3F Transport om social dumping: Drop mindsteløn, og brug den danske model

DEBAT: 3F og flere andre organisationer har lavet et udspil, der skal sikre fair konkurrence, når udenlandske chauffører og vognmænd opererer i Danmark. Kampen mod social dumping kræver dog politisk opbakning, skriver Jan Villadsen, formand for 3F Transport.

Af Jan Villadsen
Formand for 3F Transport

Hver dag kører over 6.000 udenlandske lastbiler ind og ud af Danmark.

Derfor gik 3F Transport konstruktivt ind i arbejdet med den såkaldte ”vejpakke”. Altså EU Kommissionens udspil til nye regler, der kan sikre fair konkurrence og mindre social dumping på vejene i Danmark og i Europa.

Trods et sandt forhindringsløb af modstand, er det heldigvis lykkes at få både Europa-Parlamentet og EU’s Ministerråd til at indgå kompromisser om vejpakken, så vi forhåbentlig har ny solid EU-lovgivning på plads fra 2020.

Det betyder, at Europas transportsektor skal sikres fair konkurrence, og at en af løsningerne bliver, at chauffører i international transport får regler om udstationering, der kan sikre samme løn for samme arbejde. Men hvordan sikrer vi det i Danmark, når vi ikke har en lovbestemt mindsteløn, og når lastbiler kører ind og ud af landet hele tiden?

Det spørgsmål bliver stadig mere aktuelt. Og det skyldes ikke kun udsigten til nye EU-regler. Bare tag et kig på forholdene for de udenlandske chauffører, du med garanti møder, næste gang du holder pause på en dansk rasteplads.

Eller tænk på afsløringen af sagen om de 200 filippinske chauffører, der blev groft udnyttet af Kurt Beier Transport A/S i Padborg via ansættelse i virksomhedens polske datterselskab.

Lovbestemt timeløn
Visse politikere med forsvarsminister Claus Hjort Frederiksen (V) har brugt sagen til at blæse til angreb på både misbrug af chauffører og på vores danske model for løndannelse på arbejdsmarkedet.

Claus Hjort Frederiksen har sagt til medierne, at han ønsker en lovbestemt timeløn på 110 kroner. Det er ikke første gang, han laver den form for øvelse. Og tidligere har 60 kroner været et passende niveau i Claus Hjort Frederiksens univers. Men han fortæller ikke, hvordan det skal kontrolleres og af hvem. Og han glemmer at fortælle, at han og Venstre gang på gang har stemt imod indgreb mod social dumping på transportområdet. Øgede midler til kontrol inklusive.

Han skriver heller intet om, hvordan lovbestemte mindstelønninger vedtaget uden om arbejdsgivere og lønmodtagere snarere fungerer som maksimumlønninger i andre Europæiske lande. Ikke mindst i de lande, hvor Brexit og gule veste er blevet lønmodtagernes svar til politikere, der ikke lytter. Derfor skal løsningerne findes et andet sted. Nemlig i det samarbejde, vi har stor succes med i Danmark: samarbejdet mellem fagbevægelse og lønmodtagere, arbejdsgiverforeninger og virksomheder og regering og Folketing.

Det kalder vi i daglig tale den danske aftalemodel. Den går ud på, at lønmodtagere og arbejdsgivere står for forhandlinger og aftaler om løn. Imens politikerne skaber gode rammer. Ikke mindst i forhold til kontrol af arbejdsmiljø og gældende love og regler. Også de regler, der findes mod social dumping. På den baggrund har 3F Transport og Fagbevægelsens Hovedorganisation sammen med arbejdsgiverne i DI og Dansk Arbejdsgiverforening lavet et forslag, der kan sikre fair konkurrence, når udenlandske chauffører og vognmænd opererer i Danmark.

Den danske model som afsæt
Vores forslag bygger på den danske aftalemodel. Og på dansk lovgivning om fair konkurrence i transportsektoren, der har været gældende siden 1973. Nærmere bestemt paragrafferne i godsloven, der pålægger danske vognmænd at aflønne deres chauffører efter en af de kollektive overenskomster, der dækker chaufførernes arbejde i Danmark.

Gør vognmændene ikke det, kan myndighederne tage ganske drastiske midler i brug. For så kan virksomhederne fratages tilladelserne til at køre godskørsel og dermed muligheden for at drive forretning.

Det er de regler, vi sammen foreslår, at politikerne udbreder til at gælde alle vognmænd. Også de udenlandske. Men da danske myndigheder ikke kan tage tilladelser til godskørsel fra udenlandske virksomheder, er der en enkelt forskel. Her foreslår vi, at der i stedet indføres bøder, der svarer til den opnåede besparelse, når udenlandske vognmænd underbetaler udenlandske chauffører, der kører i Danmark.

Med andre ord: Ved at udvide gældende lovgivning siden 1973 til at gælde både danske og udenlandske vognmænd, kan Danmark bremse social dumping. Inden for rammerne af den danske aftalemodel.

Opbakning til forslaget
Forslaget har opbakning fra arbejdsmarkedets parter. Men det kræver også opbakning fra det tredje ben i den danske model. Regeringen og politikerne på Christiansborg. Opbakning til at lave den nødvendige tilføjelse til gældende lov. Og opbakning til at sikre de nødvendige ressourcer til forstærket kontrol foretaget af de danske myndigheder.

Som jeg hørte statsminister Lars Løkke Rasmussen(V) på Lønmodtagernes Topmøde forleden, så kalder han udspillet solidt. Det bør Claus Hjort Frederiksen lytte til. Som jeg hører et stort politisk flertal på Christiansborg, så er der ikke stemning for politisk fastsat mindsteløn og efterfølgende populistiske valgkampe, der handler om, hvor høj danskernes løn skal være.

Den udfordring har vores udspil også løst. Det håber og tror jeg, regeringen og Folketinget er enige i, således at vi sammen kan løse udfordringerne i transportbranchen, som vi plejer at løse problemerne på arbejdsmarkedet i Danmark. I stærkt samarbejde mellem politikere, arbejdsgivere og lønmodtagere. Sagen om de filippinske chauffører viser, hvorfor det er nødvendigt, og ny stærkere EU-lovgivning er heldigvis på vej. Derfor er solide danske løsninger nødvendige. Lad os skabe dem sammen.

Forrige artikel DTL: Infrastrukturaftalen vakler på pinde DTL: Infrastrukturaftalen vakler på pinde Næste artikel V: Regeringen går forrest i klimakampen, mens rød blok spreder sorte myter V: Regeringen går forrest i klimakampen, mens rød blok spreder sorte myter