Økonomiske vismænd støtter opgør med budgetlovens underskudsgrænse

UNDERSKUD: Formandsskabet for Det Økonomiske Råd ser gode argumenter for at lempe budgetloven og give mulighed for en finanspolitik med et højere offentligt underskud. Et naivt forslag, lyder det fra Venstre.

Coronakrise har gjort det stadig mere relevant seriøst at overveje et opgør med budgetlovens rammer og begrænsninger for den økonomiske politik.

Det mener formandsskabet i Det Økonomiske Råd. De vurderer med afsæt i rådets nye statusopgørelse over dansk økonomi, at der er gode grunde til en mærkbar lempelse af budgetlovens såkaldte underskudsgrænse.

”Vi ser gode argumenter for, at man sænker underskudsgrænsen,” siger professor Lars Gårn Hansen fra Det Økonomiske Råds formandsskabb.

Login