Debat

Cyklistforbundet: Fremtidens tog har plads til cykler

TRANSPORTDEBATTEN: DSB har med de kommende milliardinvesteringer i nye tog en unik chance for at træde ind i den cykelvirkelighed, de store danske byer allerede befinder sig i, skriver Klaus Bondam, direktør for Cyklistforbundet.

Foto: Tine Haarder
GDPRDeleted
Vis mere
Dette indlæg er alene udtryk for skribentens egen holdning. Alle indlæg hos Altinget skal overholde de presseetiske regler.

Af Klaus Bondam
Direktør, Cyklistforbundet

Cyklerne er kommet for at blive, og meget tyder på, at der kommer flere af dem. På gaderne, ved stationerne og – hvis fornuften sejrer – også i togene.

I dag er der desværre en temmelig trist afkobling mellem cykler og tog i cykellandet Danmark.

Lad os sige det, som det er: Det er en veritabel hjernevrider at planlægge en togrejse fra én landsdel til en anden, hvis man medbringer en cykel. Er man en gruppe på f.eks. tre mennesker med tre cykler, som ønsker at rejse sammen, er det i realiteten ofte en umulighed.

Fakta
Transportdebatten på Altinget : transport har til formål at fokusere og styrke den transportpolitiske og transportfaglige debat i Danmark.

Løbende inviterer Altinget : transport derfor eksperter, politikere, fagfolk og interesseorganisationer til at debattere udvalgte emner og/eller problemstillinger inden for transportområdet.

Transportdebatten vil den kommende tid sætte fokus på 2030-målene, som en bred kreds i Folketinget blev enige om i 2009. Målet er at fordoble togtrafikken og sikre 50 procent mere bustrafik i 2030.

En ny fremskrivning, som DTU Transport har lavet på baggrund af Landstrafikmodellen, viser dog, at togtrafikken, selv med store planlagte investeringer i metro og timemodel, kun vil stige med 38 procent frem mod 2030.

Bustrafikken vil sågar falde med syv procent i perioden.

De konkrete målsætninger tager afsæt i et bredt politisk ønske fra 2009, om at den kollektive trafik i fremtiden skal bære det meste af væksten i transporten.

Men selvom intet tyder på, at man hverken når de konkrete bus- eller togmål, vil den kollektive trafik stadig stige markant mere end vejtrafikken.

Spørgsmålet er dog, hvordan det skal lykkes at nå de konkrete mål, og er de overhovedet realistiske? Eller er 2030-målene allerede forældede og ”ligegyldige”, og hvis det er tilfældet, hvilke målsætninger er der så behov for i forhold til den kollektive trafik?

Deltag i debatten. Send dit indlæg til [email protected].

Cykelmedtagning findes i teorien, men ikke i praksis.

Uholdbart
Den situation er naturligvis ikke holdbar i et land med fire mio. cyklister og en stigende cykelandel i de største byer.

Når det er sagt, er det naturligvis ikke gratis at give cyklisterne bedre plads i togene, men det er heller ikke gratis at lade være. 

Klaus Bondam, Direktør

Cyklerne kommer ikke til at forsvinde, og hvis vi vil løse de fremtidige trængselsudfordringer og øge mobiliteten i Danmark, skal kombinationstransporten opprioriteres betydeligt i forhold til i dag. Muligheden for at tage sin cykel med på togturen skal ikke kun være til stede.

Den skal være let tilgængelig, og kan den ikke blive gratis, bør den i det mindste være billig.

DSB spiller en helt afgørende rolle for kombinationstransporten og skal i øvrigt også have alle de mange points, selskabet har fortjent ved at vise vejen frem i hovedstadsområdets S-tog.

Her har det siden 2010 været gratis at tage cykler med i togene. Ordningen har lettet vejen for et betydeligt segment af pendlere – og samtidigt givet en væsentlig tilstrømning af helt nye kunder til DSB, som vel at mærke ikke har deres cykel med hver gang.

Unik mulighed
Når det er sagt, er det naturligvis ikke gratis at give cyklisterne bedre plads i togene, men det er heller ikke gratis at lade være.

Vi kan ikke bygge os ud af kapacitetsproblemerne på indfaldsvejene til de store danske byer, men vi kan friste med alternative løsninger.

Muligheden for cykelmedtagning vil for mange være den ekstra ting, der gør udfaldet.

Store investeringer i nye cykelparkeringsanlæg ved stationer – som det allerede ses i Holland – er et andet nødvendigt sted at sætte ind.

Tilsvarende vil anlæg af Supercykelstier langs jernbanerne i forbindelse med opgraderingen af dem være med til at underbygge kombinationen af tog og cykel. Begge dele kræver en indsats fra Banedanmark, vi meget gerne vil understøtte.

Kombinationstransport – i alle dens former – er fremtidens transportform. Så fremtidens tog skal naturligvis have plads til cykler.

Politik har aldrig været vigtigere

Få GRATIS nyheder fra Danmarks største politiske redaktion

Omtalte personer

Klaus Bondam

Direktør for krydstogtnetværkene CruiseCopenhagen og Cruise Baltic i Wonderful Copenhagen, fhv. borgmester for teknik- og miljø og beskæftigelse- og integration (R), Københavns Kommune
skuespiller (Skuespillerskolen ved Odense Teater 1992), toldbetjent (Distriktstoldkammer 1 1985), EDB-assistent (Købmandsskolen 1983)

0:000:00