Debat

FDM til politikere: Den grønne omstilling kommer ikke gratis

DEBAT: Omstillingen af bilparken til el kommer ikke uden omkostninger. Politikerne er nødt til at erkende, at det kommer til at koste på afgiftskontoen, hvis den grønne omstilling ikke skal ramme skævt, mener Thomas Møller Thomsen. 

Højere registreringsafgifter på fossilbiler rammer skævt og løser ikke problemet, skriver Thomas Møller Thomsen. 
Højere registreringsafgifter på fossilbiler rammer skævt og løser ikke problemet, skriver Thomas Møller Thomsen. Foto: Dennis Lehmann/Ritzau Scanpix
Dette indlæg er alene udtryk for skribentens egen holdning. Alle indlæg hos Altinget skal overholde de presseetiske regler.

Af Thomas Møller Thomsen
Direktør i FDM

Der er ingen vej uden om en grøn omstilling af bilparken, hvis vi skal i mål med de ambitiøse danske klimamål.

Heldigvis er Danmark på mange måder det ideelle elbilsland: småt, fladt og allerede i fuld gang med omstilling til vedvarende energi.

Tilmed har vi nogle af verdens højeste afgifter på fossilbiler, så det burde ligge på den flade hånd at omstille bilparken. Men netop den danske uvane med at pålægge køb, ejerskab og brugen af personbiler meget høje afgifter har paradoksalt nok vist sig at være den største udfordring.

Fakta
Dette indlæg er alene udtryk for skribentens egen holdning.

Alle indlæg hos Altinget skal overholde de presseetiske regler.

Debatindlæg kan sendes til [email protected]

Hvert år ruller mere end 50 milliarder kroner ind i statskassen fra landets bilister. Tilmed er afgifterne indrettet således, at omkring 40 procent af provenuet kommer fra den værdibaserede registreringsafgift på biler.

Den er i sin grundform gift for udbredelsen af den nye grønne teknologi. Er man i tvivl, kan man bare se på, hvordan elbilsalget fra den ene dag til den anden kollapsede i 2016, da man begyndte at pålægge elbiler de afgifter, de hidtil havde været undtaget.

Fortsat politisk erkendelse af, at den grønne omstilling koster, også på bilområdet, hvor man må acceptere, at det koster at skubbe salget af lav- og nulemissionsbilerne i gang.

Thomas Møller Thomsen
Direktør, FDM

Grøn teknologi er dyr
Den tidligere regering nedsatte en særlig kommission, hvis opdrag er at snedkerere en provenuneutral afgiftsmodel, der kan sikre, at de danske forbrugere fra 2030 kun køber nye lavemissionsbiler og fra 2035 kun nulemissionsbiler.

Det svarer lidt til at skulle løse cirklens kvadratur.

Den grønne teknologi er nemlig dyr. Selvom prisen på batterier er faldet, og elbiler burde være billigere at producere, er det FDM's vurdering, at der vil gå en årrække – formentlig ti år – før salgsprisen er kommet ned på niveau med de traditionelle benzin- og dieselbiler.

Det er nødvendigt, hvis vi skal få bilisterne til at køre grønt. Ifølge en ny undersøgelse, FDM har lavet, køber danskerne typisk ny bil for under 200.000 kroner.

Nogle vil mene, at man blot kan sætte afgifterne op på benzin- og dieselbilerne. Men de færreste samfundsøkonomer vil anbefale den vej, da beskatningsniveauet i forvejen er så højt, at det ligefrem vil give en negativ samfundsøkonomi. Andre vil helt forbyde salget af benzin- og dieselbiler, hvilket dog enten vil kræve, at Danmark melder sig ud af EU eller overtaler de andre lande til at gå samme forbudsvej.

Tre tiltag
FDM mener, der skal tre ting til at sikre tempoet i omstillingen af bilparken:

Klare, langsigtede rammer for et nyt afgiftssystem gældende for lav- og nulemissionsbiler, hvor registreringsafgiften afskaffes og erstattes af en teknisk baseret årsafgift. Denne vil på sigt kunne reguleres løbende, i takt med at prisen på elbiler falder.

Det er en model, FDM som forbrugernes repræsentant har udviklet sammen med brancheorganisationerne De Danske Bilimportører og Bilbranchen under DI. Vi kalder det ’Fremtidens bilafgifter til fremtidens biler’.

Fortsat politisk erkendelse af, at den grønne omstilling koster, også på bilområdet, hvor man må acceptere, at det koster at skubbe salget af lav- og nulemissionsbilerne i gang.

I Norge har politikerne sikret afgiftsmæssig ro på markedet og erkendt, at det er en bred opgave at finde alternativt provenu. I Norge er det ikke endt i en merregning til de bilister, der endnu ikke har kunnet skifte til el.

I FDM tror vi ikke, at det vil fremme den grønne omstilling at straffe bilister med en benzin- eller dieselbil i form af endnu højere afgifter. Finansiering bør findes fra bredere skattekilder.

Nogle vil her foreslå kørselsafgifter, men det vil have samme effekt for den brede befolkning som at øge afgifterne på benzin- og dieselbiler. Så det er i FDM's optik heller ikke løsningen.

Det tredje tiltag er anvendeligheden af navnlig rent batteridrevne elbiler. Hvis elbilen skal blive en brugbar løsning, skal der investeres stort og klogt i ladeinfrastruktur, og der skal sikres konkurrence på markedet i form af roaming.

Det vil være oplagt for eksempel via håndværkerfradraget at fremme opsætningen af intelligente ladebokse hos forbrugerne, og der bør ligeledes findes en mere langsigtet løsning på elafgifterne, så det ikke er dyrere at anvende el i bilerne end benzin- og diesel, som det er tilfældet i dag.

I FDM er vi overbeviste om, at lav- og nulemissionsbilerne nok skal komme. Men skal det tage et stort ryk frem mod 2030, kræver det politisk medvind og en erkendelse af, at den grønne omstilling koster noget.

Politik har aldrig været vigtigere

Få GRATIS nyheder fra Danmarks største politiske redaktion

Omtalte personer

Thomas Møller Thomsen

Fhv. adm. direktør, FDM
cand.jur. (Aarhus Uni.)

0:000:00