Ugen i dansk politik: Samråd om salget af statens vaccineproduktion og møde om grænsehegn

OVERBLIK: Ellen Trane Nørby (V) skal i samråd om salget af statens vaccineproduktion, og Esben Lunde (V) holder borgermøde om det kommende vildsvinehegn. Få dit politiske overblik her. 

Velkommen til endnu en uge i dansk politik, hvor vi vender stærkt tilbage fra påskeferien. Ugen byder på trods af sin korthed på hele syv samråd, to borgermøder, og så tager vi i weekenden fat på forårets politiske landsmøder.

Tirsdag
Vi starter ugen inde på Borgen, hvor Sundheds- og Ældreudvalget har kaldt sundhedsminister Ellen Trane Nørby (V) i samråd om Rigsrevisionens beretning om salget af Statens Serum Instituts vaccineproduktion. Samrådet drejer sig om den kritik, der har været af salget. Ministeren skal både forholde sig til kritikken og redegøre for, hvad hun mener, der kan læres af den. Spørgsmålet er stillet efter ønske fra Stine Brix (EL) og Kirsten Normann Andersen (SF).

Bagefter er det igen sundhedsministeren, der står for tur. Hun er nemlig også kaldt i samråd om Medicinrådet og prioritering af sygehusmedicin i dag. Hun skal redegøre for, om regeringen synes, at de syv vedtagede principper for prioritering inden for sygehusmedicin er overholdt i forhold til børn med muskelsvind.

Der er også møde i Folketingssalen, hvor flere lovforslag bliver behandlet. Det gælder blandt andet et forslag om at udvide reglerne om mærkning af skydevåben. Lovforslaget indebærer blandt andet en ændring af reglerne for våbentilladelsers gyldighedsperiode, så tilladelser til våbensamlere og tilladelser til signalvåben og kombinerede gas- og signalvåben fremover kun gælder fem år. I dag gælder tilladelserne ti år.

Uden for Borgen holder miljø- og fødevareminister Esben Lunde Larsen (V) i dag borgermøde om det kommende vildsvinehegn. Hegnet skal forhindre afrikansk svinepest i at nå frem til Danmark og skal sættes op langs den dansk-tyske grænse.

Onsdag
I dag er det beskæftigelsesminister Troels Lund Poulsens (V) tur til at komme i samråd. Han er kaldt i samråd om afskedigelse af arbejdsmiljørepræsentanter. Han skal i samrådet svare på spørgsmål baseret på en afgørelse i Højesteret, som viser, at arbejdsmiljørepræsentanter nogle gange ikke er beskyttede mod at blive fyret. Han skal derfor svare på, hvordan han mener, arbejdsmiljørepræsentanter skal være beskyttede, og om han mener, der skal ændres i arbejdsmiljøloven.

Derudover er der møde i Folketingssalen, hvor ministrene svarer på spørgsmål i ministrenes spørgetid. Derudover bliver der behandlet en række lovforslag. Blandt andet et forslag fra Alex Ahrendtsen (DF) om at afskære statsstøtte til visse friskoler, hvor halvdelen af eleverne har udenlandsk baggrund.

Torsdag
I dag er der møde i Folketingssalen, hvor flere lovforslag bliver behandlet. Det drejer sig blandt andet om tredje behandling af en skærpelse af straffen for blufærdighedskrænkelse og digitale sexkrænkelser. Formålet med lovforslaget er at skærpe bødestraffen for blotteri ved at fordoble det generelle bødeniveau for blotteri.

I dag får miljø- og fødevareminister Esben Lunde Larsen (V) og sundhedsminister Ellen Trane Nørby (V) lov til at træde samrådsdansen sammen. De er kaldt i samråd om resistensproblemer ved brugen af azol-midler i landbruget og sundhedssektoren. De skal oplyse om problemerne og redegøre for, hvad regeringen vil gøre for at forhindre brugen af azol-midler.

Andre samråd

  • Åbent samråd om det nye elektroniske valgsystem
  • Åbent samråd om logning
  • Åbent samråd om pesticidbrug i bananproduktion i Ecuador
  • Åbent samråd om databeskyttelseslovforslaget

Derudover holder Borgerretsfonden symposium om det offentliges håndtering af ukorrekte personoplysninger. Gruppeformand for Alternativet, René Gade, byder velkommen, og programmet byder på oplæg og paneldebat.

I dag er det også muligt at få en snak med Margrethe Vestager. Hun holder nemlig borgermøde, hvor hun vil svare på spørgsmål om de aktuelle emner, der er på dagsordenen i EU.

Uddannelses- og forskningsministeren holder torsdag og fredag det årlige møde for ledelser og beslutningstagere på de videregående uddannelser og forskningsverdenen. Mødets tema er dannelse.

Fredag
I dag er der møde i Folketingssalen. Her er der en forespørgsel til statsminister Lars Løkke Rasmussen (V) af Uffe Elbæk (ALT) og Carolina Magdalene Maier (ALT) om borgernes tillid til folketingmedlemmerne.

Derudover bliver der behandlet en række lovforslag, herunder forslaget om at ændre loven om aktiv beskæftigelsesindsats. Formålet med ændringen er at sikre, at der ikke sættes ressourceforløb i gang udelukkende for at opfylde dokumentationskravet, og at borgere ikke kommer i klemme på grund af uklarhed om dokumentationskravet. 

Weekend
I weekenden tager vi hul på forårets politiske landsmøder. Lørdag holder Liberal Alliance nemlig deres landsmøde på Tivoli Hotel & Congress Center. Partiet fejrer i år ti års jubilæum, og der vil både være taler, netværk og politisk debat.

Forrige artikel Forligsmanden udsætter strejke og lockout Forligsmanden udsætter strejke og lockout Næste artikel Købmænd med forslag til ny tobakslov: Kræftens Bekæmpelse jubler Købmænd med forslag til ny tobakslov: Kræftens Bekæmpelse jubler