SIND: Psykisk syge skal have værdig behandling

DEBAT: Landsformand i SIND, Knud Kristensen, ønsker, at den nye social- og børneminister vil sætte sig i spidsen for at få genetableret værdige forhold for mennesker med psykiske lidelser på botilbud. Mere tvang er ikke løsningen, mener han.

Af Knud Kristensen
Landsformand i SIND – Landsforeningen for psykisk sundhed

Desværre fandt en forbedring af indsatsen for mennesker med psykiske lidelser ikke vej til regeringsgrundlaget.

Alligevel håber og tror jeg, at Mai Mercado som social- og børneminister vil prioritere denne indsats. Dels er en styrket indsats over for mennesker med psykiske lidelser konservativ politik, dels har Mai Mercado’s forgænger Karen Ellemann – sammen med daværende sundheds- og ældreminister Sophie Løhde – forpligtet sig til at gøre noget for at dæmme op for den bølge af vold og trusler, der præger botilbud for mennesker med psykiske lidelser.

Uværdige forhold på botilbud
Pressen har i den senere tid været fyldt med historier om urimelige forhold på botilbud. De alt for mange tilfælde af vold og trusler mod medarbejderne har af gode grunde fyldt meget. Desværre har der over de seneste fire år været fem drab på medarbejdere på botilbud.
Det er også kommet frem, at der har været tale om utallige tilfælde af krænkelser af medbeboere. Der har bl.a. været tale om seksuelle krænkelser, berigelseskriminalitet samt vold og trusler.

Senest er det også kommet frem, at en beboer på et botilbud med døgnbemanding fik lov til at ligge død i sin bolig i to døgn, uden at det blev opdaget.

Alle disse historier er med til at tegne et billede af uværdige og urimelige forhold for beboere og medarbejdere på de kommunale botilbud for mennesker med psykiske lidelser

Mere tvang er ikke løsningen
Desværre var regeringens bud på en løsning, at der skal oprettes en ny tilbudsform, hvor tvang tilsyneladende skal løse problemerne.

Den nye tilbudsform skal være et ’tilbud’ til de 150 mest syge borgere, der ikke kan rummes i de nuværende botilbud, men åbenbart ikke er syge nok til, at de kan blive indlagt på en psykiatrisk afdeling. Et nyt tilbud og mere tvang løser bare ikke problemet.

Problemet er, at der ikke er nok kapacitet i hospitalspsykiatrien, og at de kommunale botilbud for mennesker med psykiske lidelser er blevet for ringe. Kapaciteten på de psykiatriske afdelinger er ikke Mai Mercado’s ansvar. Det er forholdene på botilbud for mennesker med psykiske lidelser derimod.

Det er mit inderlige håb og ønske, at ministeren vil sætte sig i spidsen for at få genetableret værdige forhold for mennesker med psykiske lidelser på botilbud. Det har i flere audit- og tilsynsrapporter været nævnt, at der på mange botilbud hersker en stemning af lovløshed, hvor alle tilsyneladende har givet op overfor narkohandel, trusler, afpresning og vold mod medarbejdere og medbeboere.

Det skal der rettes op på.

Det skal aktivt sikres, at man på botilbud har kompetencer og ressourcer til at få borgerne til at modtage den psykiatriske behandling såvel som evt. misbrugsbehandling.

Det skal aktivt sikres, at man på botilbud har kompetencer og ressourcer til at arbejde med konfliktløsning og undgå omsorgssvigt (herunder at sikre, at beboerne ikke lever under forhold, de ikke burde leve under). Man skal fx ikke kunne ligge død i sin bolig i et botilbud i to døgn uden at blive opdaget.

Sats på bedre kvalitet og mere værdighed
SIND håber, at Mai Marcado (og den nye sundhedsminister) vil droppe tankerne om mere tvang og i stedet satse på at udvikle botilbud med kvalitet.

Det vil gavne medarbejderne og beboerne - samt reducere omfanget af vold og trusler.

Vi står til rådighed med vores viden og holdninger.

Forrige artikel Dansk Socialrådgiverforening: Fattigdom er tidens største udfordring Dansk Socialrådgiverforening: Fattigdom er tidens største udfordring Næste artikel Hjemløses Landsorganisation: Fælles ministerie-indsats kan hjælpe hjemløse Hjemløses Landsorganisation: Fælles ministerie-indsats kan hjælpe hjemløse