Debat

Udsattealliancen: Sådan skal finanslovsmillionerne bruges til omlægning af hjemløseindsatsen

Regeringen har i finanslovsudspillet afsat 159 millioner til en omstilling af hjemløseindsatsen. Pengene skal gå til et bedre samarbejde med psykiatrien, skræddersyede specialiserede botilbud og en udbredelse af Housing First til hele landet, skriver Ask Svejstrup, Helle Christiansen og Kåre Skarsholm.

Der er brug for at gå mere radikalt til
værks for at afskaffe hjemløshed i Danmark, skriver Udsattealliancen. 
Der er brug for at gå mere radikalt til værks for at afskaffe hjemløshed i Danmark, skriver Udsattealliancen. Foto: Bjarke ørsted/Ritzau Scanpix
Ask Svejstrup
Helle Christiansen
Kåre Skarsholm
Dette indlæg er alene udtryk for skribentens egen holdning. Alle indlæg hos Altinget skal overholde de presseetiske regler.

En ny rapport fra VIVE, som Rådet for Socialt Udsatte har foranlediget, viser en stor stigning i antallet af mennesker i hjemløshed, der er over 50 år. Samtidig viser andre undersøgelser, at det ikke er lykkedes at vende udviklingen i antallet af mennesker i hjemløshed generelt. Det hverken kan eller skal vi som samfund acceptere.

Der er derfor brug for at gå mere radikalt til værks for at afskaffe hjemløshed i Danmark. Vi har derfor med interesse noteret os, at regeringen i sit finanslovsforslag har afsat 159 millioner kroner til blandt andet en grundlæggende omstilling af hjemløseindsatsen.

Det står endnu hen i det uvisse, hvad regeringen har i tankerne med en grundlæggende omlægning af hjemløseindsatsen, andet end at Housing First-tilgangen naturligvis spiller en nøglerolle i den forbindelse.

Tilgangen har vist sig særdeles effektiv i forhold til at bringe mennesker ud af hjemløshed, men der er behov for en mere systematisk udbredelse af tilgangen til alle landets kommuner, for at vi kan komme i mål med at afskaffe hjemløshed.

  • Giv borgeren selvbestemmelse i valg af bostøtte

En af grundprincipperne i Housing First er, at der skal tages udgangspunkt i borgerens behov og selvbestemmelse. Et princip, der er helt afgørende for, at indsatsen lykkes. Derfor må en effektiv omstilling af hjemløseindsatsen også konsekvent gennemtænke, hvordan borgeren får størst mulig frihed og indflydelse.

Det er borgerne, som bedst kender deres egen situation og ved, hvem de har tillid til og ønsker hjælp fra. 

Ask Svejstrup, Helle Christiansen og Kåre Skarsholm, Udsattealliancen

Det gælder ikke mindst i forhold til den bostøtte, der skal hjælpe den enkelte fra for eksempel et ophold på et herberg og videre i egen bolig. Det er borgerne, som bedst kender deres egen situation og ved, hvem de har tillid til og ønsker hjælp fra. Derfor bør en omlægning af hjemløseindsatsen indebære frit valg af bostøtte for mennesker i hjemløshed.

  • Regerings psykiatriplan må indtænke mennesker i hjemløshed

Flere af VIVEs undersøgelser af hjemløseområdet viser, at en stor gruppe af de mennesker, der lever i hjemløshed, har komplekse problemstillinger at kæmpe med ud over selve hjemløsheden. Problemer, der typisk handler om misbrug og psykiske lidelser, og ofte i kombination.

Mennesker i hjemløshed bør derfor indgå som en integreret del af regeringens kommende psykiatriplan. Derfor vækker det også bekymring at Sundhedsstyrelsens arbejde med psykiatriplanen er blevet udskudt. En stærk kobling mellem psykiatrien og hjemløseområdet er helt essentielt for en omlægning af hjemløseområdet, og for at kunne løse de komplekse problemer, der holder mennesker i hjemløshed.

·       Opbakning til Rådets for Socialt Udsattes forslag om specialiserede botilbud

Det fremgår af VIVEs nye undersøgelse, at der særlig blandt mennesker i hjemløshed over 50 år er en gruppe, som har en høj kompleksitet i udsathed med både psykiske lidelser, misbrug og alvorlige fysiske helbredsproblemer efter et langt liv i udsathed.

Rådet for Socialt Udsatte foreslår i den forlængelse, at der etableres specialiserede botilbud, der kan tilbyde både pleje og socialstøtte. Et forslag, som vi bakker helt og fuldt op om. Etableringen af specialiserede botilbud vil sikre, at borgerne kan få en indsats af høj kvalitet, herunder socialpædagogisk støtte og sundhedsfaglig pleje.

Også her bør selvbestemmelse indtænkes, så mennesker i hjemløshed selv kan bestemme, hvor de gerne vil bo. Vi foreslår derfor, at de specialiserede botilbud får et juridisk ophæng til § 108, eventuelt i en ny paragraf §108 b, hvor indsatsen kan skræddersys til mennesker med hjemløshed og andre komplekse problemstillinger, og så det overlades til den enkelte selv bestemme, hvor de vil bo.

·       Sporerne fra psykiatrien skræmmer

Housing First forudsætter i sagens natur, at der er boliger, som mennesker i hjemløshed kan flytte ind i. I den forbindelse synes regeringens finanslovsforslag med 159 millioner kroner til omlægning af hjemløseindsatsen ikke af ret meget. Særligt ikke hvis pengene også skal bruges til at skaffe flere billige boliger.

Det er helt afgørende, at der er etableret adgang til et tilstrækkeligt antal billige boliger, før herbergspladserne udfases.

Ask Svejstrup, Helle Christiansen og Kåre Skarsholm, Udsattealliancen

Samtidig er vi bekymrede over, hvis midlerne finansieres via SSA-reserven, fordi midlerne derfra kun har begrænset levetid. Der er brug for en varig finansiering af, hvis vi skal komme i mål med en substantiel omlægning af hjemløseindsatsen.

Ifølge årets økonomiaftale mellem regering og kommuner vil den planlagte omlægning af hjemløseindsatsen indebære behov for færre herbergspladser, når flere bliver løftet ud af hjemløshed. Men faktorernes orden er ikke ligegyldig i denne sammenhæng. Det er helt afgørende, at der er etableret adgang til et tilstrækkeligt antal billige boliger, før herbergspladserne udfases.

Ellers risikerer mennesker i hjemløshed endnu en gang at havne mellem to stole i systemerne. Det lyder måske banalt, men kigger man til psykiatrien, så er der nedlagt et stort antal sengepladser, uden at den ambulante behandling er gearet tilsvarende op.

Skal vi lykkes med at afskaffe hjemløshed, må vi i alle aspekter sætte mennesket før systemet. Det er vel heller ikke for meget forlangt.

Læs også

Politik har aldrig været vigtigere

Få GRATIS nyheder fra Danmarks største politiske redaktion


0:000:00