Trafikforum: Teknik og nye vaner udfordrer transportinvesteringerne

DEBAT: Selvkørende biler, deleøkonomi og nye transportvaner vil ændre trafik- og transportmønstrene, skriver redaktør i Kollektiv Trafik Forum, Mikael Hansen. Han plæderer for investeringer i IT-infrastruktur, men også i baner, veje og busser.

Af Mikael Hansen
Redaktør i Kollektiv Trafik Forum

IT-infrastruktur bliver en ny fast bestanddel af fremtidens transportinvesteringer.

Den eksisterer allerede i alle transportsektorens delsektorer, men kravene og udgifterne må forventes at blive markant større i de kommende årtier.

Tænk bare på selvkørende biler, som på verdensplan introduceres med en hastighed, som kommer bag på de fleste – selv når det teknologiske hype tages i betragtning.

Et godt spørgsmål er: Hvilke krav vil selvkørende biler stille til infrastrukturen – den fysiske og den digitale?

Mobility as a Service
Mange andre spørgsmål om den såkaldte mobilitetsrevolution bør belyses og besvares, før nye infrastrukturinvesteringer planlægges.

Mobilitetsrevolutionen vil også påvirke den kollektive trafik. Der vil stadig være brug for tog, metro, letbaner og busser, men kravene til samarbejdet med andre transporttilbud vil blive større.

Nye mobilitetskoncepter vil se dagens lys. Samlebetegnelsen er ”Mobility as a Service” eller MaaS.

Endnu et godt spørgsmål: Hvilke krav vil MaaS stille til den kollektive trafiksektor og til kommende samarbejdspartnere, bl.a. taxi, samkørsel, delebiler, delecykler? 

Må ikke nedtone traditionel kollektiv trafik
Det ville til gengæld være helt misforstået at nedtone investeringer i traditionel kollektiv trafik på baggrund af forudsigelser om mobilitetsrevolutionens udfald. Ingen kender i dag det endelige miks af de kommende teknologier og ændringer i transportvaner – endsige hvornår ændringerne slår igennem.

Veje, jernbaner, metro og letbaner skal også i fremtiden stille den nødvendige kapacitet til rådighed for samfundets person- og godstransport – sammen med havne og lufthavne.

Kollektiv trafik er som en subsidieret sektor særlig afhængig af offentlige infrastrukturinvesteringer. Tidligere årtiers efterslæb på jernbaneområdet er knap nok indhentet trods milliardinvesteringer. Der er desværre stadig en pænt stykke vej til ”en jernbane i verdensklasse” – og IC4-togene er kun et lille del af problemet.

Trængselsudfordringerne kan heller ikke aflyses på baggrund af mobilitetsrevolutionen. Her kan IT-teknikken hjælpe til med at afhjælpe problemerne, men kan ikke løse dem.

Gammelt og nyt
Busfremkommelighed er ét af helt oplagte områder at satse på. En ny rapport har demonstreret, at bedre busfremkommelighed har en meget høj samfundsøkonomisk rentabilitet – de bedste eksempler viser endda fordele for både buspassagerer og bilister.

Fremtidens investeringer i transportinfrastrukturen skal derfor være en blanding af gammelt og nyt. Forebyggelse af nye efterslæb skal prioriteres højt, men der skal også tænkes langsigtet og visionært.

Transportens IT-infrastruktur vil være et nyt krævende område – teknologisk og økonomisk – for at fremtidens mobilitetsteknologier kan udnyttes optimalt.

Forrige artikel DI: Prioritér virksomhedernes transportbehov DI: Prioritér virksomhedernes transportbehov Næste artikel V: Vejene fører til vækst og velfærd V: Vejene fører til vækst og velfærd