LEV: Halvering af støtte er et problem for folkeoplysingen

DEBAT: Næste år bortfalder en vital transportstøtte for handicappede til deltagelse i aftenskole og kurser. Det afholder et helt segment af befolkningen fra ekstra uddannelse og forbedret livskvalitet, skriver landsformand i LEV Anni Sørensen. 

Af Anni Sørensen
Landsformand i LEV

I satspuljeforliget på det sociale område blev der uddelt mange penge til gode formål – også på handicapområdet, men desværre er et lille område faldet ud i forhold til tidligere. Det er et stort tilbageskridt, for det rammer nogle af de allermest udsatte borgere.

Helt præcist drejer det sig om cirka fire millioner kroner i en pulje, som aftenskolerne efter folkeoplysningsloven kan søge til at dække transportudgifter i forbindelse med kurser og folkeoplysning for mennesker med handicap. Staten har ifølge loven en forpligtelse til at yde støtte til handicappedes deltagelse, men med puljens bortfald vil denne støtte blive halveret i 2018.

Et problem for oplysningen
Det er et kæmpe problem. Mange borgere med udviklingshæmning – men også andre kognitive handicap – er ikke selv i stand til at transportere sig til kursussteder, som derfor må sørge for transporten.

Folkeoplysning eller aftenskole handler for LEVs målgruppe om andet og mere end at blive klogere på finere fransk madlavning. Mange mennesker med kognitive handicap anvender aftensskoler som udgangspunkt for at mestre dagligdags ting, som andre tager for givet – for eksempel kurser i seksualitet, NemID eller andre basale digitale kompetencer.

Mange mennesker med udviklingshæmning bor i et botilbud, og aftensskolen er ofte det eneste fritidstilbud, som de har i det almindelige samfundsliv. Aftenskolerne har dermed også et meget vigtigt socialt perspektiv for en gruppe, hvor mange kæmper med ensomhed.

Flere støtter mindre
Den enkelte kommune kan også vælge at give støtte til aftenskole-transporten, men er ikke forpligtet hertil. Vi har faktisk meldinger fra aftenskolerne om, at flere og flere kommuner vælger at fjerne denne støtte. På den baggrund virker det uforståeligt, at staten halverer det tilskud, som man i lovgivningen er forpligtet til at yde.

Den særlige handicapundervisning i folkeoplysningsloven betyder noget ganske særligt for denne målgruppe, der ikke kan benytte de samme uddannelsestilbud som andre. På den baggrund håber jeg, at der er politikere, som er villige til at finde en løsning på problemet.

Forrige artikel Debat: Mennesker med handicap har brug for sundhedsfaglige matchmakere Debat: Mennesker med handicap har brug for sundhedsfaglige matchmakere Næste artikel SF: Her er tre tiltag, der skal give anbragte børn en tryggere barndom SF: Her er tre tiltag, der skal give anbragte børn en tryggere barndom