Selveje Danmark: Hjælpepakke til ekstraomkostninger kan ende i kaos

DEBAT: Kompensation givet til kommunerne er ikke blevet fordelt mellem offentlige og ikke-offentlige tilbud som anvist af finansministeren. Opstil klare og tydelige krav til hjælpepakkerne, skriver Selveje Danmarks branchedirektør.

Af Jon Krog
Branchedirektør, Selveje Danmark

Samlet er der blevet givet næsten tre milliarder kroner i kompensation til velfærdsområdet som følge af merudgifter relateret til covid-19.

Alle pengene er imidlertid overdraget til kommunerne, og det "forventes" ifølge finansministeren, Nicolai Wammen (S), at de derfra tilfalder både offentlige og ikke-offentlige tilbud.

Indtil videre har ikke-kommunale tilbud dog ikke hørt fra kommunerne, og det er, på trods af at de ikke-kommunale tilbud dækker omkring 35 procent af velfærdsområdet.

Forkerte udregninger
En stor del af den enorme hjælpepakke blev forhandlet direkte mellem KL og regeringen – noget, der i sig selv er interessant, da ikke-offentlige tilbud tilsammen udgør omkring 35 procent af velfærdsområdet.

At der var tale om en hjælpepakke til hele området var klart. Alligevel blev de ikke-offentlige aktører end ikke spurgt om deres udgifter i forbindelse med covid-19. Resultatet blev, at staten ville dække 2,6 milliarder kroner.

Et beløb, der formentlig blev fastsat ud fra, hvad KL estimerede, at kommunerne havde haft af merudgifter. Der mangler altså allerede i udregningen af størrelsen på merudgifter inddragelse af en stor andel af velfærdsområdet.

Hele beløbet blev efterfølgende udmøntet direkte til kommunerne, og det er nu op til kommunerne selv at sikre, at både deres egne tilbud og de ikke-offentlige tilbud får adgang til kompensation. Men hvordan forestiller man sig så, at det skal ske, for der er ikke opstillet et eneste kriterium for, hvordan den udmøntning skal ske?

Kombineres det med det faktum, at de ikke-offentlige tilbuds covid-19-relaterede omkostninger måske slet ikke har været medregnet, kræver det ikke megen fantasi til at forestille sig, hvilken kamp der herefter er lagt ud i 98 kommuner. En kamp, der i sig selv bliver både opslidende og økonomisk byrdefuld.

Kommunens fordeling
At det bliver en kamp, kan vi allerede se. Selveje Danmark skrev på vegne af et medlem til en kommune og anmodede kommunen om at godtage nogle ekstraomkostninger, som tilbuddet havde haft i relation til covid-19, da beboerne i en periode ikke kunne deltage i beskæftigelsestilbud med videre.

Kommunen svarede, at den oprindelige visitationsaftale nævner "aktiviteter", uden at det er udspecificeret, hvad det dækker over. Derfor må "aktiviteter" omfatte en del covid-19-relaterede omkostninger – så nej. At der ikke i den oprindelige aftale var hjemmel til at hæve taksten – så nej.

At tilbuddets takster skal afspejle de langsigtede omkostninger og med andre ord også covid-19-relaterede omkostninger – så nej. Og at der slet ikke er hjemmel til at regulerede med tilbagevirkende kraft og uden iagttagelse af et behørigt varsel – så nej.

Det er den selvsamme kommune, som, finansministeren i sit svar til Markus Knuth (K) "forventer," vil fordele midlerne i overensstemmelse med den politiske ambition.

Tyder det svar på, at kommunen ser sig selv i rollen som administrator af en statslig hjælpepakke, eller peger det mere i retning af at kommunen ser ikke-offentlige tilbud som konkurrenter til kommunens egne tilbud? Hvis det tyder på det sidste, er det vel nærmest naivt at forestille sig en objektiv udmøntning af midlerne til dækning at covid-19 relaterede ekstraomkostninger.

Dansk Erhverv og Selveje Danmark har derfor henvendt sig til såvel ministre som udvalg i Folketinget med en klar appel til, at der straks tages politisk initiativ til, at der opsættes klare og gennemsigtige kriterier for udmøntningen. Den håber vi, at de vil lytte til.

Forrige artikel Forsker: Tid tyraniserer alt for mennesker med handicap Forsker: Tid tyraniserer alt for mennesker med handicap Næste artikel KL, FOA og Handicapbranche: Tiden er inde til en takstmodel for BPA-ordningen KL, FOA og Handicapbranche: Tiden er inde til en takstmodel for BPA-ordningen