Aarhus-borgmester: En Kattegatbro gør danskerne rigere

DEBAT: En forbindelse over Kattegat vil binde Danmark sammen, sikre international konkurrenceevne og gøre Danmark rigere. Broen skal tilgodese både individuel og kollektiv trafik, skriver borgmester i Aarhus, Jacob Bundsgaard (S).

Af Jacob Bundsgaard (S)
Borgmester i Aarhus Kommune

I over ti år har et stigende antal beslutningstagere, organisationer og virksomheder arbejdet målrettet for at skabe opbakning til en fast forbindelse over Kattegat. Dengang som nu er det oplagt, at en fast forbindelse over Kattegat er en god samfundsmæssig investering.

Den vil først og fremmest binde landets to store vækstområder – Hovedstaden og Østjylland – tættere sammen, og dermed kan den skabe ét stort metropolområde i europæisk målestok.

Det vil betyde langt mindre spildtid på vejene, og samtidig vil den styrkede mobilitet udløse en dynamik, hvor der vil opstå nye muligheder for vækst og udvikling i alle regioner i Danmark.

Bro over Kattegat gør os rigere
En fast kattegatforbindelse vil være en vigtig brik i udviklingen af vores service- og videnssamfund. Den vil give bedre adgang for virksomheder til kvalificeret arbejdskraft, bedre jobmuligheder og lettere adgang til uddannelsesinstitutioner med videre. 

Det vil give gode vækstbetingelser nationalt og internationalt, således at Danmarks internationale konkurrenceevne vil blive styrket.

Helt enkelt vil en fast Kattegatforbindelse skabe nye muligheder for tæt samspil mellem mennesker, service og produktion ved at nedsætte transporttiden mellem Østdanmark og Vestdanmark. Kort sagt gøre os rigere.

Nogle spørger: Er projektet overhovedet realistisk? Mit svar er, at en fast forbindelse over Kattegat er realistisk, men der er langt fra enighed om, hvad den kommer til at koste.

Det er helt naturligt, at et projekt i den kaliber bliver diskuteret. Sådan var det også med Storebæltsbroen i sin tid.

Flere positive signaler siden 2007
Siden 2007 er der udgivet adskillige rapporter om en fast forbindelse over Kattegat, som har set på linjeføring, samfundsøkonomi og rentabilitet. De har alle været med til at belyse en mulig realisering af projektet, sætte gang i debatten og oplyse, hvad det vil betyde for Danmarks udvikling.

Det har til tider været meget op ad bakke, men der har hele vejen igennem også været positive signaler på tværs af landet og politiske ståsteder med opbakning til visionen om en fast forbindelse over Kattegat.

Det var derfor meget skuffende, da projektet i 2015 pludselig blev skrinlagt af den daværende transportminister, efter at den strategiske analyse blev fremført.

Derfor er det fantastisk positivt, at debatten nu igen er i fuld gang. Først med rapporten fra foråret 2018, der viste, at der er god økonomi i en fast forbindelse over Kattegat, hvis den kun bygges som vejforbindelse.

Transportminister Ole Birk Olesen har siden bestilt en screening af projektet, som forventes at foreligge i slutningen af 2018. Screeningen kommer til at belyse potentialet for både vej og bane.

Kattegat-bro skal inkludere både individuel og kollektiv trafik
Jeg er meget glad for, at der i forbindelse med Finanslov 2019 skal afsættes cirka 60 millioner kroner til en forundersøgelse, såfremt den foreløbige screening viser positive resultater.

Derfor er vi mange, der spændt afventer, hvad screeningen kommer til at vise, men jeg er sikker på, at viljen til at gøre visionen til virkelighed ligger dybt forankret hos mange.

Der har været meget debat om, hvilke transportformer en fast forbindelse over Kattegat skal kunne håndtere. Det mest centrale for mig er, at en fast forbindelse er både til individuel og kollektiv transport. Når det kommer til kollektiv transport, vil togforbindelse sikre en effektiv fremkommelighed.

Vigtigst af alt er, at vi får en fast forbindelse, der tilgodeser behovet for både individuel og kollektiv transport, og at vi signalerer en ambitiøs fremtid til gavn for hele Danmark.

Forrige artikel Liberal Alliance: Her er vores ønsker til klimaforhandlingerne Liberal Alliance: Her er vores ønsker til klimaforhandlingerne Næste artikel DF: Regionsrådsformand misforstår projektet om ny Kattegatbro DF: Regionsrådsformand misforstår projektet om ny Kattegatbro