Statsrevisorerne kritiserer skarpt hospitalerne og regionerne

KRITIK: Statsrevisorerne retter en skarp kritik af hospitalernes og regionernes forvaltning af eksterne forskningsmidler.

Kontrollen med eksterne forskningsmidler på Rigshospitalet og en række andre hospitaler har ikke været god nok.

Det mener Statsrevisorerne, som torsdag fremsatte en skarp kritik af hospitalerne og regionerne for deres forvaltning af milliarder af forskningskroner fra blandt andet private organisationer, fonde og virksomheder.

Det sker, efter Rigsrevisonen i en ny beretning har kritiseret hospitalerne og regionerne for at have en "særegen, afvigende forvaltningskultur".

“Det ser ikke ud til, at der er nogle steder, hvor man har kunnet forvalte efter de gældende regler. Det har været et stort tag-selv-bord med for meget sjusk, og det skal holde op,” siger Kristian Jensen, der er udpeget som statsrevisor for Venstre.

Utilstrækkeligt tilsyn
Ifølge Statsrevisorerne har regionernes tilsyn med forskningsmidlerne været "helt utilstrækkeligt". 

"Statsrevisorerne har særligt hæftet sig ved risikoen for, at de eksterne forskningsmidler ikke anvendes til formålet, og ved, at Statsforvaltningen har udført et for passivt tilsyn med forvaltningen af forskningsmidlerne – selv i de tilfælde, hvor regionernes revisorer gentagne gange har påpeget problemer med regionernes regnskabsforvaltning og forvaltning af forskningsmidler," står der i beretningen fra Statsrevisorerne.

"Den kultur, der har spredt sig, har skabt en enorm risiko for misbrug af forskningsmidler," siger Konservatives statsrevisor, Lars Barfoed.

Så stort på retningslinjer
Den skarpe kritik kommer i kølvandet på en artikelserie i Jyllands-Posten, hvor flere læger på Rigshospitalet i København er blevet afsløret i at bruge forskningsmidler til private formål.

En højtplaceret overlæge blev sidste år fyret, efter det kom frem, at han i flere år havde brugt offentlige forskningskroner til at købe kunst og møbler til sig selv.

Men det er ikke kun på Riget, at der har været problemer med forvaltningen af forskningsmidlerne.

Statsrevisorerne peger blandt andet på, at hospitalernes ledelse og interne kontroller i alt for mange tilfælde ikke har sikret, at basale retningslinjer for anvendelse af forskningsmidlerne er blevet fulgt.

Uretmæssig finansiering
Derudover har styringen af forskningsprojekterne været uigennemsigtig, og der har været en risiko for, at hospitalerne uretmæssigt har finansieret forskning for private virksomheder med skatteborgerfinansierede driftsbevillinger. 

"Flere ledelseslag har ikke i tilstrækkeligt omfang påtaget sig et ansvar for at sikre velfungerende kontroller i forvaltningen af forskningsmidler. Disse forhold er efter Rigsrevisionens opfattelse udtryk for en særegen, afvigende forvaltningskultur. Samtidig har det på flere områder ikke været tilstrækkeligt konkret, hvad der skal gøres, hvem der har ansvaret, og hvad dette ansvar indebærer," står der i beretningen fra Statsrevisorerne.

Forrige artikel Sundhedsudvalg graver videre i psykiater-sag Sundhedsudvalg graver videre i psykiater-sag Næste artikel Læge: Fagforeninger skal tage større ansvar for stressramte Læge: Fagforeninger skal tage større ansvar for stressramte