Pihl Lorentzen: Jernbanen skal tilbage på sporet

DEBAT: Regeringen skal have forhandlet en bred politisk trafikaftale på plads. Det kræver, at togdriften kommer tilbage på sporet, så vi undgår trængsel på vejene, skriver Kristian Pihl Lorentzen.

Af Kristian Pihl Lorentzen
MF og transportordfører for Venstre

Som jeg har slået fast i et tidligere indlæg, så har det topprioritet med forhandling af en bred politisk aftale om gennemførelse af påtrængende trafikale investeringer frem mod 2030 landet over.

Ikke mindst vejnettet trænger mange steder til et løft af kapaciteten, så fremkommeligheden og sammenhængskraften styrkes.

Venstre er derfor meget optaget af, at mest muligt af den blå trafikaftale fra marts 2019 bliver ført ud i livet med en ny aftale.

Det er forhåbentligt inden for rækkevidde, idet især det nye regeringsparti, Socialdemokratiet, før valget havde travlt med at rose aftalens mange konkrete vejprojekter – til stor glæde for S-borgmestre og andre lokale S-folk rundt om i landet.

Udfordringen bliver selvsagt regeringens støttepartier, Enhedslisten og SF, der i både det såkaldte forståelsespapir og ved et samråd med transportministeren lod forstå, at der ikke skal investeres i vejnettet, selvom både fremtidens grønne biler og hovedparten af den kollektive transport – busdriften – er totalt afhængig af fremkommelige og sikre veje.

Jeg forudser hårde forhandlinger om den sag. 

Udfordringen på jernbanen
Men investeringer og nye anlægsarbejder er absolut ikke det eneste mål i de kommende måneder.

Genopretning af en pålidelig og stabil jernbanedrift er en stor udfordring, der kræver stærkt og vedholdende politisk fokus. Herunder ikke mindst omkring udrulningen af det store landsdækkende signalprojekt, der allerede har givet alvorlige problemer med forsinkelser og fordyrelser til følge.

Men værst af alt, så har det sammen med aldrende lokomotiver og tog hos DSB medført, at en del passagerer efterhånden foretrækker bilen.

Dertil kommer, at den danske togdrift er uhyggelig dyr sammenlignet med andre lande. Billetpriserne er høje, selvom staten giver svimlende 3,5 milliarder om året i direkte tilskud til togdriften.

Tog til tiden er topprioritet
Disse barske realiteter skriger på, at vi politikere sætter fuldt fokus på at få den eksisterende jernbane tilbage på sporet frem for at satse på langsigtede, prestigeprægede og dyre anlægsprojekter i Østjylland og andre steder.

At togene kommer til at køre til tiden og mere effektivt snarest muligt er langt vigtigere, end at der vindes nogle dyrekøbte minutter i rejsetid mellem Aarhus og Odense om otte-ti år.

Dertil kommer, at den danske organisering af jernbanen givetvis er både ineffektiv og for kompliceret, så vi ender med at få alt for lidt for de mange skattekroner, der hvert år bevilges til jernbanen. Også her skal der tages hårdt fat. 

Det er mit håb, at vi på tværs af partierne kan samle kræfterne om at få togdriften tilbage på sporet. Hvis ikke det lykkes, vil der i fremtiden blive endnu mere trængsel på vejene. Hvor der er vilje, er der vej – og tog til tiden!

Forrige artikel Dansk Energi: Forlæng afgiftsfritagelsen for el til biler Dansk Energi: Forlæng afgiftsfritagelsen for el til biler Næste artikel Nye Borgerlige: Brugerbetaling på broer og veje hæmmer sammenhængskraften Nye Borgerlige: Brugerbetaling på broer og veje hæmmer sammenhængskraften
 • Anmeld

  Ib Lunde · konsulent transportanalyser

  Spildte muligheder

  Siden Anders Fogh blev statsminister i 2001 har Venstre om nogen forsømt at udbygge den danske transportinfrastruktur. Her har Pihl Lorentzen spillet en væsentlig rolle. Det eneste som blev prioriteret over alt andet var et mystisk projekt med en tunnel under Østersøen mellem Rødby og Puttgarten. Her var det bærende element at godstog mellem Sverige og Tyskland skulle kunne opnå en mindre tidsbesparelse ved ikke at skulle over Storebæltsbroen.
  Tyskerne var imod projektet og bilisterne ville ikke vinde noget ved det. Men den danske stat skulle garantere det hele med et forventet tab på mellem 50 og 100 milliarder kroner. Forberedelserne til projektet har forvredet udviklingen i jernbanesystemet over Sjælland med den besynderlige etablering af en separat bane mellem Køge og Ringsted hvis konsekvenser har været uoverskuelige for den øvrige jernbanetrafik på Sjælland og muligvis har været med til at fremprovokere de katastrofalt forkerte beslutninger omkring etablering af et nyt signalsystem
  Det ville være befriende om Pihl Lorentzen ville vedgå de fortidige synder og være med til at rydde op efter rodet

 • Anmeld

  Ole Rasmussen · Ingeniør

  Kritik af trafikpolitikere

  Kære Lorentzen - der er kritik af dig i JP´s leder d 5. September 2019. Citat: " ... men først og fremmest hviler ansvaret på ikke års, men årtiers inkompetente regeringer og trafikpolitikere ..." --- I er en gammel magtgruppe i Transportudvalget og I har ansvar for status. --- Tror det bedste udvalget og regeringen kan gøre nu, er at styrke Kattegats organisationen, således DEN kan udarbejde et alternativ med hurtige tog, som modvægt til det ""Kattegats vejprojekt, som den tidligere minister bestilte hos .... Vejdirektoratet ""

 • Anmeld

  Ib lunde · Konsulent transportøkonomi

  En ny vinkling af en Kattegatforbindelse

  Der er mange gode argumenter for en kattegatforbindelse men det er ikke nødvendigt at der lægges spor til tog på broen.
  Jernbanespor over broen vil fordoble anlægsbudgettet
  Hvis man kombinerede en ny vejbro med busser som transporterede togpassagerne på stykket over broen ville man forbedre rentabiliteten for projektet markant uden nævneværdig forlænget rejsetid

Regeringen vil forlænge postaftale midlertidigt

Regeringen vil forlænge postaftale midlertidigt

UDSKUDT: Regeringen vil forlænge den nuværende postaftale midlertidigt, selvom aftalen løber ud ved årets udgang. Blå partier og Radikale er utilfredse med, at der først nu er blevet indkaldt til drøftelser.