Auto-direktør: Vi har brug for en mobilitetskommission

DEBAT: Vi har brug for en mobilitetskommission, så vi ikke indretter et samfund, der passer til nutidens trafik og gårsdagens teknologi, skriver direktør i Autonomous Mobility, Peter Sorgenfrei.

Af Peter Sorgenfrei
Adm. direktør, Autonomous Mobility

Det er udtryk for ‘rettidig omhu’, når der efterlyses en samlet plan for, hvordan vi indretter samfundet til fremtidens trafikbillede. Og det er forfriskende at se, at det kommer både fra erhvervslivet og politikere.

Men der mangler nogle brikker i puslespillet, før vi kan danne os et fremtidsbillede, vi kan navigere efter.

Vi får mindre trængsel
En af præmisserne for den efterspurgte infrastrukturkommission er, at der vil komme mere trængsel på vejene end forudset. Allerede til næste har vi nået det niveau, som trængselskommissionen i 2013 regnede sig frem til, at vi ville nå i 2025.

Men denne præmis tager ikke højde for, at der inden for relativt få år vil være færre personbiler på vejene. Og inden man hiver forskellige prognoser frem, der viser det modsatte, er det værd at overveje, at til grund for de prognoser ligger to fejlagtige antagelser:

  1. ‘Teknologi udvikler sig ikke’ (Det kan de fleste blive enige om, ikke er korrekt).
  2. ‘Trenden med færre personer i hvert køretøj fortsætter’ (Det kan hurtigt ændres politisk via incitamenter til at køre sammen).

Læg dertil, at trafikken bliver mere og mere selvkørende. Vi er på vej ind i en tid, hvor det at eje en bil er mindre attraktivt – tænk bare på parkering, fremdrift i trafikken, forsikringer og så videre.

Og alternativer som Green Mobility, Drive Now og nye leasingformer som Dribe gør det samtidig mindre nødvendigt at eje sin egen bil.

Færre biler, men flere kørte kilometer
I Danmark har vi kollektiv transport, der løser en del af danskernes transportbehov, vi har privatbiler, der også løser en del af behovet, og endelig er vi heldigvis rigtig gode til at bruge cykler selv til længere ture.

Men løsningerne hænger ikke godt nok sammen, og den plads, vi bruger i bybilledet på biler, der står stille og tomme 95 procent af tiden, er ikke et værdigt fremtidsscenarie i et moderne Danmark. 

Vi – og langt større aktører inden for transport – ser en fremtid med færre køretøjer, der bruges af flere.

De kører af sig selv, så vi kan bruge transporttiden mere effektivt. Vi får færre uheld, fordi køretøjerne regulerer trafikken bedre, end mennesker gør. Og de er eldrevne og dermed klimavenlige.

Vi tror også, vi vil køre langt flere kilometer, når kørekort ikke længere er en forudsætning for at køre i bil, og priserne på at komme fra A til B falder, fordi vi deles om køretøjerne.

Derfor er det essentielt, at vi sørger for, at folk kan og vil køre sammen på de strækninger, hvor de alligevel bevæger sig på samme tid.

Planlæg for fremtiden
Vi står med muligheden for at indrette samfundet til fremtidens trafik og tage den teknologiske udvikling med i billedet. Derfor foreslår jeg en kommission, der har fokus på mobilitet frem for infrastruktur.

Idéen om en mobilitetskommission var oppe på Transportens Dag i 2010, og Foreningen af Rådgivende Ingeniører har også efterspurgt den i 2011.

Men siden har teknologien jo ændret sig dramatisk. Og i Østjylland har Business Region Aarhus i 2017 gennemført en lokal analyse om trængsel og mobilitet. Her er min idé:

Senest 1. juli 2019 skal administrationen af den nuværende lovgivning om selvkørende køretøjer evalueres. Her får Folketingets transportudvalg og ministeren formentlig lejlighed til at se på, hvordan den nuværende lovgivning fungerer – og om den er hensigtsmæssig for Danmark. 

Jeg foreslår, at resultaterne fra dette arbejde kobles med en fremtidig mobilitetskommissions planer. Så vi ikke indretter et samfund, der passer til nutidens trafik og gårsdagens teknologi, men derimod til en fremtid, der faktisk ser bedre ud.

Forrige artikel Hvidovre-borgmester: Christiansborg er blind for bilkøerne på Vestegnen Hvidovre-borgmester: Christiansborg er blind for bilkøerne på Vestegnen Næste artikel Brancheformand: Grøn omstilling må ikke gå ud over kollektiv trafik Brancheformand: Grøn omstilling må ikke gå ud over kollektiv trafik
Kommuner køber elbusser fra Kina

Kommuner køber elbusser fra Kina

GRØN OMSTILLING: Langt de fleste elbusser produceres i dag i Kina, der for øjeblikket viser muskler på det voksende europæiske marked for offentlig grøn transport. Både Roskilde og København har været på indkøb.