Her er regeringens strategi for cybersikkerhed i transportsektoren

ANBEFALINGER: Digitaliseringen af transportsektor skaber nye potentielle trusler fra cyberkriminelle og -spioner. Med 12 nye initiativer vil regeringen tage udfordringen op.

Digitale tiltag er centrale dele af løsningen på mange af nutidens største udfordringer på transportområdet, herunder trængsel, miljøbelastning, sikkerhed og rejsetid.

Men den stigende digitalisering indeholder også en bagside i form af nye sikkerhedstrusler mod central dansk infrastruktur.

Det vil regeringen tage livtag med og har som en del af arbejdet med den nationale cybersikkerhedsstrategi fra 2018 nu fremlagt en række intiativer, som fokuserer specifikt på transportsektoren.

Login