Danske Gymnasier: Det sikre uddannelsesvalg findes ikke

REPLIK: Når direktøren i Arbejderbevægelsens Erhvervsråd peger på, at en faglært uddannelse er det sikre uddannelsesvalg, nedtoner han det større billede og fremhæver undtagelserne. Det sikre uddannelsesvalg findes ikke, og det ville klæde debatten med lidt ordentlighed, skriver Anne-Birgitte Rasmussen i en replik.

Af Anne-Birgitte Rasmussen
Formand for Danske Gymnasier

De unge, der uddannes i dag, må uanset uddannelse se frem til et længere arbejdsliv end nogen tidligere generation på et omskifteligt arbejdsmarked, som stiller fortsat nye og større krav til arbejdstagernes færdigheder.

Intet sikkert valg
En faglært uddannelse er det sikre valg, skriver Lars Andersen, direktør i Arbejderbevægelsens Erhvervsråd (AE) på Altinget onsdag 6. december 2016. En faglig uddannelse som SOSU-hjælper eller elektriker kan rigtig nok være et godt valg for nogle unge, men desværre findes der næppe et sikkert valg.

Der findes flere end 100 erhvervsuddannelser med forskellig længde og indhold, og tilsvarende findes mange korte, mellemlange og lange videregående uddannelser. Lars Andersen forklarer, at der kan findes faglærte, der tjener mere end visse akademikere. Selv har AE for nylig vist, at en akademiker i gennemsnit tjener cirka 23 millioner kroner over et livsforløb, mens en faglært tjener cirka 40 procent mindre, nemlig cirka 14 millioner kroner. AE konkluderer da også, at længere uddannelse fører til højere indkomst.

Urimeligt sammenligningsgrundlag
Billedet er, ikke overraskende, et andet, hvis man sammenligner de faglærte, der tjener mest (for eksempel elektrikere), med de videreuddannede, der tjener mindst (for eksempel pædagoger og kunstuddannede). Men det er ikke et rimeligt sammenligningsgrundlag i forhold til at konkludere noget generelt om erhvervsuddannelser versus videregående uddannelser. Også for elektrikere kan det betale sig at videreuddanne sig.

Fremgangsmåden svarer til at sammenligne lønnen for læger med den for SOSU-hjælpere og herfra konkludere, at akademikere som gruppe tjener cirka tre gange så meget som faglærte, hvilket er korrekt for det enkelte tilfælde, men en overdrivelse for grupperne som helhed. Alt det ved Lars Andersen og AE selvfølgelig godt, men han vælger at nedtone det store billede for i stedet at tage udgangspunkt i undtagelserne. Det ville klæde debatten med en vis ordentlighed.

Stærke generelle kompetencer
For at stå godt rustet til en lang karriere på fremtidens omskiftelige arbejdsmarked er det bedste råd at give de unge måske ikke alene at stile mod nogle snævre jobspecifikke kompetencer, som i visse tilfælde kan åbne op for en hurtig entre på arbejdsmarkedet. De unge bør snarere sørge for at sikre sig nogle stærke generelle kompetencer, der gør dem i stand til løbende at udvikle de jobspecifikke kompetencer, arbejdsmarkedet efterspørger.

Det råd kan bruges, uanset hvilken ungdomsuddannelse den enkelte unge foretrækker. For et entydigt sikkert uddannelsesvalg findes ikke – heller ikke blandt erhvervsuddannelserne.

Forrige artikel Debat: Udenlandske studerende straffes af regeringens symbolpolitik Debat: Udenlandske studerende straffes af regeringens symbolpolitik Næste artikel 3F: Dansk Byggeris angreb på lærlingelønnen er besynderligt 3F: Dansk Byggeris angreb på lærlingelønnen er besynderligt
Mette Frederiksen: De mindste børn kan begynde i skole og daginstitutioner næste uge

Mette Frederiksen: De mindste børn kan begynde i skole og daginstitutioner næste uge

GENÅBNING: Daginstitutioner og de mindste skoleklasser åbner formentlig på onsdag efter påske, men 9.-klassernes eksaminer bliver aflyst, annoncerede statsminister Mette Frederiksen mandag aften. Virksomheder som caféer og restauranter skal fortsat holde lukket, og alle sommerfestivaler aflyses. Frederiksen afviser at have en strategi om flokimmunitet.