Debat

S-politiker: Cepos læser letbane-rapport som fanden læser bibelen

REPLIK: Cepos skriver, at debatten om Letbanen i Ring 3 er fyldt med fejlagtige og udokumenterede påstande. Det kan der være noget om, i hvert fald hvis man kigger nærmere på de påstande, som Cepos selv kommer med, skriver Jakob Skovgaard Koed (S).

Hvis Cepos gerne vil have mere fakta på banen i debatten om letbanen, så bør de tage et kritisk gensyn med deres eget indlæg i Altinget, skriver Jakob Skovgaard Koed (S).
Hvis Cepos gerne vil have mere fakta på banen i debatten om letbanen, så bør de tage et kritisk gensyn med deres eget indlæg i Altinget, skriver Jakob Skovgaard Koed (S).Foto: Hovedstadens Letbane, illustration af station i Glostrup
Anders Brønd Christensen
GDPRDeleted
Vis mere
Dette indlæg er alene udtryk for skribentens egen holdning. Alle indlæg hos Altinget skal overholde de presseetiske regler.

Af Jakob Skovgaard Koed
Byrådsmedlem i Gladsaxe kommune (S) og civilingeniør i Transport og Logistik fra DTU

I det seneste debatindlæg i Altinget fra Cepos beskyldes tidligere indlæg, i debatten om letbanen i Ring 3, for udokumenterede og fejlagtige påstande.

Men virkeligheden er, at Cepos’ eget indlæg om letbanen inkluderer fejlagtige påstande og henvisninger, der fortolkes til fordel for eget synspunkt.

Egne antagelser og usikre tal
Flere gange har Cepos fremført, at trængslen stiger på Ring 3 som følge af letbanen, det bygges på en sætning fra VVM-rapporten af 2015.

Fakta
Deltag i debatten!
Skriv til [email protected]

Her fremgår det, at hastigheden falder (0,2 procent i gennemsnit) som følge af stigende trængsel på Ring 3. Og ja, trængslen stiger, men det kan man ikke bare tilskrive letbanen. Argumentet er Cepos’ egen antagelse og fortolkning af VVM-rapporten.

Den stigende trængsel fremkommer til dels øget befolkningstilvækst, samt generelt mere og længere pendling. Dette kan blandt andet læses i 2013-udredningen under kapitel fire, hvor de to basisscenarier uden letbanen viser et stigende antal personture, samt en mindre fald i scenarierne med letbanen indregnet.

Virkeligheden er, at Cepos’ eget indlæg om letbanen inkluderer fejlagtige påstande og henvisninger, der fortolkes til fordel for eget synspunkt.

Jakob Skovgaard Koed
Byrådsmedlem i Gladsaxe kommune (S) og Civilingeniør i Transport og Logistik fra DTU

Den senere VVM-rapport beskriver også dette i dens kapitel syv, hvor antallet af bilture beregnes til at vokse med 11 procent allerede i 2020/2021 i scenariet uden letbanen.

VVM-rapporten nævner samtidig, at detailprojekteringen af signalanlæg gør, at mange af tallene, der benyttes, kan blive ændret. Samtidig er der problematikken om brug af forældede hastighedsnedsættelser for bilister, som jeg vender tilbage til.

Stadig god gevinst ved letbanen
Det er jo netop for at dæmme op for den stigende trængsel, at man bygger letbanen.

Letbanen blev også i 2013 blev estimeret til at flytte 4000 personture fra bilen og ind i letbanen. Men ingen har nogensinde forestillet sig, at letbanen ville føre til et direkte fald i trængslen. Det kræver, at man ser på langt flere tiltag i det kollektive net samt vejene.  

Samtidig påstår Cepos i det nævnte samt tidligere indlæg, at anlæggets gener for trafikanterne overstiger tidsgevinsterne for letbanen. Her bruges tal fra den tidligere nævnte 2013 udredningen omkring letbanen.

Problemet er bare, at man sammenligner et forældet nettotal, hvor gevinsterne for letbanen er fratrukket tidstabet for bilister. Et tidstab, der fremkommer af, at der tidligt i projektet fra antaget langt flere hastighedsnedsættelser langs Ring 3, end der i dag er indlagt i projektet.

Altså er en stor del af det i 2013 indregnede tidstab for bilisterne i dag elimineret.   

Dengang i 2013 blev tidsgevinsterne for letbanen alene udregnet til knap 1,9 milliarder kroner - og dermed langt over påstanden om tidsgener i anlægsfasen for bilister på 0,5 til 1 milliard kroner.

Samtidig tyder meget på, at en ny samfundsøkonomisk analyse i dag ville estimere letbanens tidsgevinst en del større, nemlig som følge af den øgede tilflytning til området langs Ring 3 og den dertil følgende trængsel, der øges mere end forventet i 2013.

Cepos bør smage egen faktamedicin
Letbanen vil uundgåeligt have en effekt på trafikafviklingen, primært i krydsene, men ikke langs hele Ring 3, da antallet af vejbaner generelt opretholdes i projektet. Men påstanden om at alene letbanen er skyld i generelt stigende trængsel på Ring 3, samt at tidsgevinsterne er negative, er udokumenteret og fejlagtige.

Disse forhold kunne Altinget meget passende også tage med i et bedre kvalitetssikring af debatindlæg, hvis altså man følger op på Cepos' ønske.

At en økonom fra en borgerlig tænketank tillægger en samfundsøkonomisk beregning ekstremt meget, hvis ikke altafgørende vægt, kan egentlig ikke undre. Men en hurtig opringning til trafikforskerne hos DTU Transportcenteret kan bekræfte, at en cost-benefit- analyse, der primært er egnet til en intern sammenligning af projekter, ikke kan stå alene i en beslutningsproces.

Jeg ser for eksempel frem til mere kritik fra Cepos af den kommende metro i København, der havde et lignede beregnet samfundsøkonomisk underskud, som letbanen blev beregnet til i 2013.  

Politik har aldrig været vigtigere

Få GRATIS nyheder fra Danmarks største politiske redaktion


0:000:00