Psykiatere: Pas på med at sygeliggøre unge

PSYKIATRI: Formand for børne- og ungepsykiaterne Anne Marie Råberg Christensen efterspørger plads til, at børn og unge får lov at være kede af det, uden at det skal sygeliggøres. Til gengæld skal de unge, som har reelt behov, have en bedre behandling.

Danske børn og unge er deprimerede og angste som aldrig før. Det indtryk kan man godt få, når man skanner mediernes overskrifter og følger sundhedsdebatten.

Men det er en debat, der vækker bekymring hos Børne- og Ungdomspsykiatrisk Selskab. Alle børn og unge oplever modgang og svære tider i livet, men det er ikke det samme som at de har psykiske problemer, siger formand Anne Marie Råberg Christensen.

"Der er en tendens til at ønske behandling til mange unge med mistrivsel eller forbigående symptomer. Men de unge er ikke alle sammen psykisk syge," siger hun og fortsætter:

Login