Debat

IDA: Det kræver supercykelstier og rummelige tog, hvis flere skal droppe bilen

Bedre muligheder for at tage cykler med i tog og bus vil muliggøre flere kombinationsrejser og sikre attraktiv mobilitet i forhold til bilen. Det kræver investeringer i supercykelstier og mere rummelige tog, skriver Lene Hartmann, Michael Jørgensen og Niels Wellendorf.

Når cyklen medregnes som transportmiddel på rejsen hen til stationen, bliver den kollektive transport væsentligt mere konkurrencedygtig, mener IDA.
Når cyklen medregnes som transportmiddel på rejsen hen til stationen, bliver den kollektive transport væsentligt mere konkurrencedygtig, mener IDA.Foto: Niels Ahlmann Olesen/Ritzau Scanpix
Dette indlæg er alene udtryk for skribentens egen holdning. Alle indlæg hos Altinget skal overholde de presseetiske regler.

Det er så nemt lige at sætte sig ind bag rattet, træde på speederen og køre de 14 kilometer til arbejde. Men i fremtiden skal det være lige så nemt at hoppe op på cyklen og flyve afsted på veletablerede og trafiksikre supercykelstier til og fra arbejde.

For cyklen skal blive et langt mere attraktivt alternativ, når vi skal transportere os til og fra arbejde, indkøb, fritidsaktiviteter og sociale aftaler. Det peger vi på i en ny rapport om bæredygtig mobilitet med fokus på cyklisme.

Men det kræver investeringer i supercykelstier og mere rummelige tog, hvis cyklen skal være et attraktivt alternativ til bilen på korte og mellemlange distancer. Det er nemlig her, at der er noget at hente, hvis vi skal se ind i en fremtid med færre biler på vejene og flere cyklister ude på de danske veje.

Den store udfordring om at få reduceret CO2-udslippet fra persontransporten er at få omlagt de korte og mellemlange ture, så de foregår bæredygtigt. Hele 25 procent af CO2-udslippet fra persontransporten sker på ture med længder på under 14 kilometer, mens 50 procent sker på ture på mellem 14 og 72 kilometer i Danmark.

Bedre infrastruktur giver flere cyklister
Vi vil gerne slå et slag for, at vi indretter vores samfund til, at det bæredygtige valg i form af gang/cyklisme/kollektiv transport i bycentre og kollektiv transport mellem bycentre bliver det oplagte valg for alle.

Erfaringer viser, at gratis cykelmedtagning giver mange nye passagerer, der før brugte bil

Lene W. Hartmann, Michael Søgaard Jørgensen og Niels Wellendorf
Bestyrelsesmedlem i IDA Trafik og Byplan, formand for IDA Grøn Teknologi og bestyrelsesmedlem i IDA Rail

Det kræver en gennemgribende opgradering af cykelinfrastrukturen. Supercykelstierne har allerede politisk bevågenhed, og initiativer på tværs af kommuner og regioner er allerede i gang med at arbejde for bedre cykelinfrastruktur, der gør det sundt, nemt og sikkert at vælge cyklen til og fra arbejde.

Og det virker. For bedre infrastruktur til cyklister giver flere cyklister. Der er registreret en gennemsnitlig stigning i cykeltrafikken supercykelstierne på 23 procent for otte evaluerede ruter i Hovedstadsområdet, og heraf er de 14 procent tidligere bilister.

Når nu Folketingets partier her i løbet af foråret skal levere en infrastrukturplan, så ser vi gerne, at cyklismen fylder en del af en sådan plan. I vores notat, der blandt andet bygger på tal fra DTU Managements årlige transportvaneundersøgelse, har vi sammen med eksperter inden for bæredygtig mobilitet opstillet en række konkrete anbefalinger. De går blandt andet på følgende.

Cykelstier i byer og mellem byer
Cykelstinettet skal være gennemgående og af høj kvalitet, det vil sige brede cykelstier, god belægning og ingen "missing links", der skaber utryghed. Der skal være tilstrækkelig med cykelparkeringsfaciliteter af høj kvalitet. Især omkring skoler og institutioner skal børn kunne cykle sikkert.

Et særligt fokus bør være at skabe et landsdækkende net af supercykelstier. Der er mange ture på landet i den mellemlange distance på fire til 20 kilometer, som med fordel kunne tages på en elcykel, hvis infrastrukturen var egnet og trafiksikker. Det er estimeret, at et landsdækkende net af supercykelstier vil koste cirka 11 milliarder kroner.

Det er væsentligt, at supercykelstierne bliver af den høje kvalitet, som er deres kendetegn, så de kan rumme den teknologiske udvikling inden for cyklismen med elcykler, elladcykler og velomobiler.

Cykler i tog og busser og til stationen
En udvidet mulighed for at medtage cykler i tog og bus vil muliggøre flere kombinationsrejser og sikre en mobilitet, der er attraktiv i forhold til bilkørsel.

Vores mantra er: Blød trafik før kollektiv transport og før bilisme

Lene W. Hartmann, Michael Søgaard Jørgensen og Niels Wellendorf
Bestyrelsesmedlem i IDA Trafik og Byplan, formand for IDA Grøn Teknologi og bestyrelsesmedlem i IDA Rail

Tog og busser skal derfor indrettes med mulighed for god cykelmedtagning, som det kendes fra S-banen i København. Erfaringer fra S-banen viser, at gratis cykelmedtagning giver mange nye passagerer, der før brugte bil. Passagerstigningen er på op til otte procent.

Det udvider den kollektive transports konkurrencefordele på transporttiden betydeligt, når vi bruger cyklen som transportmiddel hen til stationen. Beregninger i Region Hovedstadens trafik- og mobilitetsplan viser, at når cyklen medregnes som transportmiddel på rejsen hen til stationen, bliver den kollektive transport væsentligt mere konkurrencedygtig målt på tidsforbruget til den samlede rejse. Tilsvarende beregninger kan foretages for kollektive forbindelser i andre regioner.

Bedre mobilitet omkring stationerne
For at sikre en bedre mobilitet på tværs af transportformerne skal stationerne have gode skifteforhold, hvor især flere adgange mellem perroner og omgivelserne i form af såvel indretningen af busstop og parkeringsforhold for biler og cykler er væsentlige.

Læs også

Ligeledes er flere adgangsveje til de omgivende byområder vigtige for at styrke stationsnærhedsprincippet. Ydermere skal der være et tilstrækkeligt antal parkeringspladser for både biler, muligvis kun elbiler, og cykler, herunder med mulighed for opladning med el.

Dette er blot nogle af de initiativer, som vi mener, der skal til for at gøre cyklen til det attraktive og klimavenlige valg på korte og mellemlange distancer i vores hverdag.

For vores mantra er: Blød trafik før kollektiv transport og før bilisme.

Politik har aldrig været vigtigere

Få GRATIS nyheder fra Danmarks største politiske redaktion


0:000:00