tænkt igennem.

Hvor skal de tvangsspredte beboere genhuses? Der er ingen ledige, betalelige boliger i de berørte byer, og huslejeniveauet i den private udlejning er eksploderet.

Statsministeren kan altså ikke det, han vil, og det, han vil, virker ikke.

Så mon ikke han og den øvrige regering skulle lægge den autoritære retorik på hylden og i stedet komme i gang med at afhjælpe de sociale problemer i en række danske byområder?

Bruge det, vi ved, virker. Inddrag beboere, kommuner og alle gode kræfter. Værn om demokratiet, tolerancen, friheden og frisindet.

Næste artikel Det er et politisk ansvar at fjerne jobbarrierer for handicappede Det er et politisk ansvar at fjerne jobbarrierer for handicappede
 • Anmeld

  Annelise Monsen · Assistant Professor

  Flovmand - uoplyst politik uden evidens

  Tak for en smuk, pædagogisk perspektivering hvis konsekvens er til st få øje på: om Klampenborg som "parallelsamfund" skulle nedrives...,
  Det er som går landets ledere med hovedet under armen og hjertet langtids nedfrosset. Så de kan vågne i en ny, mere oplyst tidsalder....
  Tak for dit mod til at rejse flaget. Dels til at oplyse om det åbenbare, den viden, selv politikere måtte antages at have eller kunne opnå - trods opslugt af egen og ligesindedes vinding.
  Gode, værdsatte samfundsborgere gennem mange generationer eller måske kun 1. Lad os ære og værne om dem - og demokratiet gennem ægte dialog og hjælpsomt medborgerskab.

  Vi er alle lige værdifulde. Alle fortjener at blive behandlet og omtalt respektfuldt, så landet kan begynde at samarbejde og blomstre i vores fælles danske have, der har rigeligt til at alle kan trives.

 • Anmeld

  Torben Vegener Hansen · Fhv. socialrådgiver nu folkepensionist

  Lyt til sagkundskaben- I er ikke altvidende.

  Tak til Claus Højte for at sige vores statsminister midt imod! Det er så nemt for Løkke at sige, at ghettoerne skal rives ned uden at komme med forslag om, hvad der derefter skal ske. Hvornår lærer vores politikere at søge viden hos folk, der har indgående kendskab til de problemstillinger, de ønsker at gøre noget ved? Vi bor selv i et boligområde med mange beboere af anden etnisk herkomst.
  For et par år siden åbnede boligforeningen op for, at andre befolkningsgrupper kunne flytte herud. Bl.a. blev der revet et par blokke ned til kælderniveau og derefter bygget op igen som tilgængelighedsboliger. D.v.s. boligerne er også egnede til, at handicappede kan bo i dem. Jeg er selv kørestolsbruger, og min kæreste og jeg nyder vores nye lejlighed, og vi er blevet taget fantastisk godt imod. Det er slet ikke kun handicappede, der bor i de nye blokke, men en meget blandet befolkningsgruppe.
  I starten, vi flyttede hertil, var der lidt kriminalitet, men denne er næsten forsvundet nu. Dette er sket bl.a. fordi boligforeningen har ansat dels en boligsocial medarbejder dels en erhvervsorienteret medarbejder, hvis opgaver er, at få de unge i arbejde eller under uddannelse.
  Jeg siger ikke, at måden vores boligforening har gjort det på. Jeg vil bare bede vores statsminister og andre politikere om at stikke fingeren i jorden og spørge sagkundskab af forskellig observans, før de kommer med færdige løsninger. I er vores repræsentanter, men tro ikke I er altvidende!

 • Anmeld

  Michael Svennevig

  Flot

  Fin saglig artikel

 • Anmeld

  Christian X

  Problemet vil vokse

  Lidt fra en af dagens aviser:

  https://ekstrabladet.dk/112/kvinde-mishandlet-og-voldtaget-i-flere-timer-paa-maendenes-hjem/6994150

  https://ekstrabladet.dk/112/teenager-faengslet-for-voldtaegt-paa-norsk-kvinde/6995211
  Tidligere efterlyst som anden etnisk oprindelse…

  Hvor mange danske piger skal voldtages og hvor mange danske mænd skal udsættes for vold, før det går op for alle de velmendende, at mange betaler en høj pris for en illusion om, at man kan blande vand og ethanol blot fordi, de tilsyneladende ser ens ud.

 • Anmeld

  Torben Vegener Hansen · Fhv. socialrådgiver nu folkepensionist

  Til Christian X

  Du og jeg har før været i klinch her på debatten, så det kommer desværre ikke som nogen overraskelse, at du fremdrager ulykkelige og skræmmende enkeltstående tilfælde for at få dit fremmedfjendske budskab frem, og at du så samtidig sammenligner en meget forskelligartet befolkningsgruppe med et farligt stop som ethanol, synes jeg er så fattigt. Bliver kvinder aldrig voldtaget af danske mænd? Jo, det gør de desværre. Jeg ville ønske, at du ville iagttage verden med en større kameravide end den, som Ekstra Bladet præsenterer dig for!!!
  For mig handler debatten her ikke så meget om den store brogede befolkningsgruppe, som jeg kalder nydanskere, men mere om hvordan vi danskere og i dette tilfælde specielt vores statsminister og andre politikere griber integrationen an. Jeg er så træt af hovsa-løsninger. Inddrag i stedet ekspertisen og nydanskerne selv - kun på den måde kan vi opnå en hamonisering.

 • Anmeld

  marie-chantal aquilegye · pens.

  Bedømmelse

  Man skulle tro at forfatteren stemmer mest for shithols i stedet for de, dewr har magt over deres kontanter og bor i de fine huse. FØJ
  for en skrivelse. FØJ

 • Anmeld

  Erik Maul · Pensionist

  En god stemme i debatten

  Tak til Clsus Højte for denne artikel. Jeg har også tænkt, at der kan være så mange slsgs gettoer. Jeg har også tænkt, om tvangsforflytninger skal ske efter en sovjetisk skabelon. Igen tak for artiklen.

 • Anmeld

  Christian X

  Til alle dem der tager kikkerten for det blinde øje

  Nordiske velfærdsydelser virker naturligt dragende på fattige mennesker. Eller som Bertel Haarder engang sagde: ”man kan ikke både have åbne grænser og åbne kasser”.

  Man skal være mere end almindeligt patos forblændet for ikke at acceptere dokumenterede konsekvenser:

  Flere besparelser og forringelser
  Øgede utryghed og mindre hjælp
  At døtre bliver til jaget vildt
  At sønner bliver udsat for vold
  At skulle arbejde mere og hårdere for at betale for at forsørge dem, der er skyld i ovenstående - og kun med udsigt til, at det bliver værre…

  https://www.dst.dk/da/Statistik/nyt/NytHtml?cid=20403
  https://faktaomindvandringen.info/
  https://jyllands-posten.dk/international/Afrika/ECE9447081/norsk-professor-sultkatastrofen-i-oestafrika-skyldes-overbefolkning-punktum/
  https://www.regjeringen.no/no/dep/jd/org/styre-rad-og-utval/innstillinger/innstillinger-fra-utvalg/innstillinger-2017/utvalg-om-langsiktige-konsekvenser-av-hoy-innvandring/id2468501/
  https://jyllands-posten.dk/debat/kronik/ECE9466355/konventioner-lammer-dansk-lovgivning/

  Enhver statistiker og økonom kan se, hvor det her bærer hen af.

 • Anmeld

  Erik Nørgaard · Selvstændig

  Udmærket sammenligning

  Tak Claus Højte.
  Endelig én der selv oppebærer en god løn; men som alligevel tør stå frem og være ærlig omkring tingene.

 • Anmeld

  John Christensen · Chefkonsulent

  Kom igen Claus Højte..

  Jeg havde skrevet et lang og dybdegående KRITISK indlæg..stik imod LLO,s partsindlæg..Men desværre...et forkert tryk ?? og det var pist væk..Prøver kortfattet igen.

  Skal man have nye kunder i butikken skal man selvfølgelig forholde sig fuldstændig ukritisk til hvad der foregår i de nabolag der er identificeret som ghetto områder. Det er næppe for sjovt at nogen bor der...
  Flyt derud Claus Højte, når det er så fantastisk og enestående..du kan jo betale huslejen uden store tilskud fra det offentlige.
  Men af uransagelige grunde bor der absolut, (ligesom i : absolut ingen) velmenende halløjsaer, do good'ers, venligboere eller andre fra indvandringsindustrien i de førnævnte beton karreer
  Områder der, når vi ser karreer stort set mage til, gengivet i gamle film fra Sovjettiden udløser spot og spe, men er åh så dejlige når de er mokked op i Gjellerup eller de andre steder hvor der mangler luft, space og identitet til de der bebor områderne.
  Nu har du nedgjort Statsministeren og gjort hvad der forventes af en partisoldat.
  Om igen, Claus Højte, kom med et kvalificeret bud på hvad der skal ske!
  Disse områder, - så kald dem hvad du vil, er så dybt kriminaliserede og socialt og kulturelt udmagrede i forhold til DANSKE normer at NOGET skal ske!

  Så kom igen..

 • Anmeld

  Curtis van Thorp

  Dårlig sammenligning

  ",,,,de har i forhold til os andre normaldanskere enorme indtægter med lidt uklare oprindelser."
  En meget tendentiøs påstand. Vi har brug for saglighed og ikke personlige holdninger.

 • Anmeld

  I.R.Bertelsen · Borger og vælger

  Fri os for tvangsflytninger !

  Tak for et skarpt, humoristisk indlæg med stor indlevende og befriende ironi. Et indlæg, som også viderebringer faktuel viden.
  Det er nu ikke nødvendigt at gå så langt som til Sovjet for at pege på tvangsflytninger af befolkningsgrupper. I 1953 tvangsforflyttede den danske stat over hals og hoved alle beboere i Thule for at få plads til den nuværende Thule-Base. Dybt beskæmmende forløb og meget tankevækkende.
  ....
  Forhåbentligt kommer vores statsminister over nytåret og får gennemtænkt, hvordan hans stålsatte plan kan udføres under hensyntagen til retningslinjer, regler og lovgivning og vores grundlovssikrede rettigheder som indbyggere i det hele taget.
  ....
  I mange kommuner er man allerede i gang med ikke alene at tænke fornuftige tanker, men også som Torben Vegener Hansen her i tråden fortæller om,....at ændre indretning, adgangsforhold og beboersammensætning i de boligområder, hvor mennesker på forskellig måde mistrives i reolbyggerierne.
  Forhåbentligt kommer statsministeren så godt igennem og forbi nytåret, at han erkender, at det ikke kun er bulldozere, der skal til.
  Forhåbentligt erkendes det, at indsatsen skal foregå både boligpolitisk, socialt og uddannelsesmæssigt .... med øje for en solid familiepolitik.
  Hvis det skal lykkes, så vil det forudsætte, at regeringen indleder et tæt samarbejde med kommunerne .... også for beregning af de nødvendige økonomiske ressourcetilførsler.
  For netop de kommuner, der har mange reolbyggerier, vil blive voldsomt økonomisk belastet, hvis de skal leve op til kravene fra Slotsholmen.
  .....
  Tænker: Man slås i parallelsamfundet på Slotsholmen lige pt voldsom om, hvad overskuddet i statskassen skal bruges til. Topskattelettelser ? Velfærd? Hvad med at finde enighed om at give de bolig- og familietrængte kommuner gode ressourcer til at sørge for at reetablere gode sociale byggerier, så indbyggerne kan få gode trivselsbetingelser med sammenhængskraft i det nære velfærdssamfund?
 • Anmeld

  I.R.Bertelsen · Borger og vælger

  ?Det blinde øje.?

  Kære Christian X med det anonyme kongenavn.
  Vi har er ikke enige. Men det undrer mig, at du har så god tid til at håndplukke så mange 'skriv', som du forventer vi som 'drømmere' og 'med kikkerten for det ene øje' vil læse.
  Er faktisk et selvstændigt menneske, der orienterer mig bredt i såvel sete som hørte og skrevne medier. Så den side klarer jeg selv.
  En anden ting er, at vil man søge indsigt og viden om nogle mennesker, så er det en god idé at møde dem, så man selvstændigt kan danne sig et indtryk. Regner ikke med, at du har mødt de mange påståede kriminelle, snyltende voldtægtsmænd, du hele tiden taler om?
  Selv om jeg via mit job har mødt utroligt mange forskellige mennesker fra hele verden, så har jeg heldigvis aldrig truffet dem, du omtaler.
  ...
  Men tilbage til temaet i denne tråd: Bolig- og familiepolitik i sociale byggerier,....for der sker og skal ske mange positive tiltag.
  Så ikke mere til dig i denne tråd.
  Vh. I.R.Bertelsen

 • Anmeld

  Torben Vegener Hansen · Fhv. socialrådgiver nu folkepensionist

  Tak I.R.Bertelsen

  Tak for dine saglige indlæg! Jeg er helt enig med dig i, at det er på "det boligpolitiske, sociale og uddannelsesmæssige område indsatsen skal foregå". Og hvorfor skal DK så bruge ressourcer her. Fordi vi skal påtage os vores del af ansvaret for, at verden er blevet skævvredet, som den er - simpelthen!
  Og til Christian X, som åbenbart stikker halen imellem benene hver gang, vi andre stiller dig nogle spørgsmål. Er der aldrig danske mænd, der voldtager kvinder? Lige som I.R.Bertelsen, bare mere direkte vil jeg spørge dig, har du mødt de mange påståede kriminelle, snyltende voldtægtsmænd, du hele tiden taler om? I min hverdag møder jeg mange smilende og hjælpsomme både børn, unge og voksne ny-danskere. Synes det være rart at høre om dine personlige erfaringer fremfor dine henvisninger til statistiker! På forhånd tak. De bedste hilsner Torben

Her er de vigtigste dagsordener på socialområdet i efteråret

Her er de vigtigste dagsordener på socialområdet i efteråret

OVERBLIK: 10-års plan for psykiatrien, forbud mod profit på velfærd, barnets lov og fordeling af satspuljereserven. Det er bare nogle af de politiske drøftelser, der venter forude. Få overblikket over et hæsblæsende politisk efterår her.