Debat

EL: Der skal ikke høstes profit af daginstitutioner

DEBAT: De 1,6 milliarder kroner, der ved sidste års finanslovsaftale blev afsat til bedre normeringer, skal komme alle børn til gode. Derfor skal de ikke kunne havne i private institutionsejeres lommer, skriver Jakob Sølvhøj.

Daginstitutioner er blevet en lukrativ forretning for velfærdskoncerner i de øvrige nordiske lande, skriver Jakob Sølvhøj. (Foto: Arthur J. Cammelbeeck/Altinget)<br>
Daginstitutioner er blevet en lukrativ forretning for velfærdskoncerner i de øvrige nordiske lande, skriver Jakob Sølvhøj. (Foto: Arthur J. Cammelbeeck/Altinget)
Dette indlæg er alene udtryk for skribentens egen holdning. Alle indlæg hos Altinget skal overholde de presseetiske regler.

Af Jakob Sølvhøj (EL)
Børne- og undervisningsordfører

Det er på høje tid, at der bliver lukket for muligheden for at trække profit ud af vores daginstitutioner. 

I år er det 15 år siden, at den daværende Fogh-regering gav grønt lys for at gøre daginstitutioner til en forretning. Lige siden har Enhedslisten arbejdet for at forhindre en udvikling, hvor dette centrale velfærdsområde gøres til en forretning for private investorer.

Debatten om profit på børn er blevet aktualiseret i forbindelse med forhandlingerne om udmøntning af finanslovsaftalen om minimumsnormeringer. Da partierne bag finansloven tidligere på året fordelte de første 500 millioner kroner til forbedring af normeringerne, fik privatinstitutionerne ikke del i midlerne. 

Fakta
Dette indlæg er alene udtryk for skribentens egen holdning. 

Alle indlæg hos Altinget skal overholde de presseetiske regler.

Debatindlæg kan sendes til debat@altinget.dk

Det kan der ændres på ved udmøntningen af de næste midler. Enhedslisten mener, at de 1,6 milliarder, der er afsat i finanslovsaftalen, skal ud at virke på alle landets daginstitutioner, men det forudsætter, at vi får lukket for adgangen til at trække overskud ud af de private institutioner. 

Penge afsat til bedre normeringer skal ikke kunne ende i private institutionsejeres lommer. Det er vigtigt at forhindre en udvikling i Danmark som den, vi har set i de øvrige nordiske lande, med fremvækst af store private koncerner, der først og fremmest driver institutioner med fortjeneste for øje.

Det vil ikke være noget omfattende politisk indgreb at stoppe muligheden for at høste profit på privatinstitutioner, men det er vigtigt, at vi får det gennemført nu.

Jakob Sølvhøj (EL), Børne- og undervisningsordfører

De norske og svenske erfaringer
Der er tjent store penge på daginstitutionsdrift i Norge og Sverige. 

For godt fem år siden kunne man for eksempel i norsk presse læse, at investeringsfonden Capman havde solgt den norske børnehavekæde Espira til den svenske kapitalfond EQT. Capman havde i 2008 købt børnehavekædens 36 børnehaver af en norsk rigmand for 300 millioner norske kroner. 

Ved videresalget var kæden vokset til 75 børnehaver. Salgsprisen var hemmelig, men blev af norsk presse anslået til 850 millioner kroner. En betragtelig økonomisk gevinst på nogle få års ejerskab.

Kapitalfonden EQT ejede i forvejen Nordeuropas største undervisningskoncern, Academia, som den norske børnehavekæde dermed blev en del af. Siden er den norske Espira kæde vokset yderligere, så den i dag omfatter 104 børnehaver. Omsætningen var i 2018/19 på knap 1,8 milliarder og overskuddet på godt 65 millioner norske kroner.

Ud over de norske børnehaver driver Academia omkring halvanden hundrede private daginstitutioner i Sverige, og koncernen er kun én af flere store private aktører. Daginstitutioner er blevet en lukrativ forretning for velfærdskoncerner i de øvrige nordiske lande.

Pengene skal bruges på mere personale
Sådan er det heldigvis ikke i Danmark, og sådan skal det nødig blive. 

En nylig gennemført undersøgelse fra Børne- og Undervisningsministeriet viser, at det meget store flertal af landets privatinstitutioner drives som selvejende institutioner på non-profit basis. Langt de fleste bygger dermed videre på en historisk selvejetradition, der har været del af det danske daginstitutionslandsskab i rigtig mange år.

Kun omkring 100 af de godt 500 privatinstitutioner er etableret i en form, så de har adgang til at trække overskud ud af driften, og det er langt fra alle, der benytter sig af muligheden. 

Det vil derfor ikke være noget omfattende politisk indgreb at stoppe muligheden for at høste profit på privatinstitutioner, men det er vigtigt, at vi får det gennemført nu.

Den forbedring af personalenormeringerne, som vi er gået i gang med at rulle ud på daginstitutionerne, er et resultat af forældres og pædagogisk personales årelange kamp for højere kvalitet i daginstitutionerne og bedre arbejdsvilkår for de ansatte. 

Derfor skal de mange ekstra penge, der nu tilføres området, selvfølgelig ikke kunne trækkes ud som profit til ejerne af private institutioner. De skal anvendes til gavn for børnene. De skal bruges på at sikre, at der kommer mere personale til det pædagogiske arbejde med børnene.

Omtalte personer

Jakob Sølvhøj

MF (EL)
Studentereksamen (Helsingør Gymnasium, 1973)

Politik har aldrig været vigtigere

Få GRATIS nyheder fra Danmarks største politiske redaktion