Debat

DPU-leder: Skolen kan ikke skabe lykkelige elever

Pædagoger og lærere kan i et vist omfang kompensere for børns psykosociale udfordringer og indgyde dem tillid til, at de nok skal klare sig. Men som samfund må vi have mere realistiske forventninger til, hvad skolen kan levere af trivsel og livslykke, skriver Claus Holm.

Der sættes for høje forhåbninger fra politikerne til skolen som et instrument til at skabe lige muligheder for børn med meget ulige udgangspunkter, skriver Claus Holm.
Der sættes for høje forhåbninger fra politikerne til skolen som et instrument til at skabe lige muligheder for børn med meget ulige udgangspunkter, skriver Claus Holm.Foto: Mads Joakim Rimer Rasmussen/Ritzau Scanpix
Claus Holm
Dette indlæg er alene udtryk for skribentens egen holdning. Alle indlæg hos Altinget skal overholde de presseetiske regler.

Der er altid nogle som ikke trives, og hjælpen kan altid blive bedre og navnlig også dyrere.

Nogenlunde sådan beskrev den kendte økonomiprofessor Jørgen S. Dich det offentliges trang til en slags hjælpeperfektionisme. Det skete i bogen Den herskende klasse fra 1973, hvor Dich også udtrykte, at man samtidig sådan set ikke var oprigtigt interesseret i de bagvedliggende årsager til mistrivsel:

"Man går som regel ikke længere i sin eftersøgning end at påvise forhold, der kan afhjælpes ved ansættelse af trivselskonsulenter."

Med disse og andre krasse ord argumenterede Dich for, at skolen udvikler sig i retning af en slags totalinstitution, der får opgave med at skabe tryghed, trivsel og lykke for individet.

Mekanismen med at politikere overlader allehånde samfundsmæssige dårligdomme til dagtilbud og skoler er ikke blevet mindre aktuel siden 1970'erne – og man må spørge, om det er rimeligt at tildele offentlige institutioner ansvaret for børn og unges individuelle trivsel og livslykke.

Ansvar for den fornødne trivsel

Svaret fra nu afdøde professor i uddannelsessociologi Erik Jørgen Hansen var nej. I hans analyse af velfærdsstaten fandt han en fortsat stigende efterspørgsel på offentlige serviceydelser, som var drevet af middelklassen, og som stillede de fattigste bagerst i køen.

Der skabes urealistisk høje forventninger til skolen.

Claus Holm
Leder af DPU, Aarhus Universitet

Hans eksempel var den offentlige tandpleje, som har bevæget sig fra at fokusere på at helbrede store tandsygdomme som caries og paradentose til tandregulering – for skæve og misfarvede bisser kan jo lede til psykosociale trivselsproblemer.

Erik Jørgen Hansens forslag til at bekæmpe ulighed – også i trivsel – var, måske lidt overraskende, for det første at begrænse den offentlige service inden for kultur, uddannelse, sundhed, tandreguleringer og SU–ydelser, som mest er til fordel for middelklassen.

Og for det andet, at velfærdsstaten ikke bør overlade til eksperter at definere befolkningens mentale behov, men snarere udligne uligheden via overførselsindkomster og uddannelse og sikre enhver "det fornødne".

Men hvordan skabes den fornødne trivsel så, når det gælder samfundets indsats for børn og unge?

Skolen som garant for sundhed

Sundhedsstyrelsen offentliggjorde i marts Den Nationale Sundhedsprofil 2021, hvor 180.000 danskere har svaret på spørgsmål om deres sundhed, sygdom og trivsel. Det fremgår, at stadigt flere unge mistrives. Undersøgerne forklarer dette med, at mental sundhed er et samspil mellem den enkeltes ressourcer, sociale relationer og strukturelle forhold.

Det er svært at være uenig i, men den helgarderende pointe leder forudsigeligt til et batteri af anbefalinger til indsatser, herunder en national handleplan for mental sundhedsfremme, nye kommunale tilbud til børn og unge, informationskampagner og så videre.

Og hovedansvaret for den nationale trivselsfremme overdrages, med tilsvarende vanlig nødvendighed, til skoler og dagtilbud.

Men det skaber urealistisk høje forventninger til skolen om at skaffe den fornødne trivsel.

Stil realistiske forventninger

Sociologisk forskning i skolen, lærerne og pædagogerne har regelmæssigt gennem sidste 50 år peget på, at der fra politisk hold sættes for høje forhåbninger til skolen som et instrument til at skabe lige muligheder for børn med meget ulige udgangspunkter. For skolen har sine klare begrænsninger i den henseende.

Temadebat

Hvad bør der være mindre af i uddannelsessystemet?
Altinget Uddannelse spørger i denne debatrække interessenter fra både grundskolerne, ungdomsuddannelserne og voksen-efteruddannelserne, hvad de vil have mindre af.

Hvordan ville de eksempelvis frigøre tid i undervisningen, hvis de kunne bestemme? Er der noget, de vil pille af skoleskemaet?

Er der generelt opgaver, skoler og institutioner klarer i dag, som de ikke burde beskæftige sig med? Og er der noget særligt, lærerne, lederne eller eleverne vil af med?

Om temadebatter:
Altingets temadebatter deltager en række aktører, som skriver debatindlæg om aktuelle emner.

Alle indlæg er alene udtryk for skribenternes holdning, og indlæg i Altinget skal overholde de presseetiske regler.

Debatindlæg kan sendes til [email protected].

Jo, pædagoger og lærere kan indgyde udsatte børn og elever selvtillid med hensyn til, at de nok skal klare sig på trods af eventuelle belastninger. De kan bruge deres viden og kompetence til at formulere passende optimistiske forventninger og understøtte en positiv udvikling hos eleverne.

Skolen kan også i et vist omfang kompensere for elevers mangel på eget værelse til lektielæsning eller penge til at deltage i skoleudflugter og måske endda for nogle forældres uddannelsesfremmedhed. Men det er så også den trivsel og livslykke som skolen kan tage ansvar for, hverken mere eller bedre.

For i kampen for samfundsmæssig lighed, også i trivsel, må der primært andre udlignende og socialt forebyggende samfundsindsatser rettet mod årsager uden for skolen på banen.

Læs også

Politik har aldrig været vigtigere

Få GRATIS nyheder fra Danmarks største politiske redaktion

Omtalte personer

Claus Holm

Lektor, institutleder, Danmarks institut for Pædagogik og Uddannelse, Aarhus Universitet
cand.mag. i statskundskab og filosofi (Københavns Uni. 1995), Ph.d.

0:000:00