V: Slut med lange ventetider, når man tager kørekort

DEBAT: Venstre vil gøre op med lange ventetider til den praktiske køreprøve og sikre hurtig sagsbehandling for personer med særlige helbredsforhold. Nu er det køreskolens elever, der skal i centrum, skriver Venstres transportordfører, Kristian Pihl Lorentzen.

Af Kristian Pihl Lorentzen (V)
Transportordfører

Unge mennesker oplever alt for ofte uacceptabelt lange ventetider på aflæggelse af køreprøver, når de tager kørekort til bil.

Det vil Venstre ikke acceptere. For det er utilfredsstillende og frustrerende for køreskoleeleverne, når de skal vente uge efter uge og måned efter måned på at kunne aflægge en køreprøve. 

Vi vil heller ikke acceptere de alt for lange ventetider ved fornyelse af kørekort. 

Derfor har Venstre fremlagt en kørekortspakke, der skal sætte den enkelte køreskoleelev før systemet.

Prøvegaranti på 14 dage
Vores mål er klart: Vi vil sætte den enkelte køreskoleelev og det enkelte menneske før systemet.

Vi ønsker bl.a. en prøvegaranti på maksimalt 14 dage ved aflæggelse af den praktiske køreprøve. Hvis ikke garantien overholdes, skal myndighederne yde en økonomisk kompensation til køreskoleeleven, i form af at alle omkostninger til ekstra køretimer mv. dækkes.

Det skal være med til at nedbringe ventetiderne på den praktiske køreprøve – til gavn for den enkelte køreskoleelev. Så den enkelte køreskoleelev hurtigere kan komme ud at få erfaring med at køre bil.  

Hurtigere sagsbehandling
Vi vil også gøre noget ved sagsbehandlingstiden i forbindelse med fornyelse eller nyerhvervelse af kørekort for personer med særlige helbredsmæssige forhold. For den gennemsnitlige sagsbehandlingstid i sager, der forelægges sundhedsmyndighederne, var i 2017 over 80 dage.

I enkelte tilfælde var sagsbehandlingstiden helt op til syv måneder. Det er helt uholdbart. Virkningen er, at mange borgere – herunder f.eks. danske chauffører – der har kørsel som levebrød, føler sig trådt under fode af systemet.

Derfor foreslår vi en garanti for en sagsbehandlingstid på maksimalt 45 dage i forbindelse med myndighedernes sagsbehandling og godkendelse af lægeerklæring.

Færdselsstyrelsen får ansvaret
Samtidig vil vi flytte myndighedsansvaret for køreprøverne fra Rigspolitiet til Færdselsstyrelsen. Dermed vil det være Færdselsstyrelsen, der får ansvaret for at uddanne og ansætte prøvesagkyndige samt holde løbende tilsyn med deres opgaveløsning.

Vi ønsker, at politiet skal beholde de ressourcer, de har i dag, og en flytning af myndighedsansvaret vil derfor medføre, at der bliver frigjort ressourcer i politiet til rent politifaglige opgaver.

Endelig ønsker Venstre en tiltrængt modernisering og digitalisering af de forældede teoriprøver.

Vi vil nu drøfte forslagene med partierne i Folketinget med det mål, at køreprøvepakken kan implementeres med virkning fra 1. januar 2020.

Forrige artikel Bondam om nyt cykeludspil: Et paradigmeskifte i transportpolitikken Bondam om nyt cykeludspil: Et paradigmeskifte i transportpolitikken Næste artikel Regionsformand og borgmester: Byg nu de motorveje på Sjælland Regionsformand og borgmester: Byg nu de motorveje på Sjælland