Muskelsvindfonden: I pensionsdebatten bliver de reelt syge og nedslidte glemt

DEBAT: Der er behov for lettere adgang til førtidspension for dem, der ikke har nogen helbredsmæssige forbedringer i udsigt. Blandt andre kan folk med muskelsvind ikke have et fuldt arbejdsliv i ordinært job, skriver Lisbeth Koed Doktor.

Af Lisbeth Koed Doktor
Formand for Muskelsvindfonden

Et folketingsvalg lurer lige om hjørnet, og det fyger med politiske godbidder til utilfredse vælgere. Flere af oppositionspartierne har noteret sig den store utilfredshed med behandlingen af syge og nedslidte.

Socialdemokratiet har under overskriften ”En ny ret til tidlig folkepension” erklæret, at de ”mest nedslidte fortjener også en værdig pension”. De henviser til, at det skal være muligt at trække sig værdigt tilbage fra arbejdsmarkedet, fordi det er rimeligt, efter at man i mange år har bidraget til samfundet.

Det Radikale Venstre ønsker en bedre adgang til seniorpensionen, men ingen lader til at koncentrere sig om dem, der reelt er syge eller nedslidte, uanset alder eller tidligere arbejdsevne. Ingen griber de mange opråb fra organisationerne bag VærdigReform, som tager udgangspunkt i det enkelte menneske.

Sygdom og ulykke kender ingen alder
Muskelsvindfonden er med i initiativet VærdigReform sammen med i alt 63 organisationer, der alle har den praktiske erfaring med dem, der kommer i klemme, når de ikke kan være på arbejdsmarkedet på grund af deres helbred.

En førtidspension er ikke noget, man kan gøre sig fortjent til. Pointen er netop, at alle kan blive ramt af ulykke og sygdom, som fratager dem muligheden for at arbejde. Sygdom og ulykke kender ingen alder.

Derfor virker det omsonst at tale om bedre seniorpension eller tidligere folkepension, når det, der er behov for, er en løsning til de mennesker, der ikke kan klare sig selv på arbejdsmarkedet. Det handler hverken om alder eller uddannelse, men derimod om et menneskeligt medansvar for at tage hånd om dem, der ikke kan klare sig selv.

Det fokus savner Muskelsvindfonden, at politikerne justerer ind efter. Vi savner også en erkendelse af, at der simpelthen er borgere i dette land, der ikke kan komme ud på arbejdsmarkedet.

Lettere adgang til førtidspension
I jobcentrene ligger fokus på at forbedre og udvikle arbejdsevnen via omskoling og opslidende arbejdsprøvninger. Det sigte er urimeligt hårdt for dem, der som os med muskelsvind ikke har nogen udsigt til at blive stærkere, bedre eller mere raske.

Vi kan hverken med pisk eller gulerod levere det, som politikerne forventer. Vores krop og kræfter svinder ind, og vi har brug for accept af den svære situation, vi befinder os i.

Flere af os kan i en vis årrække arbejde i varierende grad, men ingen af os kan levere en øget arbejdsindsats eller et fuldt arbejdsliv i ordinært job. Vi kan heller ikke vente til, vi når en seniorpensionsalder. Derfor har vi brug for, at der bliver lettere adgang til en førtidspension for dem, som ikke har nogen forbedringer i udsigt.

Den værdige vej frem
At leve med et alvorligt handicap er svært nok i sig selv. Når livet bliver til en kamp om at få en rimelig behandling af samfundet, er det, at vi oplever, at folk bliver endnu mere afkræftede, deprimerede og måske mister livsmodet.

Det skal vi kunne gøre bedre – for det enkelte menneskes skyld og for den enkeltes tryghed. Trygheden og livsglæden ligger for os alle i at vide, at hvis vi får brug for en pensionsordning på grund af vores helbred, så er vi sikret det, uanset alder, uddannelse eller andre spidsfindige betingelser.

Muskelsvindfonden opfordrer derfor politikerne til at bruge valget til at søge dialog og lytte til de udmærkede forslag fra VærdigReform. Det er den værdige vej frem.

Forrige artikel SBH: Kun flere betalbare boliger kan løse problemet med hjemløshed SBH: Kun flere betalbare boliger kan løse problemet med hjemløshed Næste artikel Jurastuderende: Tak til EU for at sikre ligestilling i konservative Danmark Jurastuderende: Tak til EU for at sikre ligestilling i konservative Danmark