Elevrådsformand: Prisloft på studieture er fint, men 3.000 kroner er for lavt

DEBAT: Et loft for egenbetalingen på studieture kan give gennemsigtighed i forhold til udgifterne ved at gå på en ungdomsuddannelse. Men hvis loftet bliver 3.000 kroner, bliver de faglige muligheder for små, mener elevrådsformand på Frederiksberg Gymnasium.

Af Laura Bjerg Frandsen
Elevrådsformand på Frederiksberg Gymnasium

Forestil dig muligheden for at kunne rejse til Malta og få lov til selv at opdage uddøende plantearter. Eller at kunne komme på udveksling i England, Frankrig eller Italien og blive endnu bedre til et eksamenssprog. At tage til Athen og se, hvor Platon og Sokrates levede og åndede.

Det er en unik og fantastisk mulighed at komme på en studietur i gymnasiet, så man kan se en helt anden kultur. Det er en mulighed for, at elever allerede i 16- til 18-årsalderen ser, hvordan det, vi lærer på skolebænken, relaterer sig til den virkelige verden på tværs af landegrænser.

Jeg var selv på Malta i marts 2019 og lærte meget engelsk, samtidig med at vi lavede mange aktiviteter, som relaterede sig til kemi og biologi. Personligt synes jeg, at det var en helt fantastisk oplevelse at se, hvad en uddannelse inden for naturvidenskab kan føre til.

Det bekræftede mig i, at der var muligheder inden for naturvidenskaben, og at naturvidenskab gemmer sig i alle kroge. Det knyttede samtidigt vores klasse socialt sammen på en hel ny måde, blandt andet fordi vi kom væk fra de vante rammer i Danmark.

3.000 er for lavt
Men en studietur kan hurtigt blive dyr, når der skal købes fly eller tog, hotel, mad og museumsbesøg. Derfor forsøger en stor del af uddannelsesinstitutionerne at holde prisen nede på omkring 5.500 kroner.

Det er et beløb, som størstedelen kan fremskaffe, og de, som ikke kan, har mulighed for at få hjælp, enten af skolen eller ved at søge legater. Det gør det muligt for alle at deltage i en fælles studietur, hvor man tager på eventyr – sammen.

Landets nuværende børne- og undervisningsminister, Pernille Rosenkrantz-Theil (S), har i sidste uge stillet et forslag om at sætte et loft på studieturenes egenbetaling på 3.000 kroner. Hun mener, at alle skal have lige mulighed for at deltage i turene, og at ingen skal holdes udenfor. Hun lægger stor vægt på, at man som familie skal kende kravene til uddannelsesstedet, inden man starter.

Jeg betalte 4.500 kroner for min studietur og nød den på alle tidspunkter. De få elever i klassen, som ikke havde en økonomisk baggrund, der stemte overens med udgiften til studieturen, fik enten økonomisk hjælp eller en afbetalingsaftale. Det var to gode muligheder, som gjorde, at vi 16. marts mødtes i Københavns Lufthavn klokken 5.00 om morgen og fik den bedste tur i gymnasiet.

Derfor går elevrådet på Frederiksberg Gymnasium også ind for et betalingsloft, men 3.000 kroner er for lavt. Et loft på 5.500 kroner vil give gode muligheder for spændende og lærerige udlandsrejser, men samtidigt giver det alle mulighed for at deltage.

Inddrag elever i diskussionen
Der er flere gymnasier, som har valgt at have en international profil med dyre rejser til destinationer uden for Europa. Fordi de har valgt en ekstravagant profil, er det ikke muligt at holde udgifterne nede på 5.500 kroner, og disse gymnasier vil derfor blive indskrænket i deres muligheder.

Hvis gymnasiet dog stadig ønsker at bygge deres identitet på en international dannelse, har de mulighed for at søge fonde og legater, som kan betale det resterende beløb ud over egenbetalingen. Derved bliver der skabt en differentieret elevskare på alle gymnasier.

Prøv at forestille dig det billede, jeg beskrev i starten, men med et par ændringer: Som naturvidenskabelig elev har du mulighed for at tage vandprøver i Ribe eller Nordsverige. Du får mulighed for at træne dit engelsk med en række tyskere, som taler med en kraftigere accent end din egen danske. Og hvis du vil finde filosofisk inspiration, kan man altid tage til Grundtvigs fødeby, Vordingborg.

En del af os gymnasieelever siger fra. Vi mener, at der skal findes en løsning, så alle har mulighed for at deltage på lige fod. Men et loft på 3.000 kroner er for lavt. 5.500 kroner giver en større frihed for det enkelte gymnasium og mange flere muligheder for eleverne.

Og vi ønsker fuld gennemsigtighed, så eleverne ved, inden de starter på skolen, hvor mange penge det forventes, at de bruger. Vi ønsker at have noget at skulle have sagt i denne diskussion, da det jo handler om os.

Forrige artikel Replik til Danske Gymnasier:  Jo, taxametre er ulige fordelt Replik til Danske Gymnasier: Jo, taxametre er ulige fordelt Næste artikel FGU-Danmark: Vi arbejder systematisk med at nedbringe sygefraværet FGU-Danmark: Vi arbejder systematisk med at nedbringe sygefraværet