Debat

Enhedslisten: Det er forfejlet klimapolitik at nedsætte afgifterne på drivmidler eller øge kørselsfradraget

At øge bilismen øger sårbarheden for stigende energipriser og står i modsætning til at løse klimakrisen og trængselsproblemerne, skriver Enhedslistens transportordfører, der efterspørger investeringer i anden form for transport end bilisme.

Den nuværende energikrise er forhåbentligt blevet en øjenåbner for folk og beslutningstagere i kommuner og regioner. Årtiers satsen på bilismen har gjort os alt for sårbare over for en energikrise som den nuværende, skriver Henning Hyllested.
Den nuværende energikrise er forhåbentligt blevet en øjenåbner for folk og beslutningstagere i kommuner og regioner. Årtiers satsen på bilismen har gjort os alt for sårbare over for en energikrise som den nuværende, skriver Henning Hyllested. Foto: Philip Davali/Ritzau Scanpix
Henning Hyllested
Dette indlæg er alene udtryk for skribentens egen holdning. Alle indlæg hos Altinget skal overholde de presseetiske regler.

Post-coronatid og nu den russiske invasion af Ukraine har sendt energipriserne på himmelflugt. Det har ramt hårdt på folk, der varmer huset op med oliefyr eller naturgas. Ligeledes rammer det naturligvis også hårdt på varetransporten med lastbiler og den daglige bilkørsel til og fra arbejde. Det har ført til forslag om at øge kørselsfradraget og/eller sænke brændstofafgifterne.

Enhedslisten er ikke tilhængere af lavere brændstofafgifter eller øget kørselsfradrag. Vi erkender, at nogle pendlere kan se frem til kraftigt forøgede udgifter i den kommende tid. Men vi tillader os at huske folk på, at vi lige har været igennem en (corona)tid med markant lavere benzin- og dieselpriser, hvilket kun førte til en marginal nedsættelse af kørselsfradraget i 2021.

Hvis vi overhovedet skal kompensere for de stigende brændstofpriser, foretrækker vi i Enhedslisten at målrette et tilskud til de laveste indkomster. For eksempel via den grønne check, ligesom vi gjorde det med varmehjælpen.

Vi har underfinansieret investeringer i cyklisme og kollektiv transport gennem mange år

Henning Hyllested (EL), transportordfører

Vi ser ingen grund til, at direktøren i Nordsjælland, der hver eneste dag tager bilen ind til København, skal have forøget sit kørselsfradrag. Der er cirka 1,2 millioner danskere, der får kørselsfradrag, så en generel forøgelse af fradraget ville ramme alt for bredt og komme bilister til gode, der strengt taget ikke har behov for det.

Man kunne jo også lade bilen stå og tage den kollektive trafik eller cyklen. Eller kombinere de forskellige transportformer. Tage bilen eller cyklen til nærmeste togstation eller busterminal/-stoppested. Lade arbejdspladsen stille (el)cykler til rådighed for ”the last mile” mellem bussen/toget og arbejdspladsen eller udstyre medarbejderne med et rejsekort.

Mere samkørsel og billigere offentlig transport
Og ja, jeg ved godt, at indvendingen her vil være, at den kollektive trafik stort set er ikkeeksisterende i mange yderområder. Men dermed er den nuværende energikrise forhåbentligt blevet en øjenåbner for folk og beslutningstagere i kommuner og regioner. Årtiers satsen på bilismen har gjort os alt for sårbare over for en energikrise som den nuværende.

Vi har prøvet det før. Oliekrisen i 1973 til 1974 var tilsvarende et chok for hele transportsystemet. Den store forskel er, at dengang var der bedre offentlig transport. Bilejerskabet var langt lavere. Vi har gjort os afhængige af bilen, og vi står overfor et nyt chok i transportsystemet.

Uforståeligt har vi alligevel gennem årtier afviklet store dele af den kollektive trafik på landet. Samtidig har vi nedlagt skoler, så børn får længere til skole. Huspriserne i byerne er steget så meget, at folk med en drøm om et hus er blevet tvunget til at betale med længere transporttid i bil. Dette forhold må vi lave om på.

Læs også

Overordnet set er der ikke brug for, at vi kører mere. Tværtimod er der behov for, at vi kører langt mindre, end vi gør i dag. Det vil være forfejlet klimapolitik at give endnu flere penge til den store CO2-udledning, som olie, benzin og diesel repræsenterer. Det er præcis det, der vil være tilfældet, hvis vi nedsætter afgifterne på drivmidler eller forøger kørselsfradraget.

På den korte bane foreslår Enhedslisten, at vi tager initiativer til at øge samkørslen, nedsætter billetpriserne i den offentlige transport, samt kigger på, om der skal etableres flere parkeringspladser ved stationerne. I yderområderne skal kommunerne øge kapaciteten i flextrafikken og sætte taksterne ned.

Derudover skal fagbevægelsen og arbejdsgivere hurtigt indgå aftaler om betingelser for etablering af hjemmearbejdspladser, som nedsætter behovet for pendling nærmest fra den ene dag til den anden. Andre hurtige tiltag kan være at nedsætte hastigheden på motorvejene med mindst 10 kilometer i timen og indføre bilfri søndage. Det er begge forslag, som IEA anbefaler.

En langtidssikring mod energikriser
På den lidt længere bane skal cyklen spille en helt anderledes stor rolle i transportsystemet. Den er netop blevet blåstemplet af FN som et middel til bekæmpelse af klimaforandringer. Lad os nu tage førertrøjen på og vise, at vi både kan løse klimakrisen, transporten og sundheden på samme tid.

El-cyklen har et kæmpe potentiale med hensyn til pendling. Cirka 75 procent af trængslen på de danske veje er indenfor elcykel afstand af centrum i de 28 største danske byer. Derfor skal der akut investeres i hurtig udrulning af supercykelstier i disse områder, samtidig med etablering af cykelstier på hele statsvejsnettet. Ganske som cyklistforbundets forslag fra marts 2021.

Vi har gjort os afhængige af bilen, og vi står overfor et nyt chok i transportsystemet

Henning Hyllested (EL), transportordfører

Vi ved det virker, og det vil være en langtidssikring af modstandsdygtigheden af det danske samfund mod energikriser som den nuværende. For slet ikke at tale om sundhedseffekterne og de samfundsøkonomiske besparelser.

Vi har underfinansieret investeringer i cyklisme og kollektiv transport gennem mange år. Derfor stod Enhedslisten uden for motorvejsdelen af Infrastrukturaftale 2035. At øge bilismen øger sårbarheden for stigende energipriser og står i modsætning til at løse klimakrisen og trængselsproblemerne, elbiler eller ej. Ønsker man at se slutresultatet, kan man se på USA's totalt forfejlede transportpolitik.

Hvor skal pengene komme fra, spørges der altid. Naturligvis samme sted fra, som hvis man vil forhøje kørselsfradraget eller sænke brændstofafgifterne.

Men derudover foreslår Enhedslisten, at vi aflyser investeringerne i motorveje. Enhedslisten tilslutter sig helt og fuldt, at færre skal sidde i kø. Det kan kun løses med investeringer i anden form for transport end bilisme, nemlig kollektiv transport og cyklisme.

Læs også

Politik har aldrig været vigtigere

Få GRATIS nyheder fra Danmarks største politiske redaktion

Omtalte personer

Henning Hyllested

Fhv. MF, transportordfører (EL)
havnearbejder (Esbjerg Havn)