Sophie Hæstorp: Ingen vej uden om trængsel, men regionen går ikke i stå

DEBAT: I 2035 vil bilister i hovedstaden spilde over 25 millioner timer i trafikken på grund af trængsel. Det er et irritationsmoment for den enkelte, men risikerer også at underminere Københavns konkurrenceevne som attraktiv metropol, skriver Sophie Hæstorp Andersen (S).

Af Sophie Hæstorp Andersen (S)
Regionsrådsformand i Region Hovedstaden

I den nye rapport fra ”Mobilitet for fremtiden” (pdf), slår transportministerens ekspertgruppe det helt fast: Vi kan ikke kan bygge os ud af trængselsproblemerne i de store byer og slet ikke i myldretiden.

Men jeg tror på, at vi kan gøre turen bedre for alle os, som færdes i regionen - og øge mobiliteten. Det kræver dog, at vi tør tænke nyt – og ikke mindst får en mere helhedsorienteret trafikplanlægning og -investeringer i Hovedstaden.

Christiansborg nøler med investeringerne
Region Hovedstaden har sammen med kommunerne peget på en række infrastrukturprojekter, som samlet set vil øge mobiliteten både på vejene og på skinnerne.

Eksempelvis vil en Ring 5 Syd kunne aflaste Køge Bugt Motorvejen - og en metrolinje fra Ny Ellebjerg til Emdrup St. samt en letbane fra Gladsaxe Trafikplads til Nørrebro St. vil kunne gøre hverdagen nemmere for mange tusinde daglige pendlere.

Og der er flere store stationsprojekter klar her i regionen eksempelvis i Hillerød, Herlev og Glostrup, hvor vi – ligesom passagererne - står trippende tilbage på perronerne og venter på, at staten og politikerne på Christiansborg får sat gang i de investeringer, som er nødvendige for, at hverdagen bliver nemmere for os pendlere.

Hovedstadsregionen er en motor for vækst og udvikling – og derfor er det vigtigt, at få en samlet investeringsplan for Hovedstaden. Næsten 40 procent af Danmarks BNP bliver skabt her, og virksomheder med adresse i hovedstadsregionen står for omkring halvdelen af den danske eksport, og det er her, at der bliver skabt flest nye arbejdspladser.

25 millioner spildte timer
Samtidig oplever vi i regionen, at der frem til 2025 vil være en befolkningstilvækst på cirka 20.000 borgere om året. Alligevel har hovedstadsregionen en lavere vækst end de internationale metropoler, som vi typisk sammenligner os med - eksempelvis Stockholm og Amsterdam.

Og vi ved, at mobilitet og livskvalitet spiller en helt central rolle i den internationale konkurrence om at tiltrække og fastholde virksomheder, arbejdskraft og indbyggere.

Derfor koster det dyrt for samfundet, når trængslen stiger – og her er prognoserne ikke med os.

Vores seneste tal viser os, at bilisterne i 2015 samlet set spildte 12,3 mio. timer på Hovedstadens veje (9 mio. i 2013) på grund af trængsel, og prognoserne viser, at vi kommer til at se en fordobling til 25,8 mio. spildte timer i trafikken i 2035.

Algoritmer viser vejen
Men vi kan også gøre turen bedre på den mere korte bane ved at hjælpe trafikanterne til at tage mere rationelle og oplyste valg ved hjælp af trafikinformation og datadrevne intelligente trafikprognoser.

På baggrund af vejarbejder, banearbejder, vejrudsigt samt løbende trængselsmålinger og opståede hændelser kan en algoritme, som vi kender det fra for eksempel Google, komme med et kvalificeret bud på, hvordan man bedst får dækket sit transportbehov den pågældende dag.

Ideen er, at man åbner mobilen om morgenen for at se om for eksempel en kombination af cykel, bus og metro er hurtigere end bilen, hvis man skal afsted fra Hørsholm til Frederiksberg i myldretiden.

Kommunerne, Vejdirektoratet, Movia, DMI og Banedanmark skal derfor i højere grad sammenkøre deres data, således at DOT, Rejseplanen eller en helt tredje part både kan give aktuel status og bringe en ”vejrudsigt” for trafikken det kommende døgns tid.

Det kræver dog vilje til turde at tænke nyt, på tværs og udfordre den traditionelle trafikplanlægning, så den bliver mere datadreven og brugerstyret.

Forrige artikel Transportkonsulent: Danmark skal ikke være grøn duks for enhver pris Transportkonsulent: Danmark skal ikke være grøn duks for enhver pris Næste artikel Europæisk tænketank: Her er tre værktøjer til renere transport i EU Europæisk tænketank: Her er tre værktøjer til renere transport i EU