Bog-portræt af danskerne - hvem er vi?

24. maj 2011 kl. 9:43
DANSKERNE: Med afsæt i Rockwool-forskning har Bent Jensen og Torben Tranæs netop udsendt bog-signalement af danskerne. Hvem er vi? Hvordan lever vi?
| Flere

Bogen "Vi der bor i Danmark" er et tidsbillede af befolkningen og dens hverdag ved indgangen til 2010'erne. Bogen bygger først og fremmest på forskning i Rockwool Fondens Forskningsenhed suppleret med data fra offentligt tilgængelige kilder.

Forfatterne Bent Jensen og Torben Tranæs indleder med at indkredse befolkningens demografi: Hvor mange er vi, og hvordan ændrer befolkningens sammensætning sig? Andre kapitler beskriver derefter danskernes dagligdag, herunder de samfundsmæssige bevægelser, der karakteriserer et dynamisk samfund som det danske: Hvem er vi? Og hvordan lever vi?

Blandt emnerne er: Danskernes forbrug og indkomster, befolkningens geografiske og sociale fordeling, vores samlivsmønstre, livet på arbejdsmarkedet, børnefamiliernes tid og forbrug, vores uddannelsesbaggrund, velfærdsstaten og dens udvikling, befolkningens samfundsmoral, politikernes troværdighed, sort arbejde samt helbred, trivsel og overvægt.

For at perspektivere skildringen af livet her og nu udvides fremstillingen undervejs med en kortere gengivelse af de lange linjer siden 1960'erne, oplyser forlaget Gyldendal.

Vi bor der bor i Danmark. Af Bent Jensen (cand.mag. født 1953) og Torben Tranæs (professor, cand.polit., født 1959). 256 sider, 169,95 kr., udkom 18. maj 2011.

MODTAG ET DAGLIGT NYHEDSBREV FRA ALTINGET.DK