Passagerpulsen: Giv automatisk kompensation ved togforsinkelser

DEBAT: Alt for få får kompensation ved forsinkelser på togrejser, fordi de ikke kender til deres rettigheder. Der er brug for at gøre kompensationen automatisk, så selskaberne ikke kan slippe for at betale, skriver Laura Kirch Kirkegaard.

Af Laura Kirch Kirkegaard
Afdelingschef for Passagerpulsen hos Forbrugerrådet Tænk

Der var ikke lagt fingre i mellem, da Rigsrevisionen fredag 10. maj offentliggjorde sin beretning om information og kompensation til togpassagerer ved forsinkelser og aflysninger. Konklusionerne var klare: DSB og Banedanmark er hverken gode nok til at give passagererne den information eller kompensation, de har krav på.

For os som passagerernes stemme i bus, tog, metro og letbane er de konklusioner ikke særligt opmuntrende − men de er heller ikke overraskende.

Lige siden Forbrugerrådet Tænk Passagerpulsen begyndte sit arbejde i 2014, har netop information og kompensation ved forsinkelser været blandt de vigtigste fokusområder. Vi har foretaget adskillige undersøgelser og været i dialog med hundredvis af passagerer om deres oplevelser.

Kompensation er en rettighed
For os passagerer er én ting generelt det absolut vigtigste. Det er, at vi kommer frem til den tid, som vi er blevet lovet. Opstår der alligevel forsinkelser eller aflysninger, skal vi naturligvis have ordentlig information.

Det er både stressende og frustrerende at stå på en overfyldt perron fyldt med forvirrede passagerer uden at vide, om der går fem eller 35 minutter, før toget kommer – hvis det da overhovedet kommer. Gør det ikke det, skal vi jo finde en anden løsning for at nå at hente børnene, nå til mødet, komme til tiden på arbejdet eller mødes med daten.

Når toget er væsentligt forsinket, er der tale om en forringelse af det produkt, vi har købt. Derfor skal vi kompenseres – ligesom vi også skal med andre produkter, der ikke lever op til det, som vi er blevet lovet. Kompensation ved forsinkelser er en grundlæggende rettighed, som vi blandt andet har i EU's forordninger.

Kun halvdelen kender til rejsetidsgaranti
Siden 2015 har vi derfor løbende lavet undersøgelser om rejsetidsgarantien. Helt fra begyndelsen har der desværre tegnet sig et billede af, at alt for få passagerer kender til deres rettigheder, og at togselskabernes information ikke er god nok.

Selvom der er sket forbedringer siden 2015, er det langtfra godt nok. Det viser Rigsrevisionens rapport med al ønskelig tydelighed.

Kun lidt over halvdelen af passagererne kender til rejsetidsgarantien. Blandt pendlerne er kun 15 til 25 procent tilmeldt den såkaldte pendlerrejsetidsgarantiordning. Tusindvis af passagerer går stadig glip af kompensation, svarende til millioner af kroner. Det er på trods af, at kompensationen altså er en lovsikret rettighed.

Grundlæggende er vi derfor også glade for, at statsrevisorerne nu anbefaler at gøre kompensationen automatisk. Som statsrevisorerne selv formulerer det, så skal passagererne ikke kæmpe for at få det, de har krav på.

Selskaberne skal betale til alle
Automatisk kompensation vil i vores øjne være den absolut mest effektive sikring af passagerernes rettigheder. Forbrugerrådet Tænk Passagerpulsen har selv foreslået det flere gange, blandt andet fordi at vi kan se, at det fungerer i udlandet.

Transport for London har flere gange automatisk sat penge ind på passagerernes Oyster Card, hvis der har været større nedbrud. Andre steder i Storbritannien − hos togselskaberne Virgin Trains og C2C − findes der også ordninger, hvor passagererne automatisk får kompensation ved forsinkelser.

Teknisk er der os bekendt intet i vejen for automatisk at give passagererne, hvad de har krav på. Men selskaberne tøver, til trods for at de formodentlig kan spare penge på administration, når de ikke skal sagsbehandle udbetaling af kompensationen til forsinkede passagerer. Det er svært ikke at få den tanke, at det handler om til gengæld at spare penge, hvis man slipper for at betale til alle, der har krav på det. Men det holder jo ikke – og det er netop, hvad statsrevisorerne slår fast.

Nu er der valgkamp. Én af de første ting, som vi vil hjælpe en ny transportminister med, er at få del i vores viden og erfaring om automatisk udbetaling af kompensation, så passagererne kan få det, de har krav på.

God information og kompensation − det er afgørende, hvis toget skal være en attraktiv transportform, som danske passagerer har lyst til at vælge. Og sådan skal det helst være.

Forrige artikel Dansk Vejforening: Gør velfungerende infrastruktur til et valgtema Dansk Vejforening: Gør velfungerende infrastruktur til et valgtema Næste artikel Olsen Dyhr, Heunicke og 3F: Fair transport kræver stærke EU-alliancer Olsen Dyhr, Heunicke og 3F: Fair transport kræver stærke EU-alliancer
Besparelser på DSB nærmer sig en milliard årligt

Besparelser på DSB nærmer sig en milliard årligt

BAGGRUND: Statens årlige tilskud til DSB er reduceret med over 700 millioner kroner, siden den tidligere SR-regering lagde grunden for statsbanernes økonomi frem til 2024. Forude venter et usikkert årti.