V-ordfører om ny strategi: Godt nyt for provinsens lufthavne

DEBAT: Luftfartsstrategien er en gave til sammenhængskraften i Danmark, som vil styrke indenrigsflyvningen og provinsens lufthavne. Det mener Kristian Pihl Lorentzen, transportordfører fra Venstre.

Kristian Pihl Lorentzen (V)
Transportordfører

Jeg har gennem længere tid deltaget i det politiske forarbejde til den nye strategi for luftfart, som regeringen præsenterede for få dage siden. Der er der tale om virkelig godt nyt for luftfarten som helhed og for provinslufthavnene i særdeleshed.

Strategien sigter efter at styrke luftfarten såvel udadtil som indenrigs. Det er overordnet set vigtigt for Danmark, at vi har flest mulige direkte afgange fra danske lufthavne til destinationer ude i verden. Det gavner nemlig dansk erhvervsliv og de mange borgere, der rejser ud i verden for at få oplevelser.

Men det er også uhyre vigtigt, at vi sikrer bedre rammer for indenrigsruterne, der bidrager markant til sammenhængen i vores land samt vækst i hele Danmark.

Styrker både København og provinsen
En af de udfordringer, som regeringen tager fat på, er de alt for høje lufthavnstakster i København, der fordyrer og svækker indenrigsruterne.

Her lægger vi op til en justering af reguleringen, så den givtige kommercielle forretning i Københavns Lufthavn, i form af butikker og parkering, i højere grad kommer helheden til gode i form af lavere takster.

Det vil også styrke Københavns strategiske placering i forhold til Oslo og Stockholm, blandt andet i forhold til SAS.

Jeg glæder mig over, at regeringen fremfører Venstres forslag om, at indenrigsruterne bliver en del af det ypperlige planlægningsværktøj for den kollektive trafik, Rejseplanen.dk – det vil gavne mange passagerer og fremme deres frie valg af transportform.

Jeg glæder mig også over ministerens tilsagn om, at vi skal drøfte Venstres konkrete forslag om en mere rimelig og solidarisk finansiering af udgifterne til sikkerhedskontrol. De omfattende krav til indkøb af udstyr til sikkerhedskontrol presser især de mindre lufthavne med relativt få passagerer.

Derfor ønsker Venstre en model med indbetaling af de nuværende sikkerhedsbidrag på flybilletten til en fælles national pulje, der herefter skal finansiere udstyr og sikkerhedspersonale i alle danske lufthavne. Det vil blive positivt for provinsen.

Samlet set omfatter luftfartsstrategien en bred vifte af konkrete initiativer inden for 18 fokusområder, der styrker dansk luftfart og de danske lufthavne.

Nu ser jeg frem til, at regeringens udspil skal drøftes med de politiske partier i sensommeren, så vi kan få strategien omsat til konkrete tiltag, der gør Danmark både stærkere og mere sammenhængende.

Forrige artikel Vognmænd: Endelig tager EU vores bekymringer alvorligt Vognmænd: Endelig tager EU vores bekymringer alvorligt Næste artikel Danske Speditører: Chauffører skal ordentligt ud af førerhusene Danske Speditører: Chauffører skal ordentligt ud af førerhusene