Opråb fra fagbosser: Lovgivning efterlader sygdomsramte i et ingenmandsland

DEBAT: Årelange afklaringsforløb, økonomisk usikkerhed og modregning af forsikringer fører til høje menneskelige omkostninger for kronisk syge. Det er urimeligt og uhensigtsmæssigt, skriver en række organisationer. 

Af Camilla Gregersen, Ellen Lykkegård, Mona Striib, Elisa Bergmann og Kim Simonsen
Hhv. formand, Dansk Magisterforening, gruppeformand, 3F, næstformand, FOA, formand BUPL, formand, HK

Snart præsenterer Beskæftigelsesministeriet en længe ventet evaluering efter fem lange år med den nuværende lov om førtidspension og fleksjob.

Som en række organisationer løbende har gjort opmærksom på, bør evalueringen føre til grundlæggende ændringer af lovgivning og praksis. Vi skal have langt større sikkerhed for, at mennesker med ingen eller næsten ingen arbejdsevne bliver behandlet med den værdighed, som alle fortjener, og som alle bør kunne regne med i et velfærdssamfund som det danske.

Årelange forløb
Vi anerkender og bakker op om intentionen bag reformen om, at alle skal have en chance for at deltage på arbejdsmarkedet, hvis de er i stand til det. Men det er vigtigt at understrege, at den grundlæggende forudsætning netop er, at man skal være i stand til det.

Vi ved fra vores medlemmer og fra talrige mediesager, at der desværre er alt for mange eksempler på det modsatte. Eksempler på mennesker, der har mistet evnen til at forsørge sig selv på grund af arbejdsskader eller sygdom, som får afslag på førtidspension og i stedet skal gennemgå årelange forløb for at forsøge at udvikle en ikkeeksisterende arbejdsevne.

Loven er upræcis og fortolkes forskelligt
Forløbene efterlader de sygdomsramte mennesker med en evig mangel på endelig afklaring. Årsagen skal findes i en upræcis lovgivning, som giver alt for vide rammer for, hvordan lovteksten skal tolkes. Det kommer ikke de sygemeldte til gode og understøtter ikke deres retssikkerhed.

Samtidig skal syge også kæmpe med økonomisk usikkerhed, hvis ikke de er så heldigt stillet, at de har en betydelig opsparing eller en partner, der kan forsørge dem. Har man forsikret sig til en løbende helbredsbetinget ydelse – for eksempel gennem sin pensionsordning – bliver den modregnet krone for krone i ressourceforløbsydelsen.

Det betyder i praksis, at man er frataget muligheden for selv at forsikre sig til en løbende supplerende indtægt. Det er helt urimeligt og uhensigtsmæssigt. For det kan føre til endnu større sociale problemer og dermed endnu højere menneskelige omkostninger. 

Mennesket i fokus
Der er med andre ord behov for grundlæggende ændringer og præciseringer af lovgivningen.

Retssikkerheden for varigt syge med nedsat arbejdsevne skal styrkes ved, at der gives førtidspension til dem, der har behov for det, at ressourceforløb uden formål stoppes, og at man kan klare sig bedre økonomisk, når man deltager i ressourceforløb. 

Vores opfordring til politikerne er derfor, at den kommende evaluering af reformen først og fremmest har mennesket i fokus, så vi kan få nødvendige ændringer af lovgivningen, der sikrer en værdig behandling af vores medmennesker.

Forrige artikel Lektor: “Riv den ghettoliste ned, hr. minister” Lektor: “Riv den ghettoliste ned, hr. minister” Næste artikel Socialpædagogerne: Børn hører ikke til i et strafferetsligt parallelsystem Socialpædagogerne: Børn hører ikke til i et strafferetsligt parallelsystem
 • Anmeld

  Claus Sønderkøge · Socialistisk økonom

  End ikke en undskyldning kunne de mande sig op til

  Skændigt at en borgerlig regering skal komme med en længe ventet korrektion af den asociale nedskæring som en socialdemokratisk regering gennemførte for 5 år siden.

  I 5 år hvor vi har måttet tåle at se på at folkevalgte har forgyldt sig selv og sine nærmeste skønt de fejlede på det groveste. I al den tid har fagbevægelsen og politikerne ikke haft andet end hån til overs for de som havde hjælp behov.

  Nu skal der betales erstatning - lad os se om fagbevægelsen anerkender hvem der skal finde pengene. Og derefter skal der rettes op på de katastrofale nedskæringer på hele området med den grundlæggende velfærdssamfund. Det er først og fremmest plejehjem, hjemmepleje, hjemmehjælp, børnehaver, psykiatri, medicinske sygehuse o.s.v. Og så skal dagpengene rettes op og lønninger til borgmestre, kommunalpolitikere, regionspolitikere og folketingspolitikere skal reduceres til et normalt dansk lønniveau.

  Alle de folk som i årevis uberettiget har solet sig i de gamle socialdemokraters fremsyn "må gå til Canossa". De seneste 30 års socialdemokratisk misregimente skal der gøres op med.