Professor: Borgerne har mistet retten til at være syge

DEBAT: Med ressourceforløbsydelsen er retten til at være syg nærmest blevet afskaffet. Det mener professor Kirsten Ketscher.

Af Kirsten Ketscher
Professor, Center for Retlige Studier i Velfærd og Marked, Københavns Universitet

Det var et alvorligt tilbageslag for borgerens velfærd, da sygedagpengeperioden blev afløst af det såkaldte ressourceforløb, der i praksis går ud på at anbringe borgeren i et fleksjob selv af et nok så minimalt omfang.

Med ressourceforløbsydelsen og det det tilhørende rehabiliteringsteam er der åbnet for at pine og plage den sygdomsramte borger i årevis. Der er mange eksempler på, at ressourceforløb bliver forlænget i tilfælde, hvor forestillingen om en forbedring af borgerens helbred nærmest må karakteriseres som påkaldelse af mirakler.

Mange kommuner nægter at anerkende lægeerklæringer, der dokumenterer, at den pågældende borger ikke har nogen arbejdsevne og er uarbejdsdygtig i ethvert erhverv. Øvelsen går ud på at undgå visitation til førtidspension. Der kan ikke peges på andre grunde end økonomiske.

Men kommunen har hverken ret eller pligt til at anvende den billigste løsning. Borgeren skal have sin ret efter loven, uanset om tildeling af førtidspension vil være en overtrædelse af de mere eller mindre eksplicitte retningslinjer, som er udstedt i mange kommuner. Sådanne afgørelser stadfæstes af Ankestyrelsen, der har anlagt en fortolkningsstil, der kan karakteriseres som myndighedsvenlig.

Domsafgørelser afviser fortolkningslinje
I modsætning hertil er der i den senere tid faldet en række domme, der afviser denne myndighedsvenlige fortolkningslinje. I en sag anlagt af 3F afviste en enstemmig Højesteret i september 2015 at give en beslutning fra Kolding Kommune om sygedagpengeophør tilbagevirkende kraft. Den oprindelige afgørelse var truffet af Falck som ”anden aktør”, hvilket er ulovligt. Kommunens nye afgørelse kunne ikke reparere denne fejl og kunne derfor kun få virkning for fremtiden.

Højesterets dom er egnet til at modvirke, at kommunerne spekulerer i at træffe uholdbare afgørelser. Østre Landsret var med en dissentierende dommer kommet til det modsatte resultat, da borgeren ”ikke havde en berettiget forventning” om at få sine sygedagpenge forlænget, fordi afgørelsen var rigtig, uanset at den var truffet af en forkert aktør(!).

I Vestre Landsrets dom fra december 2015 mod Ankestyrelsen fik en overvægtig kvinde fra Randers Kommune medhold i, at hun havde ret til at få efterbetalt førtidspension fra 2006 til udgangen af 2011. Retten afviste opfattelsen af, at kvinden kunne behandles ud af sin overvægt. Retslægerådet havde udtalt, at der ikke var nogen medicinsk evidens for dette synspunkt. Byretten i Randers mente derimod, at kvinden ved ”en relevant egen indsats eller behandling skulle have haft en realistisk mulighed for et betydeligt vægttab”(!).

I en Vestre Landsret-sag mod Ankestyrelsen fik 3F medhold i, at kommunen ikke kunne stoppe medlemmets sygedagpenge, da hans tilstand stadig var uafklaret. Afgørelsen blev derfor tilsidesat. Byretten i Horsens var kommet til samme resultat. Det var Ankestyrelsen, der ankede sagen til landsretten.

Mange lignende sager på vej
Selvom disse sager stammer fra før ressourceydelsens indtog, er der grund til at forvente, at der er mange tilsvarende sager på vej til domstolssystemet. De ressourceforløb, som svage og udsatte borgere udsættes for, er på kollisionskurs med Den Europæiske Menneskerettighedskonventions artikel 3 om forbud mod nedværdigende og ydmygende behandling.

F.eks. ”sengepraktik” , hvor borgeren af helbredsmæssige grunde skal ligge i seng det meste af arbejdsdagen for at forsyne kommunen med et alibi, der kan bære tildeling af et minimalt fleksjob.

Udviklingen af velfærdssystemet er gået fra velfærd til jobfærd. Det er ikke længere vigtigt, at borgeren bliver rask, men at den pågældende kan presses ind i et (fleks)job, uanset at det er en ren fiktion, at der er tale om reel arbejdsevne. Og uanset, hvor meget antallet af førtidspensionister falder, får vi intet at vide om borgernes velfærd og velbefindende. Tak for kaffe.

Forrige artikel DF: Se på helheden DF: Se på helheden Næste artikel Cevea: Vi skal se og udvikle flygtninges ressourcer Cevea: Vi skal se og udvikle flygtninges ressourcer
 • Anmeld

  Hanne Nielsen

  "Parkeringspladser" og retssikkerhed

  Det er utroligt tragisk, at ressourceforløb, som intet har at gøre med det oprindelige formål og indhold af den slags forløb, er blevet en ny og officielt accepteret parkeringsplads for kronisk syge, der vitterligt kun har meget få eller slet ingen ressourcer. Terminalt syge kræftpatienter tildeles f.eks. ressourceforløb, fordi de er for svage til en arbejdsprøvning, selv om loven påpeger, at arbejdsprøvning ikke bør forlanges, når den syge ikke kan klare det. Det samme gælder for flexjob, der, som det påpeges, tildeles i så latterligt små ugentlige timetal eller minutter, at der reelt ingen chance er for "rigtigt" arbejde. Man "opbevares" i 5 år og kan så forlænges i det uendelige!

 • Anmeld

  E. Andersen

  Penge på kontoen

  Jeg tror sgu ikke de er så forfærdelige bevidste om, hvad de foretager sig, for hvem eller hvordan tingene hænger sammen, på jobcentrene osv. - og at de derfor ikke føler en dyt. Og de få som alligevel skulle føle noget, er SÅ bange for at miste deres job, at de intet tør gøre.

  Se, det er lige det som gør, at tingene kun fortsætter - at vi ikke kommer tre skridt videre, mod en forandring...

  Så hele det her cirkus kommer til, at kører rigtig langt og i yderste konsekvens til noget rigtigt, rigtig grimt...

  Tænke på, at de fleste folk, som arbejde under Heil Hitler, var ganske almindelige mennesker, som du og jeg. Og hvis du tænker dig om og bemærker udviklingen, så rykkes ALLES GRÆNSER hele tiden, et lille stykke mere, bid for bid og løbende.

  Det betyder, at vi alle kørers i stilling til, at acceptere det uacceptable - det glæder både indenfor og udenfor arbejdsmarked, også på jobcentret osv. overfor de syge-langtidssyge, folk med kronisk smerte, ledige...

  Spørgsmålet er, hvor længe kan folket rundt omk. på bl.a. jobcentret se sig selv i øjnene ? - hvor langt er de villige til at gå ? hvor er DERES GRÆNSER for, hvad DE vil være med til, at byde andre mennesker, deres egne landsmænd ?

  Hvis i skulle have glemt det, kan jeg fortælle , at folket under Hitler (ganske almindelige mennesker, som du og jeg), gik langt og at mange mange alm. mennesker overskred, deres egen sunde fornuft og hermed, deres grænser igen og igen, - i kampen for EGEN overlevelse...
  Og for hver BID (grænse der rykkes, hele vejen rundt) som vi acceptere (godtager, vender os til, gøre forkert til rigtigt),- jo mere tager eliten....

  Det er sådan tingene hænger sammen. Og hvis man har den i baghovedet, så forstår man måske bedre, hvorfor folk bliver i et voldeligt forhold. For det er de samme "knapper" (grænser som rykkes, hele tiden - uden at man tager konsekvensen, siger nej, eller stop og går sin vej) der trykkes på !!!!

  Og hvis vi nu tager den et spadestik dybere - så lad os antage, at de få som nu alligevel godt ved hvad de udretter, hvorfor og for hvem og ikke bryder sig om det - men at de er... tja, bange og ikke tør gør noget fordi de er afhængig af deres månedens løn, for egen overlevelse....
  De tænker kortsigtede, da det bliver et spørgsmål om økonomi...

  Men på den lange banen, så vil de miste sig selv, deres egen værdighed og deres egen selvrespekt...

  Og hvad har man så egentlig tilbage? Penge på kontoen, ved at smadre andres sjæl

  Mvh. Langtidssyg pga. arbejdsskade/for rask til Førtidspension for syg til Flexjob på 5½ år.

 • Anmeld

  Bente Stenfalk

  Velkommen fagre syge verden..

  Retssikkerhed, findes det?

 • Anmeld

  Britta Margetli Sørensen

  Krænket, nedslidt og ødelagt...

  Jeg har fået førtidspension... men ØNSKEDE mig fleksjob.
  Byretten... du har ikke ret til noget.
  Benene blev sparket væk under mig. Advokaten troede mig med, at hvis jeg ankede til landsretten og tabte sagen, skulle jeg inden for 14. dage betale alle omkostningerne.

  Helt ærligt - ingen raske menneske gå gennem beskæftigelses ankenævnet og ankestyrelsen, samt folketingets ombudsman, uden grund....!
  Domstolen kan man først inddrage, når du har en afgørelse fra ankestyrelsen.

  PTSD i svær grad og svære smerter.
  Templet/kroppen -bænder/smerter

  Er jeg sindsyg - ingen tror på læger og speciallægers udtalelser - eller er jeg kommet i helvede....!

  Jeg er nød til at tro på mig selv og det gode.... Det sidste, "det gode" er fan'** svært, når man i forvejen lever i sit tempel/krop, hvor der ingen ro er.
  - Det er et mareridt, at vågne hver morgen og vide, at jeg lever i et Danmark, som jeg ikke har ret til, at være en del af....!

  FB: STØT sygdomsramte, som er i klemme i systemet.

 • Anmeld

  Zara Søndergaard

  Meget nemmere

  Det er også meget nemmere (og billigere) at drive folk så langt ud, at de tager livet af sig selv, istedet for at hjælpe dem.
  Tak til den danske velfærdstat, som er lig nul efterhånden lige meget hvilken regering, der kommer til.
  Det er sgu pinligt at være dansker efterhånden :(

 • Anmeld

  Kirsten brømsøe

  Mishandling er det

  Slet og ret mishandling af syge , i kommunerne .. Og kun pga økonomi .. Håber folket vågner .. Snart , før flere dør ..
  Vi har to i denne uge der er døde , syge , men nægtet fred .. Den ene fik tilkendt pension , som aldrig nåede at træde i kraft .. Døden kom få dage før .. Det forfærdeligt at hun skulle kæmpe i årevis og bruge den sidste stund af livet på det..

  Hvor kan danskerne lade dette ske?
  Tusinde bliver nu hjemløse , mangler penge til medicin , mad , til deres børn .. De syge , smidt på kontanthjælp fordi kommunerne får lov ... Stop det ..

 • Anmeld

  Rie Grenaa

  Mirakler i Næstved?

  Jeg kender faktisk til et eksempel, hvor et rehabteam idømte et års ressourceforløb helt uden indhold med ordene: Så håber vi på et mirakel.
  Der var underlige ansigtsudtryk, da jeg spurgte både byråd og faglig ledelse, om næste trin hos de rehabteams, der skulle stå for et 'højt, tværfagligt niveau', ville blive tryllestave

 • Anmeld

  Lone bording

  ulovlig sagsbehandling kan forandres lokalt

  Det er muligt st ændre kulturen fra ulovlig til lovlig på det lokale jobcenter men det kræver aktive borgere aktive fagforeninger og aktive politikere der lægger et vedholdende pres med kritisk lokal pressedækning lokale høringer pbne spørgsmål i byrådssalen og aktioner med borgere og fagforeninger der følges op med spørgsmål til ministeren - det kræver også en udskiftning af den ledelse der har topstyret den ulovlige kultur -

 • Anmeld

  Charlotte Bruhn

  Uhagggggaaaa.

  Har lige været på jobcentret!
  Prøver igen efter lange tider med arbejdsskade ødelagt knæ, ryg, nakke og skulder. Et helvede!
  Dertil også tarmsygdom og slem migræne samt ADHD 😱😱😱
  Manden ved jobcentret, som jeg nok får en del at gøre med sagde ord ret "Du får nok svært ved at få ressource forløb, da du jo ser ud til at være en sund kvinde"!
  Øhhh øhhhh hvad tænker man så?😳
  Jeg har samtidig haft psykisk lidelse i mange år?????
  Hvad er det da for et samfund vi har valgt at have?😳🙄😱😔😕🙁☹️😣🤔🤔

 • Anmeld

  Sonny Thomsen · Snedker i ressourceforløb.

  Er jeg en af de "heldige"..?

  Jeg læser i mange kommentarer at man skal være heldig for at få bevilget et ressourceforløb. Så det må jeg jo være, idet jeg pr. 1/6-2016 overgik fra sygedagpenge til et ressourceforløb med dertil passende ressourceforløbsydelse. Nu er vi i September og det eneste jeg indtil videre ved om ressourceforløb er at min ydelse er sat ned til det halve. Er det det et ressourceforløb er..? At jeg som psykisk syg borger selv skal forfatte og sammensætte mit forløb, eller kunne jeg med rette have en forventning om at kommunen på et tidspunkt vil henvende sig og foreslå en form for aktivering, jobprøvning eller lignende. Eller er måske planen at jeg skal udmarves totalt i dette nedværdigende system indtil jeg knækker helt og ender for enden af et reb i skoven. Hører gerne fra andre der er i ressorceforløb om dette er normen, eller om der er tale om en fejl i mit tilfælde..?

 • Anmeld

  Kirsten Knudsen

  Det er for egne vinding skyld

  Var kræft syg,og meget svækket i 3 år, ca 1 år inde i sygforløbet, skulle jeg til samtale på kommunen.
  Nå vi skal have dig ud at arbejde 37 timer om ugen, hvorpå jeg svare jeg vil gerne, men kroppen vil ikke, derefter får jeg dette svar.: det jeg høre dig sige er du ikke vil arbejde 37 timer, hvad vil du sige til jeg lukker kassen, jeg løb stortudende fra kontoret, min mand blev i håb om de ikke lukkede kassen.
  Detskal siges jeg har fået mange mën af sygdommen, så jeg er ikke den hele person jeg var før, i 2013, 3 år efter min sygdom start bliver jegtvunget ud i en raskmelding. I dag er jeg på lige fod med alle andre arbejdsløse og kan ikke klare mig på fuldtid, men må lyve og dernæst sygmelde mig fra job tíl job, det holder ikke i længden.

 • Anmeld

  Lene Mogensen · Tidligere Sosu ass.

  Dommen

  Jeg søgte for 4½ år siden førtidspension da jeg var slidt helt ned men det blev trukket da jeg skulle gennem en ryg opr.
  Jeg var så "heldig" at min sag først blev fremlagt efter reformen var trådt i kraft og så kom dommen , ressourceforløb, de regnede med 1 år som jeg nu er i gang med på 4 år.
  Dette selv om selv deres egen overlæge i genoptrænings regi havde sagt, sammen med alle andre læger, at der ikke var nogle mugligheder.
  Sat i trænings forløb resultat " borger kan kun vedligeholdelses træne, ingen genoptræning mulig"
  Været i 3 praktikker og ved den sidste galt det kun om at komme så højt op i tid som muligt, ja lang næse, min kamp for at kunne være i praktik 2 x 2 timer om ugen i stille siddende job blev fejet fuldstændig af bordet da arbejdsgiver ikke ville ansætte mig.
  Så lang næse på trods af det lovede, ny praktik i vende.
  I dag har jeg ikke noget valg, nu skal jeg have flex job, jeg har ikke råd til andet.
  De er så smarte, dem inde på borgen at når de laver en lov (flex ned til en time om ugen) så laver de også en anden lov som de kan bruge hvis de ønsker det, nemlig at hvis der ikke er mulighed for øgning i arbejdstid kan de tvinge en på førtidspension. Flot.
  Min privat pension, som jeg ikke har kunne betale til længe, er nu så lav at jeg ikke mere har råd til at gå på førtidspension.
  Men som Mette Frederiksen sagde efter indførelsen af ressourceforløb citat: ingen skal lades i fred, citat slut.

 • Anmeld

  Arne Dencker · Fleksjobber

  Tilsidesættelse af speciallæge.

  Ofte ses at kommune og deres lægekonsulent, tilsidesætter speciallæge erklæringer. Lægekonsulenten kan man klage til retslægerådet og så kan hans virke komme i tvivl. mange nok klager og autorisation ryger.
  Ang. kommunen er der kun ankenævnet, der består af kollegaer !
  Er man heldig og have en fagforening i ryggen, kan der anlægges sag !