Debat

Region Syddanmark om mobilitet: Intet system er stærkere end det svageste led

DEBAT: Vi skal skabe flere valgmuligheder i transportformer og bedre sammenhæng ved at samtænke knudepunkter med indkøbsmuligheder og daginstitutioner, skriver Stephanie Lose (V).

Det er særligt i skiftene mellem de forskellige transportmidler, at vi skal være omhyggelige og skabe de bedst mulige forudsætninger, skriver Stephanie Lose.
Det er særligt i skiftene mellem de forskellige transportmidler, at vi skal være omhyggelige og skabe de bedst mulige forudsætninger, skriver Stephanie Lose.Foto: Emil Helms/Ritzau Scanpix
Dette indlæg er alene udtryk for skribentens egen holdning. Alle indlæg hos Altinget skal overholde de presseetiske regler.

I de sidste mange år er privatbilismen blot steget og steget.

På den ene side er det udtryk for større velstand i samfundet og øget aktivitet, men det præsenterer også flere udfordringer – ikke mindst for klimaet.

Heldigvis vinder elbilerne indpas, så aftrykket på klimaet mindskes. Men det er ikke alle udfordringer, der kan løses med elbiler.

Eksempelvis varslede Transport-, Bygnings- og Boligministeriet i 2018, at vi i 2030 vil tilbringe 61 procent mere tid i trængsel på det overordnede vejnet og 149 procent mere tid i trængsel i de største danske byer i forhold til i 2015.

Det kan ikke alene håndteres ved at udbygge infrastrukturen. Det er også nødvendigt med en gentænkning på transportområdet, hvis vi ikke skal sidde endnu mere i kø, end mange allerede gør i dag.

Temadebat

Hvordan skaber vi sammenhængende rejser?
Stigende pendlertal skaber behov for at øge transportmulighederne.

Men eftersom at udbygninger koster – også på klimakontoen – vil aktører benytte den nuværende kapacitet bedst muligt og udnytte de tomme sæder i biler, busser eller toge – og helst i sammenhæng med cykelture.

Det stiller krav til et sammenhængende, bæredygtigt transportsystem, hvor hovednettet ikke alene består af veje, jernbaner og broer, men også af cykelstier, stationer og knudepunkter, som kobler samkørsel, mikromobilitet og cykelture sammen.

Altinget giver ordet til politikere, interessenter og eksperter, som i en temadebat vil komme med bud på, hvordan de vil gøre rejsen lettere og mere fleksibel for pendlerne.

Hvordan udnytter vi de tomme sæder i bilerne, hvordan får vi flere til at tage cyklen til toget, og hvordan kommer pendlerne videre fra deres endestation til deres destination? Og giver mere fleksible rejser samfundsøkonomiske besparelser – eller er det grøn snak?

Her er deltagerne:

 • Anna Thormann Boesen, programleder for bæredygtig mobilitet, Gate 21
 • Benny Engelbrecht (S), transportminister og medlem af Folketinget
 • Hans-Henrik T. Ohlsen, formand, Danske Delebiler
 • Kirsten Jensen (S), bestyrelsesformand i Movia og borgmester i Hillerød Kommune
 • Klaus Bondam, direktør, Cyklistforbundet 
 • Kristian Agerbo, global direktør for politik og byudvikling, Voi
 • Kristian Pihl Lorentzen (V), transportordfører og medlem af Folketinget
 • Matias Møl Dalsgaard, direktør, Gomore
 • Sophie Hæstorp Andersen (S), formand, Region Hovedstaden
 • Stephanie Lose (V), formand, Region Syddanmark
 • Susanne Krawack, seniorkonsulent for transport og mobilitet, Concito
 • Thomas Møller Thomsen, direktør, FDM.

Om temadebatter:
I Altingets temadebatter deltager en række aktører, som skriver debatindlæg om aktuelle emner.

Alle indlæg er alene udtryk for skribenternes holdning, og indlæg i Altinget skal overholde de presseetiske regler.

Debatindlæg kan sendes til [email protected].

Bedre sammenhæng og flere valgmuligheder
Vi bliver med andre ord nødt til at gøre alternativer til privatbilismen mere attraktive.

I Syddansk Mobilitetsstrategi, som regionsrådet i Region Syddanmark vedtog sidste år, er der fokus på den sammenhængende rejse, på at skabe en grønnere, mere effektiv og smartere mobilitet og på at understøtte syddanskernes muligheder for at træffe grønnere transportvalg.

Men hvordan gør vi så det? Hvis den sammenhængende rejse skal være et attraktivt alternativ og supplement til privatbilen, skal vi se på både hovedrejsen og transporten til og fra de knudepunkter, hvor skiftene i den kollektive trafik sker – eksempelvis busstoppesteder og togstationer.

Den sammenhængende rejse kan skabe et net af muligheder, når vi sammentænker offentlige og private tilbud samt traditionelle og nye mobilitetsformer. Det handler om at skabe mere og bedre sammenhæng mellem transportformer samt flere valgmuligheder og fleksibilitet på rejsen.

I den sammenhængende rejse danner den traditionelle kollektive trafik med bus og tog som oftest hovednettet og bliver suppleret af mindre, men mere fleksible, løsninger såsom flextur, plustur, samkørsel, cykler, pendlercykler og delekoncepter.

Samtænk knudepunkter med indkøb
Det er særligt i skiftene mellem de forskellige transportmidler, at vi skal være omhyggelige og skabe de bedst mulige forudsætninger for nemme og bekvemme skift, da intet system er stærkere end det svageste led.

I skiftepunkterne, der udgør knudepunkter i den sammenhængende rejse, kan vi eksempelvis tilføje "merværdi" til rejsen ved at samtænke knudepunkterne med dagligdagsfunktioner som indkøbsmuligheder, pakkepost, daginstitution, kaffebod eller fitnesscenter.

Det er dog vigtigt at have for øje, at vi ikke kan putte alle geografiske områder ned i den samme kasse. Forskellige geografier giver forskellige muligheder og kalder på forskellige løsninger.

Fokus på udbud af transportmidler og fysiske faciliteter
I regionens større byer skal vi kigge på én type løsninger, og i landområderne skal der trækkes andre redskaber op af kassen.

Vi ved, at vi skal tænke nyt, varieret og fleksibelt og have fokus på tilbud, der tager udgangspunkt i syddanskerne og deres behov.

Skal der i væsentligt omfang ske en styrkelse af mobilitetstilbuddene, skal der altså sættes fokus på både udbuddet af transportmidler, de fysiske faciliteter i skiftepunkterne samt påvirkning af syddanskernes transportvaner og -adfærd.

Læs også

Derfor vil vi i Region Syddanmark gerne facilitere og indgå i partnerskaber om nye mobilitetsløsninger som eksempelvis delebiler eller samkørsel samt i samarbejde med regionens aktører arbejde med forsøgs- og pilotprojekter, hvor borgerne får mulighed for at afprøve nye transportformer og dermed muligvis oparbejde nye vaner – til gavn for både den enkelte og fællesskabet.

Politik har aldrig været vigtigere

Få GRATIS nyheder fra Danmarks største politiske redaktion

Omtalte personer

Stephanie Lose

Økonomiminister (V), næstformand for Venstre
cand.oecon. (Syddansk Uni. 2006)

0:000:00