Debat

ITD til DA: 3F-monopol på transport­overenskomster skader hele branchen

REPLIK: Der skal være ordnede forhold for udenlandske chauffører, men det kræver ikke 3F-monopol på overenskomsterne, skriver ITD-direktørerne Carina Christensen og Trine S. Plesner.

ITD maner til besindighed i behandlingen af FH og DA's forslag, skriver Carina Christensen (billedet) og Trine S. Plesner fra ITD.
ITD maner til besindighed i behandlingen af FH og DA's forslag, skriver Carina Christensen (billedet) og Trine S. Plesner fra ITD. Foto: Claus Fisker/Ritzau Scanpix
Dette indlæg er alene udtryk for skribentens egen holdning. Alle indlæg hos Altinget skal overholde de presseetiske regler.

Af Carina Christensen og Trine S. Plesner
Direktør, ITD, og direktør, ITD Arbejdsgiver

Direktør i Dansk Arbejdsgiverforening Jacob Holbraad opfordrer i Altinget til at få renset ud i myterne og få fakta på plads om det forslag, som DA og FH præsenterede i foråret, og som regeringen nu arbejder på at gøre til lov.

I ITD er vi helt enige. Lad os derfor indlede med at aflive den største og mest udbredte myte om, at DA og FH's forslag til ændring af godskørselsloven ikke vil give 3F monopol på transportoverenskomsterne. Den påstand er nemlig ren fiktion.

Argumentet fra de to organisationer lyder, at alle danske vognmænd og deres chauffører fortsat helt frit kan vælge, hvilken forening de er medlem af, og hvilken overenskomst de vil følge.

Fakta
Dette indlæg er alene udtryk for skribentens egen holdning. 

Alle indlæg hos Altinget skal overholde de presseetiske regler.

Debatindlæg kan sendes til debat@altinget.dk.

De undlader bare at fortælle, at samtlige danske vognmænd og chauffører med deres foreslåede ændring af godskørselsloven tvinges til at følge præcis det omkostningsniveau, som 3F har forhandlet med sine modparter.

Det gælder også de vognmænd og chauffører, der i dag har valgt at have en overenskomst med andre end 3F, for eksempel med ITD Arbejdsgiver/Krifa eller KA/Det faglige Hus.

Man kunne fristes til at tro, at planen er, at 3F skal have deres monopol med en stor rød sløjfe om til jul, så de er glade til de aktuelle overenskomstforhandlinger.

Carina Christensen og Trine S. Plesner, Direktør, ITD, og direktør, ITD Arbejdsgiver

Vognmænd og chauffører, der har "3F-partibogen" i orden, skal ikke kontrolleres og skal ikke dokumentere deres faktisk udbetalte lønniveau for at opretholde deres godskørselstilladelse. Men alle andre vognmænd og chauffører, herunder medlemmer af for eksempel ITD Arbejdsgiver og KA, skal underlægges ekstra kontrol og dokumentere, om der udbetales præcis det samme eller mere end det omkostningsniveau, som 3F har forhandlet på plads med sine modparter.

DA og FH vil også lægge godkendelse af alle andre landsdækkende overenskomster end 3F-overenskomsterne ind under et Overenskomstnævn, som sjovt nok kun skal bestå af repræsentanter fra, ja, DA og FH.

Alt dette vil i praksis føre til et monopol til 3F, som kommer til at sidde enerådigt på forhandlingsretten til stor skade for hele det danske vognmandserhverv og de brancher, der er afhængige af transport.

Ikke den eneste mulige løsning
En anden sejlivet myte er, at DA og FH's forslag er eneste mulige løsning, hvis man for alvor skal elendige forhold og brodne kar i transportbranchen til livs. Heller ikke den myte har nogen som helst gang på jord.

Ud over den skadelige ændring af den danske godskørselslov, der vil ramme de danske vognmænd og chauffører hårdt, så handler deres forslag alene om at regulere udenlandske chauffører, der kører cabotage og kombineret transport i Danmark.

Den situation kalder DA og FH for en slags national undtagelsestilstand, og de vil nu gennemtvinge en inferiør EU-regel om ordre public i Danmark.

Ordre-public-hensynet sigter til bestemmelser, hvis overholdelse er blevet anset for at være så afgørende for opretholdelsen af den pågældende medlemsstats politiske, sociale og økonomiske organisation, at de kræves overholdt af enhver person, der befinder sig på denne medlemsstats nationale område. Efter bestemmelsen skal vilkår gælde uden forskel på de nationale og udenlandske virksomheder.

DA og FH skriver selv, at der er procesrisiko ved at anvende bestemmelsen om ordre public. Det er vi meget enige i, og vi vurderer risikoen til at være stor. Blandt andet fordi bestemmelsen kun kan anvendes, hvis der ikke kan peges på mindre indgribende foranstaltninger.

Hastværk
Det synes tilsvarende at være ude af proportioner, at "Danmark ikke uden at gøre vold på sin politiske, sociale og økonomiske organisation" vil kunne regulere konkurrence- og arbejdsvilkårene på transportområdet på en mindre indgribende måde.

Læs også

Den offentlige orden kan kun påberåbes, når der foreligger en virkelig og tilstrækkelig alvorlig trussel mod et grundlæggende samfundshensyn. En medlemsstat, der påberåber sig ordre-public-bestemmelser, skal fremlægge en analyse af egnetheden og forholdsmæssigheden af den restriktive foranstaltning, som den har truffet, og fremlægge præcise oplysninger, der kan underbygge dens argumentation.

I ITD finder vi det stærkt kritisabelt, at man nu i hastværk vil ændre udstationeringsloven i Danmark uden først at have konsulteret Kommissionen og uden at have gennemført den krævede analyse af forholdsmæssigheden af brugen af ordre public.

Hvis DA og FH for alvor var interesserede i at skabe gode vilkår for danske og udenlandske chauffører, så kunne Jacob Holbraad meget passende starte med at fortælle den danske befolkning, hvorfor DA mener, at Folketinget skal haste lovforslag igennem, hvor der på ingen måde er styr på de EU-retlige forudsætninger, og som vil give et monopol til 3F-overenskomsterne.

Man kunne fristes til at tro, at planen er, at 3F skal have deres monopol med en stor rød sløjfe om til jul, så de er glade til de aktuelle overenskomstforhandlinger.

Ordnede forhold
Fra ITD's side vil vi gerne mane til besindighed. Det er en klar prioritet for os at sikre ordnede forhold på vejtransportområdet.

Det er dog helt afgørende, at det ikke sker i strid med foreningsfriheden i vores demokrati og den helt grundlæggende frie aftale-, forhandlings- og organisationsret i det danske transporterhverv.

Det er også afgørende for os, at eventuelle regler er EU-lovmedholdelige, og at der reelt kan gennemføres en kontrol, der kan håndhæves og kontrolleres.

Vi vil derfor kraftigt advare mod, at Folketinget under pression haster lovforslag igennem på et yderst komplekst lovområde, og hvor der brydes med grundrettigheden om foreningsfrihed samt grundlovens principper – og slet ikke uden et forudgående grundigt og transparent lovarbejde med inddragelse af alle Folketingets partier, alle arbejdsmarkedets parter og andre væsentlige interessenter.

Omtalte personer

Carina Christensen

Adm. direktør, ITD
cand.negot. (SDU 1998)

Jacob Holbraad

Administrerende direktør, Dansk Arbejdsgiverforening
cand.scient.pol. (Københavns Uni. 1996)

Trine Schiørring Plesner

Direktør, ITD Arbejdsgiver
Cand. Jur. Advokat

Politik har aldrig været vigtigere

Få GRATIS nyheder fra Danmarks største politiske redaktion