Debat

Venstre: Kilometerbaserede afgifter for lastbiler giver ingen grøn omstilling

I Venstre mener vi ikke, at ekstra skatter og afgifter er vejen frem for den grønne omstilling af lastvognsbranchen. Vi skal i stedet sikre, at virksomhederne og vognmændene har råd til og mulighed for at omstille sig, skriver Kristian Pihl Lorentzen (V).

Venstre har en dyb skepsis overfor kilometerbaserede afgifter, der i deres natur har en skævvridende effekt til skade for udvikling og vækst rundt i hele Danmark, skriver V-transportordfører.
Venstre har en dyb skepsis overfor kilometerbaserede afgifter, der i deres natur har en skævvridende effekt til skade for udvikling og vækst rundt i hele Danmark, skriver V-transportordfører.Foto: Philip Davali/Ritzau Scanpix
Kristian Pihl Lorentzen
Dette indlæg er alene udtryk for skribentens egen holdning. Alle indlæg hos Altinget skal overholde de presseetiske regler.

Regeringen og dens støttepartier besluttede i december 2020, at Danmark fra 2025 skal træde ud af samarbejdet om EU’s vejafgiftsregler. I stedet skal der indføres en kilometerbaseret vejafgift for lastbiler over 12 tons.

Men hvorfor svække vores virksomheder ved at pålægge dem ekstra afgifter, der ikke gavner den grønne omstilling af transportbranchen? Som desuden bidrager til yderligere skævvridning af landet? I stedet for at årelade virksomhederne skal vi gøre dem til aktive medspillere. Det vil være til gavn for både klimaet og vores erhvervsliv.

Klimaforandringerne påvirker os alle, og skal vi vende udviklingen, skal vi handle nu. Derfor arbejder Venstre for en omfattende grøn omstilling af vores samfund, herunder selvfølgelig også af vejgodstransporten.

Temadebat

Hvordan skal modellen for kilometerbaserede afgifter se ud?
Støttepartierne venter på, at regeringen melder ud, hvordan den vil have udformet en afgiftsmodel for kilometerbaserede afgifter for lastbiler.

Socialdemokratiet, Radikale Venstre, SF og Enhedslisten landede i december 2020 aftalen om den grønne omstilling af vejtransporten.

Som en del af aftalen valgte de, at Danmark fra 2025 skulle træde ud af samarbejdet om EU's vejafgiftsregler gennem den såkaldte eurovignet og i stedet skulle indføre en kilometerbaseret vejafgift for lastbiler over 12 tons.

Hvordan bør regeringen udforme afgiftsmodellen? Hvilke greb skal regeringen skrue op – og ned – for? Har regeringen og støttepartierne med et årligt finansieringsbidrag på 500 millioner i 2025 til 2027 afsat nok? Og vil afgifterne for lastbilerne potentielt kunne danne grundlag for roadpricing på personbiler? 

Om temadebatter:
Altingets temadebatter deltager en række aktører, som skriver debatindlæg om aktuelle emner.

Alle indlæg er alene udtryk for skribenternes holdning, og indlæg i Altinget skal overholde de presseetiske regler.

Debatindlæg kan sendes til [email protected].

I Venstre mener vi, at den grønne omstilling skal ske i tæt samspil med branchen og under udnyttelse af nye teknologiske landvindinger. Desuden skal tempoet i omstillingen tilpasses den virkelighed, som transportvirksomhederne befinder sig i. Herunder hensynet til afskrivning af havende transportmateriel samt erkendelsen af, at den grønne omstilling bliver dyr for branchen. Eksempelvis koster en eldrevet lastbil markant mere end en dieseldrevet.

Desuden skal vi tage hensyn til det afgørende politiske mål om et sammenhængende Danmark i bedre balance, ligesom vi skal bevare konkurrenceevnen i den danske transportbranche.

Skepsis for effekten af afgifterne

Det er således uhyre vigtigt, at vi tænker os godt om og får lavet en realistisk og ambitiøs strategi for grøn omstilling af den tunge vejgodstransport. Både på kort og på længere sigt. Det handler om, at vi politikere giver branchen mål og rammer, så den kan gennemføre en omkostningseffektiv grøn omstilling.

Branchen er klar, men venter med længsel på et udspil fra regeringen. Det samme gør de mange klimabevidste forbrugere, der i stigende grad efterspørger grøn transport af de varer, der købes i butikkerne.

Den grønne omstilling skal ske i tæt samspil med branchen og under udnyttelse af nye teknologiske landvindinger

Kristian Pihl Lorentzen (V), transportordfører

Desværre er der ikke megen hjælp til branchen at hente i de røde partiers beslutning fra 2020, om at lastbiler fra 2025 pålægges en kilometerbaseret ny afgift. Derved trækkes der i de efterfølgende år store summer ud af den tunge transport for at blive kanaliseret over i grøn omstilling af personbiler.

Det får vi ikke en grønnere tung transport ud af. Tværtimod svækkes vognmændenes muligheder for at finansiere en dyr grøn omstilling. Desuden har Venstre en dyb skepsis overfor kilometerbaserede afgifter, der i deres natur har en skævvridende effekt til skade for udvikling og vækst rundt i hele Danmark. Især i landsdele, hvor vejene nødvendigvis er lange for at kunne nå.

Der skal være penge til omstillingen

I Venstre mener vi ikke, at ekstra skatter og afgifter er vejen frem for den grønne omstilling af lastvognsbranchen. Vi skal i stedet sikre, at virksomhederne og vognmændene har råd til og mulighed for at omstille sig. De vil gerne.

Af samme årsag foreslog Venstre i infrastrukturforhandlingerne sidste år at afsætte en ambitiøs pulje på 1,2 milliarder kroner til grøn omstilling af den tunge transport. Med disse penge kunne vi tage et ambitiøst grønt skridt med investeringer i grøn tank-infrastruktur eller til at give tilskud til køb af grønne lastbiler efter tysk forbillede.

Læs også

Desværre blev Venstres ønske ikke imødekommet ved forhandlingerne, der endte med en langt mindre pulje til grøn omstilling af tung transport. Men vi kæmper videre. Og vi er klar til at investere i den grønne omstilling.

Venstre lægger hårdt pres på regeringen, for at den omsider kommer på banen med en strategi for grøn omstilling af den tunge transport. På længere sigt tegner der sig gode og lovende grønne løsninger baseret på eksempelvis havvindmøllestrøm.

Men vi skal også i gang på den korte bane med de rådige grønne drivmidler, der kan give reduktioner i transporten her og nu. Strategien skal selvsagt også koordineres med de mål og rammer, der besluttes på EU-niveau, herunder CO2-fortrængningskrav.

Men vigtigst af alt, så skal strategien for grøn omstilling af den tunge transport udarbejdes i tæt dialog med branchen. Vi har nemlig brug for grøn ambitiøs handling, ikke for teoretisk bragesnak og ønsketænkning.

Desværre sidder regeringen på hænderne. Den vedtagne kilometerbaserede afgift for tunge køretøjer giver ingen omstilling. Tværtimod modarbejder den grøn omstilling, fordi branchen malkes for penge.

Der skal som nævnt andre virkemidler til – og penge på bordet. Vi har et kæmpe potentiale, som regeringen hidtil har ignoreret. Venstre er klar til at forhandle og tage ansvar. Vi venter spændt på, at regeringen erstatter flotte grønne floskler med et konkret og realistisk udspil til grøn omstilling af den tunge transport.

Politik har aldrig været vigtigere

Få GRATIS nyheder fra Danmarks største politiske redaktion

Omtalte personer

Kristian Pihl Lorentzen

Næstformand for Færdselssikkerhedskommissionen, major
videregående officersuddannelse (Forsvarsakademiet og Hærens Officersskole 1990)

0:000:00