Hospitalsdirektør: Sygeplejersker flygter – efteruddannelse er kuren

DEBAT: Sygeplejerskeuddannelsen forbereder ikke sygeplejersker nok på arbejdet på hospitalerne. Det øger pres på personale, som flygter fra sektoren. Ekstra uddannelsesforløb kan lette pres på nyuddannede og erfarne folk, skriver direktør på Nordsjællands Hospital.

Af Bente Ourø Rørth
Hospitalsdirektør, Nordsjællands Hospital, Region Hovedstaden

Det teoretiske fundament, som de nyuddannede sygeplejersker står på, når de forlader skolebænken, er solidt.

Men at sygeplejerskernes basisuddannelse i dag er mere videnskabeligt end praktisk funderet, har desværre også nogle omkostninger og vidtrækkende konsekvenser:

Når de nyuddannede sygeplejersker står midt i den højt specialiserede virkelighed ude på hospitalerne, rækker deres kliniske kompetencer og praktiske formåen som oftest ikke.

De patienter, som er indlagt på hospitalerne, er nemlig de kritisk syge med højt specialiserede behov. De knap så syge patienter er hurtigt sendt videre til opfølgning og behandling i kommunerne.

Frygt for fejlbehandling presser 
Den virkelighed skræmmer de nyuddannede: De er bange for at fejlmedicinere, fejlbehandle og træffe forkerte måske endda fatale beslutninger – for eksempel hvis de en dag står alene i en akut situation. 

Konsekvensen er, at de nyuddannede sygeplejersker bukker under for presset, og mange af dem forlader efter kun kort tid jobbet for enten at videreuddanne sig eller søge arbejde i kommunerne.

Rundt omkring på landets hospitaler – også på Nordsjællands hospital – bliver der kæmpet en hård kamp for at ruste de nyuddannede sygeplejersker til den praktiske sygepleje, for vi har hårdt brug for dem.

Vi tilrettelægger uddannelse i arbejdstiden for at give dem de rette forudsætninger og kompetencer for at kunne udføre deres job. Det medfører, at sygeplejerskerne på tværs af landets hospitaler får helt forskellige praktiske uddannelsesforløb, som i øvrigt ikke er underlagt nogen form for kvalitetssikring. For patienterne betyder det, at de ikke kan vide sig sikre på at få samme kvalitet i behandlingen og plejen på tværs af landet.

Oplæring foregår under massivt tidspres
Sygeplejerskerne kommer i dag direkte fra uddannelsen ud på hospitalerne og tæller hver især i normeringen som en fuld medarbejder fra første dag på gulvet.

Men naturligvis kan de ikke løse de samme opgaver i samme tempo som de erfarne sygeplejersker, og dermed bliver der skabt et tidspres og en travlhed, som belaster både de nyansatte og i høj grad også de erfarne sygeplejersker, som skal oplære dem.

Sygeplejerske skal efteruddannes – ligesom læger
De nyansatte sygeplejersker får med andre ord ikke det rette og nødvendige afsæt for et godt arbejdsliv – og det bør vi naturligvis hurtigst muligt ændre på ved at ændre deres uddannelse.

De nyuddannede sygeplejersker bør, ligesom lægerne, efter endt uddannelse gennemgå en etårig efteruddannelses-periode, hvor de i et rimeligt tempo kan udvikle deres kompetencer i praksis.

I det år bør de som afveksling fra det daglige arbejde med patienterne, modtage formel klinisk undervisning udviklet i et samarbejde mellem uddannelsesinstitutionen og hospitalet, og de bør gennemgå obligatoriske kurser og undervisning.

Ekstra uddannelse kan mindske flugt fra hospitaler
De ændringer vil på sigt være med til at give de nyuddannede sygeplejersker en helt anden arbejdsglæde: Deres usikkerhed bliver mindre og trygheden større.

Vi vil som en direkte konsekvens se langt flere af dem blive i faget. Det gælder både de nyuddannede, men også de mere erfarne sygeplejersker, som i stedet for at bruge næsten al deres tid på oplæring og supervisering af yngre kollegaer også vil få overskud til at have øje på egne karrieremuligheder og -udvikling.

Med fremtidens store generationer er det altafgørende, at vi tager ansvar nu og sørger for at klæde vores nyuddannede sygeplejersker ordentligt på til den opgave, der venter dem.

Kun på den måde kan vi sikre os, at både nyuddannede og mere erfarne sygeplejersker ikke bliver skræmt og flygter fra sundhedsvæsenet og fra deres fag.

Det vil nemlig have den uoverskuelige konsekvens, at vi fremover kommer til at mangle endnu flere kompetente og erfarne hænder, end vi allerede gør.

Forrige artikel Kræftens Bekæmpelse: Vi kan gøre meget for at færre får kræft Kræftens Bekæmpelse: Vi kan gøre meget for at færre får kræft Næste artikel 3F: Rygeloven skal gælde for alle unge 3F: Rygeloven skal gælde for alle unge