Rederier: Buksti skal sætte kikkerten for det andet øje

REPLIK: Tidligere trafikminister Jacob Buksti (S) foreslår, at søfart skal høre under Transportministeriet. Men søfart er først og fremmest erhverv, og det hører derfor helt naturligt under Erhvervs- og Vækstministeriet, mener Anne H. Steffensen, adm. direktør i Danmarks Rederiforening.

Af Anne H. Steffensen 
Adm. direktør i Danmarks Rederiforening

Den tidligere trafikminister Jacob Buksti (S) udtrykker i debatindlægget ”Søfart er også transport” på Altinget 21. januar, at han kunne ønske sig, at skibsfarten blev omfattet af Transportministeriet fremfor af Erhvervs- og Vækstministeriet for på den måde at skabe et stærkt ministerium, der samler alle transportformer.

Jeg er enig med Buksti i, at ”søfart er også transport”, men så ophører enigheden også i denne sammenhæng. For endnu vigtigere er, at dansk søfart er en af vores helt store globale succeshistorier – søfart er først og fremmest erhverv. Søfartsstyrelsen – og dansk skibsfart – hører så afgjort til under Erhvervs- og Vækstministeriet.

Ikke som andre transportformer
Dansk skibsfart adskiller sig temmelig markant fra andre transportformer, ikke mindst fordi 95 procent  af vores aktiviteter foregår uden for Danmark – og 75 procent uden for EU. Vi er et af Danmarks største og stærkeste eksporterhverv og står for 20 procent af Danmarks samlede eksport.

Det er derfor meget svært – og også forkert – at sammenligne skibsfartens behov med andre transportformer som tog og vejtransport, hvor infrastrukturen binder Danmark sammen.

Naturligvis skal transportpolitik samtænkes, så man via planlægning sikrer, at transportformerne supplerer hinanden bedst muligt. De dele af skibsfarten, der har med infrastruktur at gøre – det vil sige for eksempel færger og havne – hører allerede under Transportministeriet, hvilket giver god mening.

Derfor er vi i søfartserhvervet glade for den tætte kontakt og det gode samarbejde, vi nyder med Transportministeriet om de naturlige snitflader. Resten af skibsfarten har groft sagt ikke brug for planlægning – vi har verdenshavene som vores motorvej.

Til gengæld har vi brug for en aktiv, dynamisk og fremsynet erhvervspolitik, der kan understøtte skibsfartens positive udvikling og massive bidrag til dansk økonomi og beskæftigelse. Det har vi i dag, og det har vi også brug for i fremtiden.

Forrige artikel Carina Christensen: Vi forsømmer Jyllandskorridoren Carina Christensen: Vi forsømmer Jyllandskorridoren Næste artikel Hans Chr. Schmidt: Infrastruktur som vækstmotor Hans Chr. Schmidt: Infrastruktur som vækstmotor