Regionsrådsformand: Vi mangler en strategi for infrastrukturen

DEBAT: Danmarks infrastruktur har brug for en fælles masterplan, der i fremtiden skal sikre et mobilt Danmark. Planen er vigtig for Danmarks vækst og sammenhængskraft, men regeringen mangler politisk vilje.

Af Ulla Astman
Regionsrådsformand i Region Nordjylland

Region Nordjylland arrangerede i april en konference om infrastruktur og mobilitet sammen med de nordjyske kommuner.

En konference, som såvel borgmestre og tekniske udvalg samt de to transportpolitiske ordførere Rasmus Prehn (S) og Kristian Pihl Lorentzen (V) deltog i.

På konferencen satte vi fokus på vore ønsker til statslige investeringer i infrastruktur i Nordjylland og sammenhængen med det øvrige Danmark. Desuden drøftede vi, hvordan vi i Nordjylland bedst muligt anvender de begrænsede midler, vi selv har til rådighed til området.

Målet er at skabe god mobilitet for alle – og ved god mobilitet forstår jeg at skabe balance mellem de transportmuligheder, der udbydes, f.eks. via infrastruktur og kollektiv trafik, og behovet for at blive transporteret.

Det skal være en plan, der underbygger bæredygtig adfærd
Vi skal ikke blot udbygge infrastrukturen. Vi skal også påvirke behovet for at blive transporteret og hjælpe borgerne til en mere bæredygtig adfærd, hvor bilen anvendes, hvor den er bedst, og andre transportformer som cykel, gang og kollektiv trafik anvendes til de ture, hvor de er det mest hensigtsmæssige valg.

Derfor arbejder vi målrettet på at forbedre mobiliteten i vores region. Bl.a. skal Nordjyllands Trafikselskab i fremtiden ikke blot stå for kollektiv trafik, men også koordinere busser, tog, taxa, delebiler m.v. med henblik på forbedret mobilitet for alle.

Derfor bliver alle nordjyder her i maj tilbudt det nye informationssystem ”Min Rejseplan”, som gør det let at finde, booke og betale for rejser, der omfatter bus, tog, taxi, delebiler m.v.

Vi skal i fremtidens Danmark anvende hele paletten
Infrastruktur og mobilitet er et vigtigt værktøj til at skabe et Danmark i balance. Her skal vi huske de mange borgere, der bor uden for landets større byer.

For dem skal der også være gode muligheder for at blive transporteret til bl.a. uddannelse, arbejde, fritidsaktiviteter og på indkøb.

Transportministeren nedsatte i efteråret en ekspertgruppe, som i marts kom med deres bud på fremtidens mobilitet i Danmark. Et godt stykke arbejde, der peger på nødvendigheden af, at vi i fremtiden ikke blot investerer i nye veje eller kollektiv trafik, men satser bredere på samkørsel, delebiler m.v.

I det lys er det ærgerligt, at diskussionen på Christiansborg går på, om blå blok skal have flere veje, eller rød blok skal have mere kollektiv trafik. Set fra min stol er det ikke et enten-eller.

Vi skal med omtanke anvende hele paletten og herunder også forbedre rammerne for, at vi i fremtiden kan transportere os på flere og nye måder.

Der mangler en fælles masterplan
Derfor har vi behov for en overordnet strategi for udvikling af infrastruktur og mobilitet i hele Danmark – en masterplan. Både Rasmus Prehn og Kristian Pihl Lorentzen taler om, at der skal laves en masterplan for udvikling af infrastruktursektoren.

Men hidtil har de ikke gjort noget ved det. Samtidig siger regeringen, at der først er penge til ny infrastruktur efter 2020. Så hvorfor ikke bruge tiden indtil da på at finde ud af, hvad vi skal bruge pengene til?

Vi deltager fra Region Nordjylland og de nordjyske kommuners side meget gerne i dette arbejde.

Både i Norge og Sverige har man i mange år haft et sådant samarbejde om fælles planer, som jeg mener, vi kan lære meget af. Og vores egen konference viste, at vi regionalt og kommunalt er klar til at tage vores del af ansvaret – men det kræver, at man fra statens side inviterer til dialog.

I Nordjylland har vi en fælles regional mobilitetsstrategi, som fungerer som vores regionale masterplan, men vi savner en statslig strategi, vi kan spille sammen med. Og en fælles masterplan vil være en vigtig brik til at skabe vækst og sammenhængskraft i hele Danmark.

Forrige artikel DF: Vi bør droppe store dele af togfond i ny masterplan DF: Vi bør droppe store dele af togfond i ny masterplan Næste artikel Hæstorp: Investeringer i fremtidens trafik skal lægges, hvor det gavner mest Hæstorp: Investeringer i fremtidens trafik skal lægges, hvor det gavner mest
Kommuner køber elbusser fra Kina

Kommuner køber elbusser fra Kina

GRØN OMSTILLING: Langt de fleste elbusser produceres i dag i Kina, der for øjeblikket viser muskler på det voksende europæiske marked for offentlig grøn transport. Både Roskilde og København har været på indkøb.