Ungdommens Røde Kors fastansætter konstitueret direktør

Geske Fischer-Hansen, der de seneste tre måneder har været konstitueret direktør for Ungdommens Røde Kors, er nu blevet fastansat i stillingen.

Ungdommens Røde Kors har fastansat Geske Fischer-Hansen som direktør.

Geske Fischer-Hansen har de seneste tre måneder fungeret som konstitueret direktør, mens hun samtidig har varetaget sin stilling som programchef for organisationen.