Hospitalsdirektør og sygeplejersker: Vi risikerer at miste de erfarne sygeplejersker

DEBAT: Politikerne vil gerne uddanne flere sygeplejersker, men det er lige så vigtigt at fastholde de erfarne sygeplejersker med bedre arbejdsforhold, skriver Bente Ourø Rørth og Dorthe Boe Danbjørg. 

Af Bente Ourø Rørth og Dorthe Boe Danbjørg 
Henholdsvis hospitalsdirektør på Nordsjællands Hospital og 2. næstformand i Dansk Sygeplejeråd 

Danske sygeplejersker er så pressede, at de risikerer sygdom og psykisk nedslidning. De erfarne sygeplejerskers uerstattelige kompetencer bliver udnyttet til det yderste, og de risikerer at forlade sygehusene. Mere faglig udvikling er en af løsningerne.

Der er bred politisk forståelse for at uddanne flere sygeplejersker og trække flere tilbage til faget, i takt med at der bliver flere ældre og flere med kroniske sygdomme. Men erfarne medarbejdere er lige så vigtigt som flere medarbejdere.

Næsten 40 procent af sygeplejerskerne på de medicinske afdelinger har under to års erfaring. Presset på afdelingerne medfører en stor udskiftning af personale, hvor langt de fleste ledige stillinger bliver besat med nyuddannede sygeplejersker.

Overset ressource
Det lægger et ekstraordinært pres på de tilbageværende sygeplejersker, som har længere tids erfaring med patientnært arbejde, såsom at stille diagnoser, tage prøver, behandle og genoptræne. Samtidig skal de lære deres mange nyuddannede kollegaer op, og det betyder, at de har for lidt tid til deres patienter.

Det siger sig selv, at de erfarne sygeplejersker dermed får mindre tid til at udvikle deres faglige kompetencer. Det kan blive skæbnesvangert for patienterne, da et trænet blik kan opdage kritisk sygdom i rette tid og forhindre utilsigtede hændelser.

Desværre er de erfarne sygeplejersker en overset ressource på sygehusene, hvor dårlig økonomi og mangel på personale er med til at belaste de erfarne sygeplejersker og skubbe deres uerstattelige kompetencer ud af faget. Derfor er der behov for at anerkende de erfarne sygeplejersker, så de kan genvinde den faglige stolthed.

Nyt uddannelsesforløb
Det er formålet med et nyt uddannelsesforløb, som Nordsjællands Hospital har udvikles med blandt andet Dansk Sygeplejeråd og Københavns Professionshøjskole. Her lærer sygeplejersker at danne sig overblik over og planlægge forløbet af sygeplejen, mens de stadig indgår i bemandingen på afdelingen. Det har skabt overskud og entusiasme og gjort det lettere at fastholde og rekruttere dygtigt personale.

Men for at fastholde og rekruttere dygtige sygeplejersker i hele landet må alle have mulighed for at udføre deres arbejde med faglig stolthed. Derfor er det blandt andet vigtigt at afsætte tilstrækkeligt med penge til at afprøve forskellige former for normeringer, arbejdstid, løn og ikke mindst praksisnær uddannelse på sygehusene.

Der er potentiale for at undgå utilsigtede hændelser på de danske sygehuse for milliarder af kroner årligt. Men de menneskelige omkostninger kan slet ikke gøres op i penge. Derfor har vi på ingen måde råd til at glemme de erfarne sygeplejersker.

Forrige artikel Leverandør: Alkoholafhængige fortjener sympati ligesom kræftramte Leverandør: Alkoholafhængige fortjener sympati ligesom kræftramte Næste artikel Lægeforeningen: Hvor blev sundheden af, DR og TV 2? Lægeforeningen: Hvor blev sundheden af, DR og TV 2?