DTU-forsker: DTU Transport slipper nådigt fra lukning

DEBAT: Efter et orienteringsmøde tirsdag står det klart, at både forskningen og medarbejderne på DTU Transport slipper nådigt fra lukningen af instituttet, der nu bliver samlet under DTU Management. Det skriver Linda Christensen, seniorforsker ved DTU Transport.

Af Linda Christensen
Seniorforsker ved DTU Transport

Tirsdag havde DTU Managements direktør indkaldt transportinstituttets medarbejdere til et orienteringsmøde.

Overordnet set må man sige, at resultatet var væsentlig bedre end frygtet.

Transport holdes samlet
For det første overflyttes hele instituttet samlet til DTU Management og holdes dermed samlet. Forskerne fordeles på fire afdelinger, hvoraf den ene er en ren overflytning af trafikmodelgruppen og en anden er en afdeling for optimering, hvor forskere, der i forvejen er fagligt tæt, samles. Økonomgruppen og psykologgruppen indplaceres i to andre afdelinger, hvor de hver kommer til at udgøre selvstændige grupper.

Desuden dannes et center for transport (kaldet Transport DTU), der får professor Otto Anker Nielsen som leder. Centeret får ansvaret for at varetage kontakten med ministerierne og private virksomheder. Inden for centeret placeres Model og datacenteret, der har ansvare for Landstrafikmodellen, samt RailTech, der er DTU’s satsning på forskning inden for jernbaneområdet i samarbejde med sektoren. Også andre satsningsområder kan tænkes placeret i dette center efterhånden. Mit ønske om en professor og ikke en administrator som centerleder er dermed opfyldt, selv om man ikke henter en international kapacitet ind.

Opsigelser på vej
Også medarbejdermæssigt slap instituttet nådigere end frygtet. Tirsdag har 2,5 forskere og 3-4 administrative medarbejdere fået fyresedlen. Det problematiske for transportforskningen er imidlertid de mange opsigelser, der er indløbet allerede inden dagen oprandt. Og afgangen er næppe stoppet endnu. Opsigelserne kan dog også ses som en af forklaringerne på, at vi slap nådigere en frygtet.

Set i bakspejlet, kan man undre sig over, at det virkelig skulle være nødvendigt at gå så bombastisk ud, som man gjorde i januar. Hvis DTU’s ledelse dengang havde udmeldt, at man flyttede DTU Transport ind under DTU Management og desværre så sig nødsaget til at gennemføre nogle faglige og økonomiske tilpasninger, havde panikken næppe været så stor. Alle spørger sig i dag, hvad skulle det til for?

Hvorfor skulle man sætte hele transportsektoren på den anden ende, ved at nedlægge forskningen i Transport?

Transportadfærd i fokus
Efter min opfattelse er den bedste nyhed, at ledelsen valgte at bevare adfærdspsykolog-gruppen. Inden for international transportforskning er dette i stadig højere grad blevet et fokusområde.

Mange forstår, at det ikke er nok at lave matematiske og økonomiske modeller for folks transportadfærd. En basal forståelse af folks holdninger og motiver for, hvordan de rejser, og hvor villige de er til forandring er helt afgørende for viden for fremtidens trafikudvikling.

Ud med bæredygtighed
Hvis man tager de mere kritiske briller på, er resultatet dog også, at DTU nedlægger den gruppe, der har sit fokus på udviklingen af bæredygtig transport. Ikke alene, hvordan miljøbelastningen kan reduceres, men også hvordan god regeringsførelse kan fremme en udvikling i bæredygtig retning.

En gruppe, der yderligere har stort internationalt udsyn. En gruppe, der kunne passe fint ind i et FN Center, der i forvejen ligger under DTU Management og som arbejder med fuldstændig lignende forskning og rådgivning inden for energi i bred forstand.

Forrige artikel DI: DTU bør fastholde højt ambitionsniveau DI: DTU bør fastholde højt ambitionsniveau Næste artikel IDA: Mobilisme skal på dagsordenen IDA: Mobilisme skal på dagsordenen