Debat

Ole Birk: Kattegatbro vil gavne biler, busser og Fyn

DEBAT: En Kattegatbro vil spare bilisterne mellem Jylland og Sjælland op til to timers kørsel og mindske trængslen på de fynske og østjyske motorveje. Og så vil fjernbusser kunne sikre en hurtigere forbindelse for den kollektive trafik, skriver Ole Birk Olesen (LA).

Kattegatbroen er et projekt med et enormt potentiale, både for den enkelte borger og for erhvervslivet, skriver Ole Birk Olesen (LA).
Kattegatbroen er et projekt med et enormt potentiale, både for den enkelte borger og for erhvervslivet, skriver Ole Birk Olesen (LA). Foto: Niels Hougaard/Transport-, Bygnings- og Boligministeriet
Dette indlæg er alene udtryk for skribentens egen holdning. Alle indlæg hos Altinget skal overholde de presseetiske regler.

Af Ole Birk Olesen (LA)
Tranport-, bygnings- og boligminister 

En fast Kattegatforbindelse har været på dagsordenen i mange år med forskellige politiske bagmænd.

Hidtil er projektet med rette blevet ved snakken og skudt ned gang på gang som økonomisk urealistisk grundet de meget høje anlægsudgifter til en kombineret vej- og baneforbindelse, som ikke kan dækkes af indtægterne fra billister og togpassagerer.

Men jeg er glad for, at vi sammen med Dansk Folkeparti i foråret kunne sætte projektet på dagsorden igen med et overraskende resultat. Foreløbige beregninger viste nemlig, at projektet kan realiseres med brugerbetaling og altså betales af dem, der bruger forbindelsen, hvis vi vel at mærke vælger en ren vejforbindelse.

Fakta
Deltag i debatten!
Send dit indlæg til debat@altinget.dk

Det er et projekt med et enormt potentiale, både for den enkelte borger og for erhvervslivet, og derfor var det beregninger, som jeg mente, vi skulle gå videre med. På den baggrund satte jeg i foråret sammen med regeringspartiernes og Dansk Folkepartis transportordførere gang i en grundigere screening af mulighederne for en fast vejforbindelse over Kattegat.

For at skabe et sammenligneligt grundlag har jeg efterfølgende bedt Vejdirektoratet om at opdatere beregningerne for en kombineret vej- og baneforbindelse tilsvarende. Men de hidtidige beregninger har altså vist, at en kombineret forbindelse ikke vil kunne finansieres uden et alvorligt indhug i statskassen.

For at skabe et sammenligneligt grundlag har jeg efterfølgende bedt Vejdirektoratet om at opdatere beregningerne for en kombineret vej- og baneforbindelse tilsvarende.

Ole Birk Olesen (LA), Transportminister

Forundersøgelse på finansloven
Jeg glæder mig til at se resultaterne af denne nye screening. Hvis den bekræfter vores indledende forhåbninger om, at det er økonomisk realistisk et bygge en brugerfinansieret bro over Kattegat, så kan vi gå i gang med en egentlig forundersøgelse af projektet allerede næste år.

Vi har nemlig som et led i vores finanslovsudspil foreslået at afsætte 60 millioner kroner til en forundersøgelse. Det er rigtig godt, at vi allerede nu kan afsætte penge til, at det projekt, vi har snakket om i årtier, snart kan blive alvor. På den her måde er vi klar til allerede fra 2019 at gøre idéen om en fast Kattegatforbindelse mere realistisk – hvis screeningen altså viser, at det giver mening.

Broen binder Danmark sammen
En fast broforbindelse over Kattegat vil være med til at binde Danmark tættere sammen. Bilister mellem Jylland og Sjælland vil kunne spare op til to timers kørsel, afhængig af hvor de skal til og fra.

Og så vil fjernbusser over forbindelsen kunne sikre en hurtigere og nemmere forbindelse for den kollektive trafik mellem landsdelene. Dertil kommer, at en fast Kattegatforbindelse vil mindske trængslen på de fynske og østjyske motorveje og på den måde spare tid for endnu flere bilister og buspassagerer.

Det vil altså betyde både en mærkbar forskel for den enkelte borger eller virksomhed, som også for samfundet, fordi den tid, vi bruger på at sidde i kø, kan bruges på arbejde eller mere tid med familien.

En Kattegatbro er et meget visionært projekt med store fordele for Danmark og danskerne. Derfor ser jeg frem til, at vi får bedre indblik i mulighederne for en bro med den nye screening.

Politik har aldrig været vigtigere

Få GRATIS nyheder fra Danmarks største politiske redaktion

Omtalte personer

Ole Birk Olesen

MF (LA), medlem af Borgerrepræsentationen (LA), Københavns Kommune
journalist (DJH 1999)