Ny fond skal udvikle bedre velfærd gennem sociale investeringer

GODE INVESTERINGER: Fonden for Sociale Investeringer skal hjælpe udsatte grupper på markedsvilkår. Det er nødvendigt at tænke nyt, når de offentlige midler ikke rækker, siger direktøren. Tuborgfondet og Bikubenfonden har skudt penge i den nye fond.  

En nystiftet erhvervsdrivende fond skal fylde ny kreativitet på den danske velfærdsmaskine. Fonden for Sociale Investeringer skal udvikle programmer, der kan hjælpe udsatte mennesker og spare det offentlige for sociale udgifter. Og det skal foregå på markedsvilkår.

”Vi skal hjælpe det offentlige med at gøre noget for udsatte grupper. Og samtidig skal vi levere et afkast. Det er det, der adskiller det fra frivilligt, socialt arbejde,” siger direktøren for den nye fond, Thit Aaris-Høeg.

Fonden for Sociale Investeringer skal samarbejde tæt med det offentlige – ikke mindst kommunerne – om at skabe nye veje ind i fællesskabet for udfordrede unge, etniske minoriteter langt fra arbejdsmarkedet og andre udsatte grupper.

Login