Debat: Gode tilkørselsforhold er afgørende, når kommuner vil tiltrække nye virksomheder

DEBAT: Husk at investere i infrastruktur ude i kommunerne, skriver brancheorganisationen for Vejgodstransport.

Af Karen Roiy
Public affairs-chef, ITD, Brancheorganisation for Den Danske Vejgodstransport

Byrådspolitikerne skal huske erhvervstransporten, når de tænker på fremtidige beslutninger og investeringer. For en elementær del af væksten er afhængig af erhvervstransportens adgangsforhold til og fra kommunen, da den har betydning for, hvor virksomhederne placerer sig.

Derfor er det afgørende, at der i kommunerne bliver skabt gode tilkørselsforhold til industriområder og trafikale knudepunkter som havne, lufthavne og lignende, så lastbiler smidigt kan fragte gods til og fra kommunerne.

Samtidig sikrer mindre trængsel på vejene vækst. Analyser fra Copenhagen Economics viser for eksempel, at forbedringer af vejinfrastrukturen har et markant positivt samfundsøkonomisk afkast. Forklaringen er blandt andet, at sparet rejsetid sikrer en stigning i arbejdstiden. Ligesom god infrastruktur medfører gevinster i form af større opland for arbejdskraft, hvilket skaber et bedre match mellem medarbejdere og virksomheder. Med andre ord bidrager gode veje til vækst, også i kommunerne.

Kandidaterne, der vælges 21. november 2017, kan se frem til at få stor indflydelse på lokalsamfundets mulighed for vækst og udvikling. Jeg har derfor tre klare opfordringer, som kan bidrage til vækst i landets kommuner:

1. Prioritér kommunale veje
Kommunerne har en forpligtelse til at forbedre og udbygge det kommunale vejnet, men jeg oplever alt for ofte, at kommunerne fravælger at poste tilstrækkeligt med penge i de kommunale veje. Det forårsager et kæmpe efterslæb, som kan koste vækst og arbejdspladser.

Jeg mener, at kommunerne må prioritere skarpere, så der investeres i løsninger, der skaber vækst. En udbygget vejinfrastruktur mindsker trængsel, og det nedbringer samtidig transporttid og transportomkostninger.

2. Udnyt infrastrukturen med natdistribution
Infrastrukturens muligheder skal også udnyttes i et større omfang, end tilfældet er i dag. Kommunerne kan give tilladelse til aften- og natdistribution, som vil lette trængslen på vejene, når varetransporter kan undgås i myldretiden.

Transportvirksomhederne kan ved natdistribution aflevere og hente gods i ydertimerne, hvor der kun er let trafik.

3. Medtænk transportvirksomheder i lokalplaner
En tredje opfordring er, at kommunerne skal huske at medtænke erhvervsdrivende i lokalplanerne.

Her har Folketingets nye planlov været med til at skabe endnu bedre mulighed for, at virksomheder kan finde en passende lokalitet. For transportbranchen betyder det, at erhvervsarealer langs motorveje skal prioriteres til blandt andet transportvirksomheder. Det er rigtig positivt, for når den tunge trafik placeres tæt på til- og afkørselsramper til motorvejen, mindsker det trængslen i byerne.

Samfundet kan køre rundt
Jeg håber, at ny- og genvalgte kommunalpolitikere vil tage hul på det vigtige arbejde og tænke erhvervstransporten med, så væksten i lokalområderne kan sikres. For når lastbilerne let kan transportere varer til og fra kommunerne, bliver det attraktivt for produktionsvirksomhederne at placere sig i lokalområdet - og for arbejdstagere at bo eller arbejde i kommunen. Det sikrer vækst i lokalområderne og dermed i hele Danmark.

Forrige artikel Ingeniører: Bygninger og veje forfalder, men hvem betaler regningen? Ingeniører: Bygninger og veje forfalder, men hvem betaler regningen? Næste artikel Hæstorp Andersen: Massiv satsning på kollektiv trafik skal løse hovedstadens kaos Hæstorp Andersen: Massiv satsning på kollektiv trafik skal løse hovedstadens kaos