Ugens embedsmand: Coronakrisen fjernede grænserne mellem arbejde og fritid for Anders Fomsgaard

MØD EMBEDSVÆRKET: Coronakrisen har givet Seruminstituttets chefvirolog et mere intenst og hektisk arbejdsliv, hvor arbejdsopgaverne vokser i takt med truslerne og de gode idéer. 

Hvilken konkret opgave fylder det meste af din tid?
Min tid går med kreativ udvikling af nye genetiske og immunologiske metoder til at identificere, gennemskue og følge coronavirus i smittede dyr og mennesker. Vores Covaxix-vaccine mod coronavirus og gennemførslen af de krævende fase 1-2-3-afprøvninger fylder også meget.

Hvad arbejdede du med, inden vi kendte til corona?
Min tid gik med kreativ udvikling af nye genetiske og immunologiske metoder til at identificere, gennemskue og følge nye farlige virus i smittede dyr og mennesker. Vores udvikling af nye genetiske vaccineprincipper mod influenza, hiv og andre farlige nye virus fyldte også meget.

Hvordan har coronakrisen ændret dit arbejdsliv og privatliv?
Mit arbejdsliv er blevet mere intenst og hektisk med nye medarbejdere, teknologier og samarbejder på tværs af Seruminstituttet og med andre forskere. Det hele er et kapløb med virus. Grænsen mellem arbejde og fritid er væk. Arbejdsopgaverne vokser i takt med truslerne og de gode ideer.

Login