Stor stigning i hjemløse kvinder: 1600 lever nu på gaden

HJEMLØSHED: Der er kommet 23 procent flere kvindelige hjemløse. Regeringen vil nu undersøge hvorfor. Ifølge hjemløseorganisation er kvinderne ofte i værre forfatning end de mandlige hjemløse.

1600 danske kvinder står i dag uden tag over hovedet.

Det er 23 procent flere end for blot to år siden, hvor tallet var 1300.

Det viser hjemløsetællingen for 2017 foretaget af VIVE, det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd, for Børne- og Socialministeriet.

Den opsigtsvækkende udvikling får nu børne- og socialminister Mai Mercado (K) til at skærpe fokus på kvinder, der bor på gaden.

”Jeg er meget bekymret over den stigning i antallet af hjemløse kvinder, vi har set de seneste år. En tryg base er en forudsætning for at leve et stabilt liv, og vi har brug for mere viden, som kan danne grundlag for en bedre hjælp til de kvinder, som lever et liv på gaden,” skriver Mai Mercado i en skriftlig kommentar til Altinget.

Udsat gruppe blandt hjemløse
I forbindelse med den handlingsplan for hjemløse, som blev præsenteret i søndags, har Mai Mercado inddraget et initiativ, der skal undersøge hjemløshed blandt kvinder.

Læs også: Her er regeringens hjemløse-strategi

Undersøgelsen skal blandt andet afdække, hvad der kendetegner den kvindelige gruppen af hjemløse og hvilke årsager, der kan forklare stigningen (se faktaboks).

”Rådet for Socialt Udsatte har i deres årsrapport 2017 netop peget på, at kvinderne er en meget udsat gruppe blandt de hjemløse. Vi har en pligt til at undersøge, hvorfor tallet stiger, og hvad vi kan gøre for at vende udviklingen,” skriver Mai Mercado.

VIVE’s seniorforsker Lars Benjaminsen er projektleder på arbejdet med hjemløsetællingen, og han giver et bud på, hvad der kan være årsag til stigningen af hjemløse kvinder.

”Stigningen i antallet af hjemløse kvinder kan være tegn på, at efterhånden som hjemløsheden stiger, så rammer det en lidt bredere gruppe. Vi kan blandt andet se på tallene, at der er en betydelig andel af de hjemløse kvinder, der har en psykisk lidelse.” siger Lars Benjaminsen.

Fra 2015 til 2017 er der sket en generel stigning i antallet af hjemløse fra 6.138 til 6.635 personer. I samme periode er andelen af kvinder blandt de hjemløse steget fra 22 procent til 25 procent.

Mangel på boliger
Regeringens beslutning om at undersøge den nye udvikling får ros fra de hjemløses landsorganisation Sand.

Men rosen kommer også med en løftet pegefinger. Én ting er, at regeringen undersøger problemet. Efterfølgende skal de også levere resultater på deres nye viden, understreger sekretariatsleder Ask Svejstrup.

”Spørgsmålet er blot, hvad man bruger resultaterne af de her undersøgelser til. Man har igennem flere undersøgelser af hjemløse fundet ud af, at der blandt andet mangler billige boliger, og det er stadig ikke lykkedes dem at levere på det,” siger han og tilføjer:

”Selvfølgelig er jeg bekymret for, hvorvidt regeringen er villig til at bruge de penge, der er nødvendige, når resultaterne kommer.”

Ifølge Ask Svejstrup er manglen på boliger en af årsagerne bag den markante stigning af kvindelige hjemløse.

”Fordi kvinder ofte har samværsretten med deres børn, har man prioriteret at give dem akutboliger. Men nu er presset på boligmarkedet blevet så stort, at man ikke længere kan anvise boliger til kvinder, selvom man gerne ville. Der er ikke det samme antal billige boliger at anvise til, som der var tidligere,” siger Ask Svejstrup.

Hvem er den kvindelige hjemløse?
Kvinder kæmper generelt i længere tid for at undgå hjemløsheden, og derfor er de ofte i en værre forfatning end de mandlige hjemløse, når først de ender på gaden.

Det fortæller Sands kommunikationsmedarbejder Sofie Bay Petersen.

Ofte er der børn inde i billedet, som gør, at kvinderne vil gå meget langt for at holde sammen på sig selv og deres liv, fordi de er bange for at miste deres børn, forklarer hun.

Kvindernes misbrugsmønster adskiller sig også fra mændenes. I stedet for øl og hårdere stoffer misbruger kvinder typisk spiritus og piller, der er hårde for kroppen, men tager længere tid om at sætte sine spor. Derudover har kvinderne også stærkere netværk end mændene, hvor de er gode til at hjælpe hinanden.

”Dertil har kvinder den frygtelige mulighed, at de kan sælge sig selv seksuelt, og det vil sige, at de på den måde også kan få en sofa eller en seng eller bo ved en kæreste, der slet ikke er god for dem, men på den måde holde sig over vandene i længere tid,” siger Sofie Bay Petersen og tilføjer:

”Når de så kommer i berøring med systemet som hjemløs, er de typisk i rigtig dårlig forfatning.”

Regeringen vil afsætte en halv million til undersøgelsen af kvindelige hjemløse.

Formålet med regeringens handlingsplan er at bremse den generelle stigning af hjemløse i Danmark. Det vil ske med 250 millioner kroner fra statspuljen fordelt på 15 initiativer, der særligt har fokus på at forhindre, at unge ender i hjemløshed, mens langvarigt og ældre hjemløse skal hjælpes til en værdig tilværelse.

Forrige artikel KMD: Ny software giver færre fejl og mere synergi i sagsbehandlingen KMD: Ny software giver færre fejl og mere synergi i sagsbehandlingen Næste artikel Kommuner og boligorganisationer afviser Ole Birks hjælp til anvisning Kommuner og boligorganisationer afviser Ole Birks hjælp til anvisning
Børnerådet får ny formand

Børnerådet får ny formand

NYT JOB: Den nuværende formand i Dansk Flygtningehjælp, Agi Csonka, er blevet udpeget som ny formand for Børnerådet. Hun afløser Mette With Hagen på posten.