ITD: Chauffører der krydser grænser er ikke udstationerede

REPLIK: Nej, ITD støtter ikke, at internationale transporter omfattes af udstationeringsdirektivet. Og det er der god grund til, skriver ITD's adm. direktør, Carina Christensen.

Af Carina Christensen
Administrerende direktør i ITD, Brancheorganisation for den danske vejgodstransport

Medlem af Europa-Parlamentet Ole Christensen (S) har ret, når han i Altinget den 27. juni skriver, at ITD i de igangværende forhandlinger om EU's vejpakke ikke bakker op om EU-Kommissionens forslag om, at eksportchauffører på de internationale transporter skal omfattes af udstationeringsdirektivet.

Chaufførerne på de internationale transporter kan ikke betragtes som udstationerede, da de dagligt bevæger sig over de forskellige landegrænser.

Hvis de internationale (grænseoverskridende) transporter omfattes af udstationeringsdirektivet, betyder det, at chaufførerne og transportvirksomhederne skal forholde sig til national særlovgivning, hver gang en chauffør krydser en grænse og i realiteten skal skifte løn, hver gang han kører ind i et andet land.

Det vil blive en tung administrativ byrde for både chauffører og virksomheder og gør det nærmest umuligt for myndighederne at foretage en effektiv kontrol og håndhævelse af reglerne.

På linje med flertallet
Her er ITD helt på linje med et stort flertal af transportpolitikerne i Europa-Parlamentets transportudvalg, som for nylig stemte imod, at internationale transporter skal være omfattet af udstationeringsdirektivet.

De europæiske transportpolitikere, som har stor indsigt i vejtransportområdet, viser med afstemningsresultatet, at de fuldt ud er klar over de mange udfordringer, der er forbundet med at anvende udstationeringsdirektivet på de internationale transporter.

Derfor peger de også på en løsning, der er gavnlig for alle, og hvor de internationale transporter netop undtages fra udstationeringsdirektivet.

48 organisationer bakker op
ITD ligger i spørgsmålet om udstationering på internationale transporter også helt på linje med 48 andre organisationer fra 23 forskellige EU-medlemslande, som har underskrevet ITD's deklaration om internationale transporter.

Senest har organisationer fra Storbritannien, Frankrig, Tyskland, Østrig, Slovenien, Finland og Sverige underskrevet deklarationen, fordi de – ligesom ITD – ved, at udstationering på internationale transporter vil være en meget stor administrativ byrde.

Hertil kommer, at det vil blive nærmest umuligt for myndighederne at kontrollere og håndhæve.

ITD og vores europæiske kollegaer ønsker, at der på tværs af EU-medlemslandene skabes klare og ensartede rammer for transportbranchen, som ikke drukner transportvirksomhederne og chaufførerne i uoverskuelige administrative byrder.

Behov for entydige regler
Som branche har vi fra EU brug for gode rammevilkår, der understøtter vores virksomheder, så de kan klare sig i den hårde, internationale konkurrence. Det kræver klare, entydige regler i EU for alle virksomheder, så virksomhederne ved, hvilke regler de skal rette sig efter.

Det kræver, at reglerne bliver fortolket ens i samtlige EU-lande. Og endelig kræver det, at reglerne kan håndhæves og ikke mindst, at håndhævelsen sker effektivt.

Særligt håndhævelse af reglerne er meget afgørende. Det nytter jo ikke noget at lave nye regler, heller ikke om udstationering på internationale transporter, hvis reglerne bliver umulige at kontrollere og håndhæve.  

I ITD har vi som mange andre også et ønske om at ændre de regler i EU, der ikke virker. Derfor bidrager vi også konstruktivt og realistisk i det nødvendige arbejde for at sikre fælles løsninger for vores erhverv, der vil kunne få støtte i hele EU.

Udstationering skal gælde cabotage
Et andet vigtigt tema i de igangværende forhandlinger er, i hvilken udstrækning cabotagekørsel skal være omfattet af udstationeringsreglerne, i hvor lang en periode der må køres cabotage efter en international kørsel, og om der skal introduceres en karensperiode inden næste cabotageoperation.

I forhold til cabotage støtter ITD EU-Kommissionens oprindelige forslag om, at cabotage skal omfattes af udstationering, samt at kontrollen øges betragteligt.

Når der udføres national transport, det vil sige cabotage eller det nationale vejben i en kombineret transport, kan der argumenteres for, at udenlandske virksomheder er i direkte konkurrence med nationale virksomheder.

Ny definition nødvendig
Vi har længe set et behov for større klarhed om reglerne, ens fortolkning og implementering i EU-medlemslandene samt øget håndhævelse og kontrol.

ITD støtter også Kommissionens oprindelige forslag om en ny definition for cabotage, hvor der fokuseres på antal dage og ikke antal ture. Det vil skabe klarhed om reglerne, ligesom det vil bidrage til, at reglerne kan kontrolleres mere effektivt.

Forhandlingerne kommer til at pågå i mange måneder endnu.

I ITD arbejder vi fortsat på at sikre fælles løsninger for vores erhverv, der vil kunne få støtte i hele EU.

Forhandlingsforløbet viser med al tydelighed, at det ikke er nogen nem opgave. Vi håber dog fortsat på, at den kommende endelige vejpakke vil sikre klart forbedrede fælles regler på transportområdet, der vil kunne samle EU-medlemslandene.

Forrige artikel S: Den danske transportbranche bruger kattelem til social dumping S: Den danske transportbranche bruger kattelem til social dumping Næste artikel Danske Vognmænd: Udstationering vil give chauffører ordnede forhold Danske Vognmænd: Udstationering vil give chauffører ordnede forhold